Post entry

AcuCort - potentiell förvärv. Passar MedCaps förvärvskriterier. Litet bolag i tidig kommersiell fas. Stor uppsida.

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

AcuCort kan vara het förvärskandidat. Avtalet med Unimedic Pharma som ägs helt av MedCap har som affärsidé att förvärva små life-science bolag i tidig kommersiell fas. Det mesta passar in på AcuCort som har låga börsvärdet 30 msek och precis fått order som enligt VD signifikant påverkar resultatet redan Q1 24. Analytiker anser att basecase är 1.70 kr/aktie, och jämför med peers. 2024 spås bli högintressant med kommersiella framgångar. AcuCort har gått till att vara ett producerande och säljande biotech bolag från att ha varit forskande.

Kort om AcuCort AB; noterat på Spotlight Stock Market, BV 30msek. De har partneravtal med Unimedic Pharma för hela Norden sedan augusti 2023. Avtalet innebär att Unimedic Pharma kommer ansvara för försäljning och marknadsföring av AcuCorts munfilm Zeqmelit® i Nordens alla länder. Kommersiell plan för läkemedlet gäller hela EU och USA.

Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

AcuCort fick i januari en beställning på Zeqmelit® av Unimedic Pharma för distribution i Sverige som kommer påverka resultatet för AcuCort stort redan Q1 2024, vilket kommer framgå i rapporten. Fler beställningar väntas i närtid, enligt VD.

Värdet på AcuCort oaktat uppköp skrev Analyst Group om och har rimligt nuvärde 1.70 kr. Peers börsvärde är 4-6 ggr högre än AcuCort.

Det finns en hel del trigger för läkemedlet Zeqmelit® den närmaste tiden:

  • Fler beställningar i närtid, enligt VD.
  • Stor order som kommer redovisas i Q1 24. Stor påverkan på Q1 24 resultatet.
  • Besked från TLV. Avseende subventioneringpris- och subventionsansökan till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.
  • FDA marknadsgodkännande väntas.
  • Diskussioner om förvärv av MedCap tror jag kommer under 2024.

AcuCort sannolikt förvärv för MedCap AB och helägda dotterbolag Unimedic Pharma?

Varför är det extra intressant att AcuCort har partneravtal med MedCaps helägda Unimedic Pharma? MedCap och Unimedic Pharma har som affärsidé att förvärva små life-science bolag. Jag tänker förvärv av AcuCort? AcuCort har BV 30 msek, fokus på Norra Europa, vilket passar perfekt in i beskrivningen av både MedCaps och Unimedic Pharmas villkor för förvärv av ”små life-science, dessutom med fokus på Norra Europa”. Och dessutom är AcuCort ”Företagen med bevisad affärsmodell”. 2024 har AcuCort gått till att vara ett producerande och säljande biotech bolag från att ha varit forskande.

Bolag som MedCap och Unimedic Pharmas förvärver skall uppfylla följande villkor:

-  Små och medelstora life-science bolag.

-   Life-science bolaget skall vara i tidig kommersiell fas.

-   Medicinteknik och Specialistläkemedel.  

-   Bevisad affärsmodell.

-   Tidig kommersiell fas.

-   Nischbolag.

-   Fokus på Norden och Norra Europa.

AcuCort uppfyller samtliga kriterier ovan. Liten kort sammanfattning varför här:

-   Litet life-science, BV 30 msek.

-   Nischad med specialistläkemedlet Zeqmelit®, ny snabblöslig munfilm.

-   Tidig kommersiell fas för den Nordiska marknaden.

-   Fått kommersiell beställning, kommer ha stor resultatpåverkan Q1. Så bevisad affärsmodell.

-  Fler beställningar väntas i närtid. vilket ytterligare stärker affärsmodellen.

- Patent för Zeqmelit® till 2035.

-VD klassar Zeqmelit® som premiumprodukt. Vilket betyder bra marginaler.

- US och EU totala marknad värd 3-5 miljarder USD per år.

-  Stundande besked från TLV avseende prissubventionering.

-  FDA marknadsgodkännande väntas.

- Inget behov av finansiering.

Om MedCap; noterad på Nasdaq midcap lista, börsvärde ca 6000 msek. Affärsidén är att förvärvar och utvecklar lönsamma, marknadsledande nischbolag inom nordisk life science-industri. Bolaget är diversifierat i de två affärsområdena Medicinteknik och Specialistläkemedel. Medicinteknik utvecklar och säljer främst olika medicintekniska produkter och tjänster. Specialistläkemedel utvecklar och säljer läkemedel inom de regulatorisk klasserna av registrerade, extempore- och läkemedel.

MedCap är aktiv ägare som bidrar till långsiktig och hållbar verksamhetsutveckling i förärvda bolag. De investerar i och utvecklar främst små och medelstora onoterade life science-bolag i norra Europa inom Hjälpmedel, Medicinteknik och Specialistläkemedel.

Företagen skall ha en bevisad affärsmodell där MedCap tillsammans med bolagets ledning eller grundare kan identifiera och realisera en inneboende potential och skapa ambitiösa planer för vidare utveckling, såväl organiskt som genom förvärv och internationell expansion. MedCap investerar gärna i företag med starka entreprenörer och ledare och utvecklar tillsammans med nuvarande ägare och ledning planer för ett framtida ägande i MedCaps regi. MedCaps omsättning 2023 var 1500msek och EBITDA 100 msek. Nuvarande aktiekurs 404 kr, och antal aktier 14.8 miljoner. 

Om Unimedic Pharma; helägt dotterbolag till MedCap AB (publ). Central affärsidé är kontinuerligt bredda produktportföljen genom utveckling av egna läkemedel, _förvärv_, och långsiktiga strategiska partnerskap. Företagets huvudkontor ligger i Solna och verksamheten bedrivs framför allt i Norden och norra Europa. Unimedic Pharmas omsättning och vinst har ökat stadigt sedan 2018. Omsättningen för 2022 var 338 msek och resultat efter finansnetto 67 msek. Omsättning för 2018 var 219 msek och resultatet efter finansnetto 19 msek.       

Vad kan ett förvärv vara värt för AcuCorts aktieägare?  

Alltid svårt att sätta ett värde på köp av bolag. Men man kan ha Analyst Groups senaste analys (29 februari 2024) som riktmärke,1.70-2.50kr. I synnerhet att bolaget gått in kommersiell fas med redan en stor beställning. Vidare anser Analyst Group att AcuCort inte är i behov av extern finansiering i och med nylig genomförd emission och att signifikanta intäkterna kommer genereras 2024.

Så vid uppköp 2024 kan rimligt bud på AcuCort vara värt 1.70-2.50 kr per aktie. Eftersom förvärven enligt MedCap och Unimedic Pharmas strategi skall göras i tidig kommersiell fas kan uppköp bli aktuellt redan i år.

Min slutsats är att uppsidan 2024 för aktieägarna i AcuCort med eller utan förvärv är stor, typ 400-500%, räknat från nuvarande kurs och BV 30 msek.      

Möjligt förvärvsupplägg .

Möjligt förvärvsupplägg kan vara att MidCap emitterar 400 000 - 500 000 aktier till kursen 400 kr åt AcuCorts aktieägare. Det ger 2.8-3.3% utspädning för MidCaps aktieägare, å andra sidan får de ett starkt växande AcuCort. Prislappen för AcuCort med det upplägget blir 160 - 200 msek, vilket motsvarar 2 - 2,50 kr/aktie.     

Teknisk analys av aktien.

Utöver att aktien rent fundamentalt är klart intressant är den även tekniskt redo för uppgång. Kursen har konsoliderat sedan oktober 2023. Och enligt de tekniska parametrarna laddar kursen får rörelse upp.

BBW som speglar vollan är under 10%, vilket är väldigt lågt och brukar följas av större rörelse. MACD har gjort en bullish trampolin. Kursen har konsoliderats sedan oktober 2023. Tekniskt ser det ut som kursen kommer testa 1 kr inom kort.  

     

Jag äger aktien och skriver i egen sak. Har trots det försökt vara objektivt. Men ni som läser detta skall göra er egen dd. Jag kan ha fullständigt fel om kursrörelserna. Däremot är de fakta som presenteras korrekta.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?