Post entry

Advenica: Three Way Domain Separation

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Advenica börjar bli mer omtalat. En betydande orderingång har varit startskottet för en liten uppvärdering strax över IPO. Något som aldrig nämnts är det patent och de helt unika cybersäkerhetslösningar som Advenica fick ett patent i USA i Mars för. Vad jag förstått finns inget exakt motsvarande i hela världen. Tekniken saknar motstycke och bör vid användning vara värd åtskilliga summor. Men marknaden har inte fattat något som vanligt vad denna banbrytande "revolutionerande teknik" innebär.

Tekniken har varit under R&D i Advenica en längre tid gissar jag tills den började lanseras framåt sent 2014. Med ett starkt patent i ryggen i USA och en unik innovation är detta teknikvärde ihop med Advenicas kraftiga orderingång i år. Fortfarande en högst intressant investering.

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2015/04/22/advenica-banbrytande-cybersakerhetsinnovation-som-eliminerar-datalackage-har-beviljats-patent.html

Engelska

http://news.cision.com/advenica/r/patent-awarded-for-groundbreaking-cybersecurity-innovation-that-eliminates-data-leakage,c9763985

http://news.cision.com/se/advenica

Utförlig beskrivning av teknik och potential ifrån Klarsynts aktieblogg.

"Advenica får USA-patent beviljat!

https://klarsynthetsaktieblogg.wordpress.com/2015/04/22/trendryttare-under-radarn/

På sena eftermiddagen idag kom nyheten att Advenica fått patentet för sin unika lösning för att separera den känsliga datatrafiken från själva administrationsdomänen, Three Domain Separation by Advenica, beviljat i USA. Nyheten slog ned lite som en bomb för mig. Dels då det var långt ifrån självklart att en patentansökan skulle lyckas hela vägen fram, dels då jag ännu tyckt att det varit för tidigt att spekulera i möjligheterna.

Det nu beviljade patentet öppnar upp helt oanade möjligheter. För det första har patentet nu alltså beviljats i USA, vilket i sig öppnar upp nya möjligheter. Tankarna börjar genast vandra åt såväl en framtida USA-lansering som att tekniken skulle vara hyperintressant för amerikanska bolag som fått sitt förtroende naggat i kanten i bl a Europa. För det andra innebär det att Advenica nu får monopol på sin unika lösning. För det tredje är det fullt möjligt att Advenica kommer att kunna licensiera ut tekniken till en rad stora bolag och ta riktigt bra betalt, alternativt bli uppköpt enkom pga den unika lösningen nu när man också fått den patenterad. Utöver detta innebär patentet som allra minst att man i den kommande marknadsbearbetningen kan vara säkra på att lösningen förblir unik och inte kan kopieras av andra. Allt detta kommer då som grädde på moset till alla de positiva aspekter jag behandlat i min analys ovan.

Advenicas rubrik på eftermiddagens pressmeddelande, ”_Banbrytande cybersäkerhetsinnovation som eliminerar dataläckage har beviljats patent”, talar för sig själv. Och på aktiemarknaden är sannolikt så gott som alla ännu helt omedvetna vilket sprängstoff som nyheten faktiskt är. Dataintegritet och dataläckage vid administration av VPN-system har sedan länge utgjort ett problem. Från och med igår har nu Advenica beviljats ett USA-patent för sin lösning på problemet, bolagets sk Three Domain Separation._

Tekniken är som redan framgått i analysen ovan en helt unik innovation som förhindrar IT-administratörers tillgång till känslig information. Låt mig ändå rekapitulera helt kort vad lösningen innebär. Three Domain Separation garanterar separation mellan den känsliga datatrafiken och systemadministrationen. Detta ger unik assurans samt skydd mot dataläckage, vilket är centralt för Managed Security Service-leverantörer och för kunder som driftar sin egen cybersäkerhetslösning.

Det kan även vara på sin plats att låta Advenicas egna ord i dagens pressmeddelande få tala:

Patentet förstärker vår position som en ledande leverantör av innovativa cybersäkerhetslösningar. Vi kan erbjuda organisationer unik informationsassurans samtidigt som både intern och extern it-support får verktyg som förenklar administrationen av exempelvis VPN-enheter.

För en kostnadseffektiv hantering av en organisations IT-infrastruktur är central administration av installerad VPN-utrustning idag nödvändigt. Advenicas Three Domain Separation med administrativ gateway och dedikerade, krypterade tunnlar för administrativ kommunikation möjliggör nu användarvänlig central administration utan risk för dataläckage.

Som framgått av min analys ovan ser jag Advenicas unika tredomänseparation som en förstklassig game changer inom nätverkssäkerhet, och jag tror att bolaget rätt agerat kommer att kunna slå mynt av tekniken så det står härliga till. Man ska samtidigt inte glömma att den unika lösningen har sitt ursprung i de hårda krav som bolagets traditionella kunder på högsta säkerhetsnivå ställer. Få har kunnat tillgodose deras krav på säkerhet.

Jag ställer mig samtidigt frågan vilka mer unika och patenterbara lösningar som Advenica kan komma att visa upp respektive prestera framöver. För mig är det uppenbart att även den omfattande bild jag skaffat mig av bolaget knappast berättar hela historien. Att döma av vad man redan lyckats skapa i form av nya produkter och lösningar sedan man beslutade att bredda verksamheten, verkar bolaget kapabelt att kunna lösa en rad centrala problem för massmarknaden, som ingen annan lyckats göra på ett tillfredsställande vis.

"""

Advenica släppte en mycket stark delårsrapport. Där bolaget gör stark vinst. Med kundfondringar gör bolaget ca 17 miljoner i vinst. Den fina vinsten och orderingången bör fortsätta. Eftersom marknaden för Cybersäkerhet exploderar.

Enligt bussiness Sweden, analys april 2015:

I den växer enbart den amerikanska marknaden enormt. I Advenicas prospekt skriver Advenica att efter den senaste tiden enorma säkerhetsluckor och stora hack skandaler från kina bland annat. Väntar sig Advenica större orderingång från USA. Eftersom förtroendet för de inhemska lösningar sjunkigt. Då är det synnerligen intressant att VD i Advenica skriver så här i senaste delårsrapporten.

https://www.advenica.com/sv/news

https://advenica.com/en/system/files/investors/Advenica_delarsrapport_jan-juni_2015.pdf

"Advenica har under detta kvartal fått sin teknologi med Three Domain Separation1 patenterad i USA. Att vår patentansökan beviljats i USA visar på unik teknik jämfört med våra amerikanska konkurrenter och att vi har en teknisk höjd på våra lösningar som ger en stor kundnytta"

Här nämner VD "kundnytta USA". Samt att bolaget visar unik teknik jämfört med amerikanska konkurrenter. Om man tittar lite djupare på potentialen om Advenica får in en fot i den enorma amerikanska cybersäkerhetsmarknaden nu. Väntar enorma möjligheter. THREE WAY DOMAIN SEPARATION är helt unikt av det jag vet. Men om bolaget kallar detta enormt. Samt lägger ihop "unikt" med "kundnytta i USA". Denna tanke ihop med att Advenica har ett Patent i USA från April. Gör dessa uttalanden ihop högst intressant. Dock är detta spekulationer från min sida. Men patent finns och man visar teknisk höjd mot konkurrenter.

Detta är inte enbart den unika tekniska innovation Advenica har utan man har släppt ett flertal i min amatörbedömning rätt unika datadioder.

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2015/05/06/advenica-advenica-lanserar-ny-produkt-som-gor-det-omojliga-informationsutbytet-mojligt.html

"

ADVENICA

Advenica lanserar ny produkt som gör det omöjliga informationsutbytet möjligt (Cision)2015-05-06 08:45

En ny produkt från Advenica ger organisationer nya tillväxtmöjligheter och möjliggör stora verksamhetsbesparingar. Lösningen samlar in, granskar och filtrerar informationen innan den passerar till mottagande domän. Den nya produkten, SecuriCDS ZoneGuard, lanseras den 26-27 maj i Stockholm.

"

Advenica har skrivit i ett PM att intresset för deras nya datadioder är stort. I delårsrapporten skriver VD att intresset:

"Vår lansering av nya CDS2- lösningar blev lyckad med ett stort antal deltagande partners. De tre nya produkterna har alla rönt väsentligt intresse. Efter lanseringen har Advenica erhållit en beställning av SecuriCDS DD 1000i. Behovet av att säkert utbyta information mellan system, applikationer och tillämpningar är stort. Denna typ av lösningar kan få en avgörande roll för våra kunder när det kommer till att förbättra arbetsflöden, hitta nya intäktsmöjligheter och att leva upp till regulatoriska krav.

Advenica har mängder med väldigt innovativ teknik utvecklat mest själva. Dels ihop med Försvarets Materiel Verk. Advenicas produkter är så hemliga och utvecklade för Sveriges rikes säkerhet. Att de behöver särkilt exporteringstillstånd av Inspektionen för strategiska produkter. Ungefär samma som JAS gripen och senaste ubåtarna.

Svenska försvaret är en stor användare redan av advenicas teknik.

https://www.advenica.com/sv/forsvar

Försvar är bara ett i raden av Advenicas fem områden de säljer in sig internationellt just nu.

Företagsöversikt

  • Advenica grundades 1993
  • Huvudkontor i Lund
  • Säljkontor i Stockholm, Wien, Haag
  • 50+ anställda
  • 60 % av företaget är R&D
  • Produkter godkända av EU för nivån SECRET UE / EU SECRET
  • Produkter godkända av svensk militär för nivån Top Secret
  • Noterat på Nasdaq OMX First North Premier sedan 2014

https://www.advenica.com/sv/om-advenica

Advenica har väldigt mycket spännande. I min bedömning är 300 miljoner i börsvärde en väldigt korkad värdering av bolaget. Egentligen skulle bolaget värderats till 400-500 miljoner redan i våras. Sedan mer när lite fler ordrar kommit. Att intresset väckts kraftigt för deras senaste produkter. Borde bolaget värderats högre. Bolaget har fallit kraftigt under radarn hoss flera småsparare som fastnat permanent i förhoppningsbolag som går berg och dalbana på börsen. Tidigare har ett annat cybersäkerhetsbolag som verkar inom en annan nisch rusat betydligt. Medan Advenica efter en suverän delårsrapport backat -20%. Det tycker jag i personlig bedömning är en total felvärdering.

Men oavsett detta står bolaget med tanke på den enorma växande cybersäkerhetsmarknaden troligen inför kraftig tillväxt. Detta bevisades efter bolagets största order hittils i år på 56 miljoner.

https://www.avanza.se/placera/telegram/2015/05/26/advenica-far-order-vard-565-mln-kr-fran-svensk-myndighet.html

Advenica har en hel del mer att bjuda på. Även en potentiell framtida större uppvärdering möjligen. Sveriges främsta bolag inom avancerad cybersäkerhet. Vilket skyddar Sveriges viktigaste datanätverk bör förtjäna mer uppmärksamhet.

"_jag tror att bolaget rätt agerat kommer att kunna slå mynt av tekniken så det står härliga till" (_Mr Klarsynt)

https://www.youtube.com/watch?v=ap375PYRE2k

https://www.youtube.com/watch?v=YjQSchkWhJQ

/CyberBjaen

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?