Post entry

Advenica: svensk cybertech - en munsbit för Kina

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Undervärderade svenska cybertechföretag kan bli nästa strategiska uppköpsmarknad för den kinesiska staten. Det finns dock faror med ett sådant scenario enligt Clarence von Ahn, verksam vid ansedda Elliott School of International Affairs, Washington DC.

Clarence von Ahn skriver i en debattartikel i Svenska dagbladet (14/2) “När diktaturer köper upp Sverige”, att strategiskt viktiga tillgångar runt om i Europa, som tidigare varit utom räckhåll för utländska investerare, kontinuerligt sålts ut till framförallt kinesiska ägare i snart tio år.

Von Ahn nämner det accelererande antalet cyberintrång mot västerländska konkurrenter för att få tillgång till eftertraktade immateriella tillgångar. Men, frågar sig von Ahn retoriskt, varför konkurrera eller stjäla någonting som man lika gärna kan köpa och få hyfsad avkastning på? Och dessutom få tillgång till spetsteknologi i världsklass.

Därefter kommer von Ahn in på något jag har tagit upp i tidigare analyser, nämligen risken att Advenica och liknande bolag köps upp. Att Advenica helt oförtjänt är i stort sett okända på den svenska aktiemarknaden och därtill har ett extremt lågt börsvärde, bör rimligen öka denna risk.

Det skall tilläggas att även USA och Ryssland har ett intresse att ligga mer i framkant inom detta område, inte minst USA där för övrigt Advenica har ett godkänt nyckelpatent redo att implementeras för den amerikanska marknaden.

Den svenska privata kryptoindustrin är ett mindre men reellt exempel, skriver von Ahn. “Idag utgörs en stor del av kryptoindustrin av de två medelstora bolagen Sectra och Advenica. Att Sverige har tillgång till en oberoende inhemsk kryptoindustri är en tillgång få andra länder i världen har. Det gör det möjligt för svenska myndigheter, företag och individer att förtroligt hantera känslig information. Sectra och Advenica har tillsammans ett börsvärde på cirka fyra miljarder SEK. Det är således långt ifrån enbart Kina som har de ekonomiska musklerna att köpa bolagen.

De flesta länder med en statskontrollerad investerings- eller pensionsfond har teoretiskt sett tillräckliga ekonomiska muskler för att köpa ut stora delar av den svenska privata kryptoindustrin. I likhet med många andra fall är det inte främst svenska staten som drabbas, utan medborgarnas sjukjournaler och bolagen som driver Sveriges kritiska infrastruktur som förlorar garantin för att dess kryptering inte indirekt kontrolleras av främmande makt.”

Av det sammanlagda börsvärde som Clarence von Ahn nämner på Sectra och Advenica, står Advenica bara för 236MSEK, således en bråkdel av Sectras börsvärde. En utländsk intressent, privat eller statsägd, skulle med lätthet kunna erbjuda största ägaren (med 46,8% locked in stock), låt oss säga 10 gånger dagens aktiekurs utan att ruinera sig. Vem skulle kunna motstå ett sådant bud?

För småägarna, mindre trogna insiders och diverse mindre holdingbolag (i princip free float) skulle det förstås innebära skönt klirr i kassan, men för Sverige skulle det kunna vara potentiellt förödande då Advenicas största kunder är statliga myndigheter så hemliga att Advenica inte ens får namnge dem, annat än under det kittlande spionromansmässiga epitetet “rikets säkerhet”.

Som ett av endast tre bolag i världen vars cybersäkerhetsprodukter har erhållit EU:s högsta säkerhetsklassining, går Advenica mot en mycket ljus framtid, och lyckas man dessutom ta marknadsandelar på den privata marknaden så kanske en tiodubbling av börsvärdet inte alls är en orimlig värdering inom kort. Även utan kinesiska ägare.

En rimlig investeringshorisont går lämpligen generellt över minst fem år, men en icke alls omöjlig målkurs redan för 2016 kan innebära en riskjusterad fyrdubblad värdering givet det låga börsvärdet och att bolaget trots återkommande framgångar likväl är nästintill okända, plus att man har ökat antalet utländska återförsäljare och etablerat fler marknadsföringsmässiga samarbeten kring produktlinjen.

Tingens tillstånd för Advenica kan förändras oerhört snabbt i år förutsatt att den goda utvecklingen som inleddes under 2015 - då man gjorde en engångsaffär på 56MSEK - fortsätter även framgent.

Låt oss hoppas att Advenica och deras teknologi får bli kvar i Sverige och att bolaget får fortsätta växa, om inte annat så för rikets säkerhet.

Läs von Ahns artikel här: http://www.svd.se/clarence-von-ahn-nar-diktaturer-koper-sverige/om/sakerhetsradet

Läs mer om Advenica: www.advenica.com

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?