Post entry

Advenica - upptrissat tonläge kring cyberhot och krig

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

"Säkerhetsläget i Sveriges närområde har förändrats, och de nya hoten är sällan entydiga. Vi måste öka samhällets motståndskraft mot hybridhot genom bättre vaksamhet, informationssäkerhet och ett upprustat ­psykologisk försvar", detta skriver ÖB Sverker Göranson och Helena Lindberg, MSB i en debattartikel i DN. Cyberhoten mot landet framhålls som ett av de allvarligaste, något Advenica med sin imponerande orderhistorik mot svenska myndigheter under 2015, definitivt bör kunna slå mynt av.

Artikelförfattarna skriver i Dagens nyheter:

"Stärk informations- och cybersäkerheten. I våras lämnade utredaren Erik Wennerström ett antal konkreta förslag för att utveckla informations- och cybersäkerheten i samhället, inom ramen för en samlad strategi. Åtgärderna ger en grund för att samhället ska kunna möta de nya hoten." (läs även: http://www.redeye.se/aktiebloggen/advenica/sou-201523-game-changer-advenica)

"Det yttersta syftet med försvaret – både det militära och civila – är att samhället ska kunna möta ett väpnat angrepp och begränsa konsekvenserna av krigshandlingar riktade mot Sverige. Ett öppet väpnat angrepp på Sverige skulle sannolikt, åtminstone inledningsvis, ha ett intensivt förlopp. I första hand torde konventionella och högteknologiska stridsmedel användas. Cyberattacker och informationskrigföring är då en del i krigföringen."

Läs hela artikeln här:

http://www.dn.se/debatt/stark-beredskapen-bade-civilt-och-militart/

På vilket sätt berör detta Advenica, och kanske inte bolagets konkurrenter? Ja Advenica är ackrediterade till den högsta säkerhetsklassningen inom EU. En bedrift endast fyra bolag i hela världen har lyckats med, men förutom Advenica är ingen av de övriga svenska.

I Sverige har bolaget också nått den högsta säkerhetsklassningen "Top secret" och har hittills i år sålt produkter för närmare MSEK100 till företrädesvis myndigheter som hanterar topphemlig information rörande rikets säkerhet. En av dessa affärer kan man läsa om här: http://mb.cision.com/Main/9770/9779599/383698.pdf

Men Sverige-marknaden är långtifrån den enda som Advenica kan slå sig in på.

Den 12 juni avslöjades att en cyberattack mot topphemliga amerikanska personalregister har upptäckts. Personliga data rörande flera miljoner anställda inom militär- och underrätteverksamhet har kommit i händerna på, vad man misstänker, kinesisk underrättelsetjänst. Dessa data kan enligt nedan artikel komma att användas i utpressningssyfte för att värva amerikanska spioner med löfte om att inte avslöja dessa personliga uppgifter.

http://www.cbc.ca/m/news/world/2nd-data-breach-exposed-personal-details-of-u-s-military-and-intelligence-staff-1.3111996

Tidigare under maj avslöjades dessutom att uppåt 14 miljoner myndighetsverksamma, och pensionerade, amerikaners personliga register har stulits, troligen även då av Kina. Att högst privat information har läckt till främmande makt är väldigt allvarligt, speciellt som det troligen har röjt även brittiska spioner.

Den amerikanska marknaden, dvs såväl privata som myndigheter, bör nu vara mer motiverade att testa utländska produkter.

Med sitt nyligen godkända USA-patent är Advenica är bolaget väl positionerat att ta marknadsandelar i USA.

https://advenica.com/sv/news/2015-04-22/cybersäkerhetsinnovation-har-beviljats-patent

Ytterligare två banbrytande nyheter har levererats under 2015 som stärker Advenicas möjligheter att erbjuda sina kunder en totallösning inom cybersäkerhet.

https://advenica.com/investors/pressreleaser/releasedetail?releaseIdentifier=86396E7718F3331C

https://www.advenica.com/investors/pressreleaser/releasedetail?releaseIdentifier=E54B0F6587D18068

Made in Sweden

Slutligen avseende den amerikanska marknaden, så marknadsför Advenica sina produkter som "Made in Sweden". Det kan visa sig bli en klok strategi.

Opinions- och marknads­undersöknings­företaget Edelman Trust Barometer har frågat 27.000 amerikaner vilket förtroende de känner för produkter från företag som är baserade i olika länder.

Sverige är det land som flest amerikaner – 76 procent – känner starkt eller mycket starkt förtroende för. Det är bättre än både Kanada och Europas största industriland Tyskland, samt Schweiz som befinner sig på tredje plats.

http://www.slideshare.net/mobile/EdelmanInsights/2015-edelman-trust-barometer-global-results

Advenicas (bolaget har endast 50 anställda) huvudkonkurrenter på den globala arenan är tre bolag, samtliga med runt 30-50.000 anställda. I jämförelse är Advenicas bolagsvärdering idag så lågt att ett uppköp inte längre går att utesluta i förhållade till dess state of the art-produkter med USA-patent, EU-ackreditering och försäljning till statliga myndigheter och militära organisationer.

Tips på vidareläsning:

http://www.redeye.se/aktiebloggen/advenica/advenica-uppkopskandidat-med-globala-ambitioner

https://klarsynthetsaktieblogg.wordpress.com/

Bolagets webbplats: www.advenica.com

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?