Post entry

Advenica - En solklar uppköpskandidat

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Ni som minns Protect Datas (senare Pointsec) vet hur snabbt det går för de ledande inom IT-säkerhet när medvetenheten om nya säkerhetsbehov slår igenom. På några enstaka år (2-3 år) ungefärligen 40-dubblades börsvärdet på Protect Data som sedermera också blev uppköpt. Precis som i fallet Protect Data kan det gå oerhört fort när det väl lossnar för Advenicas nya produkter och med den geografiska breddning som pågår.

Om bolaget, En av de främsta inom cybersäkerhet

Advenica utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system. Advenica, som varit med i svängen ända sedan tidiga 90-talet är faktiskt ett av endast fyra bolag i hela världen som erhållit högsta certifiering av sin VPN-teknologi av EU.

Med sin omfattande erfarenhet och gedigna spetskompetens kan bolaget tillgodose behovet av extraordinära säkerhetslösningar hos exempelvis centrala och lokala myndigheter, försvarsorganisationer och företag med höga säkerhetskrav.

Marknad, Stor marknad i kraftig tillväxt

Marknaden för IT-säkerhet uppskattades globalt vara värd närmare 40 miljarder dollar redan 2010. Världsmarknaden förväntas växa till 155 miljarder dollar 2020, dvs om fem år. Det motsvarar en årlig tillväxt på 14,5 %. 2010 stod Nordamerika för ungefär 39 % av marknaden, Europa för ca 29 % och Asien för ca 25 %.

Tittar vi närmare på den del av IT-säkerhetsmarknaden som utgörs av MSS-lösningar, så omsatte den i EMEA nära 2,6 miljarder dollar 2010. Den förväntas växa med i genomsnitt 18,5 % per år och redan 2017 omsätta 8,4 miljarder dollar. 2010 gick 88 % av försäljningen inom EMEA till Europa, varav Skandinavien 6,9 %. Förutom de grundläggande faktorer som driver på tillväxten inom IT-säkerhetsmarknaden, gynnas MSS-marknaden också specifikt av den ständigt tilltagande trenden med kostnadskontroll gällande inte minst just IT-kostnader. Det ökar i sig efterfrågan på abonnemangsliknande produkter såsom MSS-tjänster.

Tillväxt, Stark position på mångmiljardmarknad

Advenica vänder sig till en mångmiljardmarknad i extrem tillväxt med unika lösningar och produkter som redan finns färdiga och vinner allt mer terräng. Till råga på allt har bolaget en unik position utifrån sin erfarenhet, kompetens och certifiering.

Förra året växte Advenica med drygt 26 % till 38 Mkr i omsättning. Det var sämre än bolaget hade räknat med och förklaras av komplexa avtalsförhandlingar som medförde att några affärer försköts till 2015. Mycket riktigt slöt man redan i januari i år sen ett stort flerårsavtal med FMV (Försvarets materielverk) för perioden 2015-2017 till ett värde av 18 Mkr, dessutom med en option på tilläggsbeställningar om ytterligare så mycket som 38,4 Mkr. Och för att nämna att senast i början av sommaren mottog de en order från en okänd svensk myndighet på 56,5 Mkr.

Det finns därför som jag ser det all anledning att räkna med att bolagets tillväxt accelererar framöver. I grunden ligger samtidigt den starka marknadstillväxten och det uppvaknande som nu sker på säkerhetskritiska organisationer världen över, som kan komma att ge en ketchupeffekt i beställningar i många år framöver.

Framtiden, En solklar uppköpskandidat!

En position som den Advenica har är inget man skaffar sig över en natt. Att löpande få leverera säkerhetslösningar på nationell säkerhetsnivå kräver mycket långvariga och täta relationer, samt att lösningarna gång på gång och under lång tid uppvisat högsta möjliga tillförlitlighet. Det kräver i sin tur stora mängder unika kunskaper, erfarenheter, pionjärskap och innovationsförmåga.

När Advenica nu breddar sitt erbjudande till fler lösningar och fler marknadssegment samt specialanpassar produkter och tjänster, har man en mycket långvarig och stark position på högsta säkerhetsnivå att falla tillbaka på och hänvisa till. Ingen kan ge sig in i konkurrensen utan många och långa inträdeshinder.

Jag tror att Advenicas patentsökta Three Domain Separation redan om några år kan vara på god väg att bli världsstandard på flera områden. Möjligheterna är smått oändliga om lösningen vinner terräng snabbt de kommande åren. I ett sådant läge ligger det definitivt nära tillhands att många stora bolag försöker lägga vantarna på Advenica innan de hunnit bli för stora.

Ni som minns Protect Datas (senare Pointsec) vet hur snabbt det går för de ledande inom IT-säkerhet när medvetenheten om nya säkerhetsbehov slår igenom. På några enstaka år (2-3 år) ungefärligen 40-dubblades börsvärdet på Protect Data som sedermera också blev uppköpt. Precis som i fallet Protect Data kan det gå oerhört fort när det väl lossnar för Advenicas nya produkter och med den geografiska breddning som pågår.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?