Post entry

Spekulativt köp: Blackpearl, Active Biotech

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Aktierna i Blackpearl och Active Biotech har fallit en hel del samtidigt som båda bolagen har stor långsiktig potential.

Att gå mot strömmen

Inlägg idag (ons 26 jun 2013) om Blackpearl av signaturen "Hausse & Baisse" på aktiemäklarfirman Avanzas aktieforum:

"Huvudregel nr 1, köp aktier när det är billigt. Sälj när det är dyrt."

www.avanza.se/aza/press/forum/postsForUser.jsp?signatureId=7652#post_2985076

Jag håller helt med dig. Det är även aktiestrategin i denna blogg.

Tex tidigare blogginlägg (från 13 jun 2013) där aktien i vindkraft-bolaget Eolus Vind fick rekommendationen "spekulativt köp":

"Köp de aktier som ingen annan vill ha idag. Sälj de aktier som alla andra vill ha idag."

http://www.redeye.se/aktiebloggen/eolus-vind/spekulativt-kop-eolus-vind

Då låg Eolus Vind-aktien i 27,40 kr och sedan dess har den på två veckor stigit med över 3% vilket väl inte är fy skam.

Det kan dock delvis bero på turen eftersom utvecklingen av börskurser på kort sikt delvis är slumpmässiga, så det är först om säg 2-3 år rekommendationen kan utvärderas på riktigt.

Och som nämnt i det blogginlägget om Eolus Vind kan det också vara en farlig strategi "att försöka fånga en fallande kniv".

Det vill alltså till att man i så fall väljer sådan aktier med omsorg så att de verkligen har potential att ändå blomma ut till något stort i framtiden, även om aktiekursen är nedpressad just nu för stunden.

Bakgrund om bolagen

• Blackpearl Resources Inc.: Ett oljebolag baserat i Kanada.

Det är väl ingen vanlig olja som bolaget utvinner utan så kallad "tungolja". Det är väl alltså tjock, trögflytande olja som finns i sand osv.

- Nackdelar är väl att sådan olja är ganska dyr att utvinna och att det pris man får för den ligger lägre än vanlig råolja.

//Edit: Tex under q1/2013 låg oljepriset för normal råolja i 94 dollar per fat medan Blackpearl fick ut ett oljepris på 50 dollar per fat för sin tungolja och produktionskostnaden för den låg på 23 dollar per fat.

Under 2012 var det dock något bättre då oljepriset låg i 94 dollar per fat för normal råolja, Blackpearl fick ut 61-62 dollar per fat för sin tungolja och produktionskostnaden låg på 17-20 dollar per fat.

//

-Det finns även en debatt om att tungolje-utvinning är miljöfarlig. Videoklipp där Sasja Beslik (storbanken Nordeas chef för "ansvarsfulla investeringar") besöker bolag i Kanada som utvinner olja ur oljesand (precis som Blackpearl): http://www.youtube.com/watch?v=_Mnb-aCXl9Q

Enl klippet utvinns tungolja (oljesand) genom att den antingen grävs upp från ytan eller att man borrar djupt och "pressar ner het ånga under högt tryck för att lösgöra och pumpa upp oljan". I båda fallen behövs det kemikalier för att oljan ska kunna utvinnas.

Utvinningen av tungoljan leder till stora avfallsdammar med restprodukter och kemikalier från processen, och avfallsdammarna med allt "gift-slam" finns kvar i upp till 100 år. Ett alternativ är dammarna täcks med jord och sand och att vatten sedan fylls i inkl fiskar, men enl klippet är frågan vem som vill fiska i sådana dammar med allt gift i botten.

Besliks miljöengagemang gjorde att han nu i jun 2013 medalj av Kungen: http://newsroom.nordea.com/sv/2013/06/07/nordeas-sasja-beslik-far-medalj-av-kungen/

+ Bland fördelarna finns väl att det inte är så svårt att hitta ganska stora tungolje-fyndigheter. Flaskhalsen är snarare att ha förmågan att kunna utvinna och sälja den (och att hitta bra finansiering av det).

Enl Nordea-klippet finns tungolje-fyndigheterna i Kanada i provinsen ("delstaten") Alberta på ett område lika stort som Englands yta.

//Edit: Blackpearls tungolje-fyndigheter ligger både i Alberta och grannprovinsen Saskatchewan.

Av bolagets tre huvudfyndigheter Blackrod, Onion Lake och Mooney så ligger Blackrod och Mooney i Alberta medan Onion Lake ligger i Saskatchewan.

http://www.blackpearlresources.ca/s/Operations.asp

//

Aktien

Bolagets aktie handlas både på Torontobörsen i Kanada och på Stockholmsbörsen i Sverige.

Blackpearl-aktien slutade idag (ons 26 jun 2013) i 1,47 Kanada-dollar på Torontobörsen kl 22 svensk tid. Med nuvarande Kanadadollar-kurs kring 6,44 blir det en börskurs på 9,47 kr.

Som jämförelse slutade aktien i 9,30 kr på Stockholmsbörsen kl 17.30 vilket var hela -10% jämfört med slutkursen dagen innan.

Dvs ev kommer Blackpearl-aktien åtminstone att stiga knappt 2% till 9,47 kr när Stockholmsbörsen öppnar i morgon tors 27 jun 2013 kl 9 på morgonen.

Vid nuvarande börskurs på 9,47 kr är Blackpearl värt 435 miljoner Kanadadollar på börsen (motsvarande 2,8 miljarder kr).

Företagsledningen

Positivt att vd John Festival (som tillträdde i jan 2009) och bolagets övriga företagsledning har en ägarandel på 9-10%.

Företagsledningen är erfaren och skicklig och har jobbat ihop sedan början på 1990-talet.

>Först var det på bolaget Koch Exploration där de utvecklade och sedan sålde av en tungolje-verksamhet som nådde en produktionstakt på 25 000 fat olja per dag.

>Sedan byggde de upp bolaget Blackrock Ventures med liknande verksamhet där produktionstakten höjdes från noll våren 1999 till 16 000 fat per dag i början av 2006. Bolaget såldes sedan till oljejätten Shell för 2,4 miljarder dollar senare under våren 2006. Det motsvarar 17-18 miljarder kr med dåvarande USA-dollarkurs 7,31 kr.

Familjen Lundin

Positivt även att framgångsrika råvarufamiljen Lundin är storägare i Blackpearl.

De har byggt upp många framgångsrika olje- och gruvbolag genom åren enl tex tidigare blogginlägg från 6 jun 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/spekulativt-kop-horn-petroleum

• Active Biotech: Ett läkemedels-utvecklingsbolag baserat i universitets-staden Lund i södra Sverige.

Bolagets huvudprodukter är Laquinimod (mot bla sjukdomen multipel skleros, "MS") samt Tasquinimod (mot prostatacancer).

Produkterna håller fortfarande på att genomgå tester och har ej lanserats ännu.

Enl praxis för läkemedels-utvecklingsbolag har Active Biotech samarbetspartners i form av stora läkemedelsbolag som hjälper till med produktutvecklingen och framöver förhoppningsvis ska sälja utvecklingsbolagets produkter varvid utvecklingbolaget får en del av intäkterna i "royalty".

>För Laquinimod har Active Biotech det israeliska läkemedelsbolaget Teva som samarbetspartner. Teva har i dagsläget läkemedlet Copaxone mot MS som väl för närvarande är världens mest sålda läkemedel mot MS, och hoppas väl att med Laquinimod ha en efterföljare till Copaxone för sig eller i kombination.

Ur artikel om Copaxone från jan 2013:

_Försäljningen av Copaxone väntas minska från motsvarande 27 miljarder kr under 2012 till 25-26 miljarder kr (knappt 4 miljarder dollar) under 2013. Det innebär första gången produkten minskar i försäljning, vilket beror på nya anti-MS-läkemedel i tablettform (Copaxone injiceras via spruta).

Hittills är det tre anti-MS-tabletter som godkänts:

>Gilenya (från schweiziska läkemedelsbolaget Novartis)
>Aubagio (från franska läkemedelsbolaget Sanofi)
>BG-12 (från amerikanska läkemedelsbolaget Biogen-Idec

Enl artikeln nådde inte Active Biotechs produkt Laquinimod upp till målen i dess fas 3-studie Bravo. Målen nåddes endast efter bearbetning av forskningsresultaten. Och därför uppges nu en ny studie om Laquinimod genomföras, vilket har försenat lanseringen av produkten.

Copaxone hotas även av kopierande produkter i takt med att Copaxones patent löper ut._

http://www.globes.co.il/serveen/globes/docview.asp?did=1000812769&fid=1725

//Edit: Som det ser ut väntas Copaxones patent löpa ut i sep 2015 enl amerikanska aktiemäklarfirman Bernstein. Det kan i så fall leda till att Copaxone då får konkurrens från lågpriskopior från utomstående bolag.//

>För Tasquinimod har Active Biotech det franska läkemedelsbolaget Ipsen som samarbetspartner.

Dvs positivt att Active Biotech har fått tag på samarbetspartners i form av stora, väletablerade läkemedelsbolag för båda sina huvudprodukter. Det kan väl tolkas som att det finns potential i produkterna.

Aktien, största ägare

Vid nuvarande börskurs 43,50 kr är Active Biotech värt ca 3,3 miljarder kr på börsen.

Bland bolagets största aktieägare finns flera välrenommerade aktörer: http://www.activebiotech.com/ownership

1) Allra största aktieägaren är finansmannen Mats Arnhög med en ägarandel på 26%.

2) Därefter kommer familjen Johnson som via bolaget Nordstjernan äger 13%.

Antonia Axelson Johnson är världens 118:e rikaste person med en förmögenhet på över 60 miljarder kr (per mars 2013) enl amerikanska tidningen Forbes: http://www.forbes.com/profile/antonia-johnson/

Så hon vet väl vad hon gör med sina pengar.

3) Som trea kommer familjen Wallenberg-kontrollerade investmentbolaget Investor med en ägarandel på 8%.

Investor fick i mars 2013 köpa 6 miljoner nya Active Biotech-aktier för en kurs på 45 kr per st via en riktad nyemission. Köpeskillingen på 270 miljoner kr tillföll därmed Active Biotechs kassa: http://www.activebiotech.com/press-releases-1?pressurl=http://cws.huginonline.com/A/1002/PR/201303/1683238.xml

Det var Investor som blev tillfrågade om de ville köpa Active Biotech-aktier, och efter att ha undersökt Active Biotech och dess aktie ansåg Investor att det var ett intressant "case": http://www.aktiespararna.se/analysguiden/Hitta-Bolag/Halsovard/Active-Biotech/Analyser/2013/Active-Biotech-ett-intressant-case/

Dvs om Investor kommer fram till en sådan slutsats kan man vara säker på att de har gjort en grundlig genomgång av Active Biotech.

Bland övriga storägare i Active Biotech finns bla finansmannen Peter Thelin (nu aktiv i framgångsrika svenska hedgefondbolaget Brummer & Partners) som med en ägarandel på 1,5% av Active Biotech hör till bolagets tio största aktieägare. Han sitter även i Active Biotechs styrelse.

Trots den senaste kursnedgången i Active Biotech-aktien är Thelins innehav värt nästan 50 miljoner kr så han måste verkligen tro på bolaget.

Kursutveckling

Hur illa har kursutvecklingen varit för Blackpearl och Active Biotech?

Blackpearl

• Ser man tillbaka på den senaste femårsperioden hade Blackpearl-aktien en kursbotten på nästan 3 kr på Stockholmsbörsen i nov 2008.

• Därefter steg aktien kraftigt till en topp på 56-57 kr i feb 2011. (Vilken otrolig kursuppgång! Kursen 18-faldigades på 2-3 år.)

• Och därifrån har aktien alltså fallit med över 80% till nuvarande kurs på 9-10 kr.

Active Biotech

• I nov 2008 hade aktien en kursbotten på 23-24 kr.

• Därefter kraftig kursuppgång till över 170 kr i jan 2011. Det betyder att kursen tills dess mer än sjufaldigades från bottennivån hösten 2008.

• Sedan kraftigt kursfall till 13-14 kr i nov 2011. Det innebär en kursnedgång med över 90%!

• Efter det påbörjade aktiekursen återigen en uppgångsfas med en topp på nästan 70 kr nu i mars 2013. (Det innebär börskursen tills dess femfaldigades från bottennivån i nov 2011.)

• Men sedan har aktien återigen börjat tappa och ligger nu alltså i 43-44 kr. Det betyder en kursnedgång med 35-40% från toppen i mars 2013.

Som synes är alltså varken Blackpearl-aktien eller Active Biotech-aktien något för nervsvaga. Man får väl betrakta dem som högrisk-aktier som kan svänga kraftigt både upp och ned.

Men förhoppningen är förstås att de båda på lång sikt ska stiga.

Orsaker till kursnedgångarna?

• Active Biotech

Inom läkemedelsforskningen pratar man ju om forskningsstudier i olika faser för att utvärdera läkemedel:

preklinisk fas (test på djur)
klinisk fas (test på människa)
fas 1: test av ev biverkningar på ett mindre antal personer
fas 2: test av effekt på avsedd sjukdom på ett mindre antal patienter
fas 3: som fas 2 fast på ett större antal patienter

Utvärderingen av Laquinimod har kommit långt med bla två fas 3-forskningsstudier genomförda vad gäller MS.

Forskningsresultaten för den första fas 3-studien (kallad Allegro) presenterades i dec 2010. Studien gjordes på 1 100 patienter och visade goda resultat. Det var väl därför som Active Biotech-aktien därefter nådde sin kurstopp på över 170 kr i början av jan 2011.

För den andra fas 3-studien (kallad Bravo) presenterades forskningsresultaten i aug 2011 och de blev inte lika övertygande.

I nov 2011 meddelade Active Biotechs samarbetspartner Teva att de tillsammans med amerikanska läkemedelsverket FDA (Food and Drug Administration) kommit överens om att genomföra en tredje fas 3-studie om Laquinimod mot MS. Det var väl efter det beskedet som Active Biotech-aktien sedan nådde bottennivån 13-14 kr i nov 2011.

Den tredje studien (kallad Concerto) är på 1 800 patienter och kommer att ta två år att genomföra, så nu lär det dröja minst så lång tid innan Laquinimod mot MS kan bli godkänd i USA (som ju är världens största läkemedelsmarknad).

I juli 2012 lämnade Teva in en ansökan (till europeiska läkemedelsverket EMA; European Medicines Agency) om att få Laquinimod godkänt mot MS i Europa. Där fanns det väl förhoppningar om att EMA skulle tycka att de befintliga studierna visar att Laquinimod trots allt har så pass stora fördelar att den snabbt skulle kunna godkännas utan fortsatta studier.

Där uppger Active Biotech nu (tex enl sin årsredovisning för 2012 som är daterad i början av apr 2013) att EMA i slutet av 2013 ska komma med besked.

I mars 2013 kom besked om att den första patienten rekryterats till Concerto-studien, så den patienten börjar väl därefter använda Laquinimod mot MS i två år. Och sedan tar det ytterligare en viss tid innan resterande 1 799 patienter rekryterats och inlett sin behandling i två år.

En skillnad mot de tidigare fas 3-studierna är att öka dosen av Laquinimod för att se om de relativt svaga resultaten i Bravo-studien kan förbättras om man ökar dosen. Concerto-studien kommer att innebära test med både 0,6 milligrams-tabletter och 1,2 milligrams-tabletter av Laquinimod.

Samtidigt som processen för Laquinimod mot MS drar ut på tiden finns andra konkurrenter med läkemedel på gång mot samma sjukdom. Amerikanska läkemedelsjätten Biogen-Idec brukar väl nämnas som den främsta konkurrenten med sin produkt Tecfidera (även kallad BG12).

Fas 3 resultat för Tecfidera presenterades hösten 2012 och nu i mars 2013 gav FDA sitt godkännande för att produkten kan börja säljas i USA.

En uppfattning är att Tecfidera kommer att dominera marknaden för läkemedel mot MS framöver, och har en potential att nå en försäljningsnivå på minst 3 miljarder dollar per år: http://www.fiercebiotech.com/story/biogen-idec-rolls-fda-ok-blockbuster-ms-drug-tecfidera/2013-03-27

Analysföretaget Redeye skrev i en kommentar i maj 2013 att Active Biotech-aktien pressats tillbaka efter att aktieinvesterare i ökad grad anser det finns en risk att europeiska läkemedelsverket EMA inte med nuvarande forskningsresultat kommer att godkänna Laquinimot mot MS i EU.

Enl Redeye finns bedömningar om en sannolikhet på bara 20% för EMA-godkännande: http://www.redeye.se/analys/today/active-biotech-aktien-tillbaka-i-portfoljen

Dessutom har det enl analysen kommit besked om att forskningsresultaten för anti-prostatacancer-läkemedlet Tasquinimod ("Tasq") ska presenteras först år 2014 (vilket kan tolkas som en försening).

Ett annat Active Biotech-läkemedel under utveckling är Anyara mot njurcancer. Där kom i jan 2013 forskningsresultat i en kombinerad fas 2- och fas 3-studie som pågått ända sedan 2007, men tyvärr var forskningsresultaten totalt sett dåliga.

16 maj 2013 skrev nyhetsbyrån Direkt att amerikanska banken JP Morgan sänker sin rekommendation för Active Biotech-aktien från "neutral" till "undervikt": www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1987392

Innan dess låg aktien i 54,50 och banken har ju hittills fått rätt då den därefter är -20% till nuvarande kurs 43,50 kr.

JP Morgan sa redan i apr 2013 att banken tyckte det var klokt av Active Biotech och partnern Ipsen att presentera forskningsresultaten från fas 3-studien om Tasquinimod först under 2014. Tidigare var det sagt att resultaten skulle presenteras i slutet av 2013.

Men då behöll JP Morgan rek "neutral" för Active Biotech-aktien: www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1982729

Framtidshopp

Active Biotech-anhängarna menar väl för sin del att Tecfidera har nackdelar i form av biverkningar jämfört med Laquinimod som har få biverkningar, och att Laquinimod fyller en funktion genom effekt på vissa delar av MS åtminstone i kombination med andra läkemedel.

Tecfidera godkändes i USA men med vissa begränsningar. Läkemedlet är "immunosuppressivt" (dvs försämrar patientens immunförsvar) vilket har gjort att FDA kräver löpande övervakning av patientens vita blodkroppar när Tecfidera används, och att användningen av produkten måste upphöra om störningar upptäcks vad gäller antalet vita blodkroppar.

Laquinimod är för sin del "immunomodulerande" och har inte samma effekt på patientens immunförsvar.

De forskningsresultat som var lite svaga för Laquinimod i Bravo-studien gällde läkemedlets förmåga att begränsa antalet sjukdomsutbrott ("relapser") per år för MS-sjuka.

Dels finns potential att det kan avhjälpas genom ökad dos av Laquinimod (vilket den pågående Concerto-studien förhoppningsvis kommer att kunna belägga).

Och dels finns en uppfattning av Laquinimod har andra fördelar för MS-sjuka än att just minska antalet relapser. Det handlar väl tex om att skydda hjärnvävnaden och bromsa att den förstörs vilket annars blir fallet av MS.

Estländska analysfirman Maxvector (som själv äger Active Biotech-aktier) har sagt att sannolikheten är god för att EMA:s expertpanel CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) rekommenderar godkännande av Laquinimod mot MS eftersom tidigare forskning kring schweiziska läkemedelsbolaget Novartis anti-MS-läkemedel Gilenya visat på en koppling av krympt hjärna (hjärnatrofi) och rörelsehinder hos MS-patienterna, och om Gilenya kan dämpa det kan i så fall Laquinimod göra det i ännu högre grad enl Maxvector.

Redeyes aktieanalytiker Klas Palin anser i ovannämnda analys att sannolikheten är 50% för att EMA godkänner Laquinimod mot MS i EU, dvs klart högre än den sannolikhet på bara 20% som marknaden i övrigt verkar tro på.

Enl analysen (som är daterad 27 maj 2013 då Active Biotech-aktien låg kring 50 kr) valde Redeye då att ta med Active Biotech-aktien i Redeyes rekommenderade aktieportfölj.

Så här stod det enl analysen:

"Kursnedgången (för Active Biotech-aktien) har (...) varit i kraftigaste laget, vilket gör att potentialen (för kursuppgång) vid ett godkännande (av Laquinimod mot MS i EU) mot (dvs jämfört med) riskerna på nedsidan (dvs för kursnedgång) vid ett bakslag (dvs om det inte blir godkännande i EU) framstår attraktiva."

http://www.redeye.se/analys/today/active-biotech-aktien-tillbaka-i-portfoljen

Laquinimod kan även användas mot andra sjukdomar än MS. I okt 2012 presenterades forskningsresultat av en fas 2-studie om Laquinimod mot Crohns sjukdom (en inflammatorisk tarmsjukdom) och nu i juni 2013 presenterades fas 2-forskningsresultat om produkten mot sjukdomen Lupus (som kan leda till njurbesvär).

Crohns-resultaten beskrevs som "positiva" och skulle fortsätta utvärderas medan Lupus-resultaten beskrevs som tillräckligt positiva för att motivera att gå vidare med en fas 3-studie.

Active Biotech-anhängare menar tex att Lupus i själva verket är en mer spridd sjukdom än MS som därför kan innebära större försäljningspotential för Laquinimod än MS.

Amerikanska aktiemäklarfirman Bernstein ser potential för Laqinimod att nå en försäljningstakt på över 1 miljard dollar per år för alla användningsområden varav 500 miljoner dollar per år mot Lupus: www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1994238

//Edit: Enl en annan uppgift är Bernsteins bedömning att Laquinimod kan nå en försäljning på 500 miljoner dollar per år mot Lupus och 1 miljard dollar per år för övriga sjukdomar.

I sin egen analys säger Bernstein att Laquinimod mot Lupus har en försäljningspotential på 500 miljoner dollar per år och att Laquinimod totalt sett har en försäljningspotential på över 1 miljard dollar per år.//

Active Biotech har enl avtalet med Teva rätt till en hög andel av Laquinimods försäljningsintäkter. Andelen börjar på drygt 10% enl en särskild "royalty-trappa" och kan sedan stiga till knappt 20% av Laquinimod-försäljningen. I Norden och Baltikum får dock Active Biotech en dubbelt så hög andel av Laquinimod-försäljningen.

Vad gäller de dåliga forskningsresultaten för Anyara påpekar Active Biotech att forskningstudien om produkten till stor del genomfördes på folk i Östeuropa som visade sig ha en antikropp som gjorde att Anyara fungerade sämre än väntat. Det finns därför fortfarande hopp för Anyara.

I Active Biotechs pressmeddelande från jan 2013 om Anyara-forskningsresultaten sa bolagets vd Tomas Leanderson till och med att han tyckte att resultaten var tillräckligt goda för att bolaget nu ska hitta en samarbetspartner till Anyara-projektet, vilket då till att börja med kan ge Active Biotech ett engångsbelopp när ett sådant partneravtal ingås.

En uppfattning är att han inte skulle våga uttala sig så om det inte fanns goda skäl.

En noggrannare genomgång av Anyara-resultaten visade dessutom goda siffror för en delgrupp av de undersökta patienterna, enl pressmeddelande från början av jun 2013: http://www.activebiotech.com/press-releases-1?pressurl=http://cws.huginonline.com/A/1002/PR/201306/1706562.xml

För anti-prostatacancer-läkemedelet Tasquinimod pågår en fas 3-studie med 1 245 patienter som färdigrekryterades i dec 2012. Studien kommer nu att pågå så att forskningsresultat kan presenteras under 2014.

Det positiva för Active Biotech är att samarbetspartnern om Tasquinimod (Ipsen) endast har gjort upp om att få rätt att sälja produkten i världen utom i de stora regionerna Nordamerika, Sydamerika och Japan.

Det är alltså fritt fram för Active Biotech att ingå avtal med Ipsen eller andra samarbetspartners även om de kvarvarande regionerna, och enl praxis i branschen brukar sådana avtal innebära en engångsbetalning till läkemedels-utvecklingsbolag som Active Biotech när avtalet ingås.

Ipsen har pratat om en försäljningspotential på 200-300 miljoner euro per år för Tasquinimod i de geografiska regioner Ipsen har avtal för (världen exkl Nordamerika, Sydamerika och Japan). Det var baserat på ett pris på 7 500 euro per år per patient i behandling, men det finns ett konkurrerande läkemedel (Zytiga som ägs av amerikanska bolaget Johnson & Johnson) där prisnivån ligger på 20 000 euro per år och patient, vilket ger möjlighet för Ipsen att ta ut ett högre pris även för Tasquinimod (vilket därmed höjer försäljningspotentialen med lika mycket, allt annat lika).

Förutom Laquinimod, Tasquinimod och Anyara har Active Biotech ytterligare läkemedelsprojekt på gång. Det är bla Pasquinimod (även kallat 57-57) mot systemisk skleros samt projektet ISI.

För Pasquinimod pågår en fas 1-studie medan ISI ännu är i tidig utvecklingsfas (så kallad "discovery phase" till och med före preklinisk fas) där planen är att under 2014 välja en slutlig läkemedelskandidat i det projektet.

JP Morgans analys (där Active Biotech-aktien fick rek "undervikt") kan kritiseras enl inlägg från signaturen "Judiciary" på aktiemäklarfirman Avanzas aktieforum 16 maj 2013 (samma dag som bankens sänkta rek från "neutral" till "undervikt" presenterades):

>I mars 2013 hade banken en riktkurs på 55 kr för aktien med bedömda sannolikheter 25% för EMA-godkännande i EU år 2014 av Laquinimod mot MS och 50% för FDA-godkännande i USA av produkten år 2017.

>Och sedan dess har JP höjt sannolikheterna till 30% för EMA-godkännande och 60% för FDA-godkännande.

>Totalmarknaden för anti-MS-läkemedel bedöms uppgå till 17,5 miljarder dollar år 2017.

>JP Morgan räknar dock med att Laquinimod mot MS bara kommer att nå en försäljning på 380 miljoner dollar i USA år 2017.

>Det verkar vara en försiktig Laquinimod-bedömning mot bakgrund av att Teva i dagsläget har en marknadsandel i USA på över 40% med Copaxone, och lär säkert göra allt för att behålla en så stor del som möjligt av den marknadsandelen framöver genom tex en kombinationsprodukt av Copaxone och Laquinimod mot MS (eller bara med Laquinimod).

>Dessutom när JP Morgan sätter rek "undervikt" för Active Biotech-aktien så har banken inte ens inkluderat försäljning av Laquinimod mot andra sjukdomar som Lupus, Crohns sjukdom, Huntingtons sjukdom samt kombinationsbehandlingar.

>Banken sätter en sannolikhet på 20% för att Laquinimod kommer att godkännas mot sjukdomen PPMS, men det är svårt att förstå om banken samtidigt sätter en sannolikhet på 60% för FDA-godkännande av Laquinimod mot MS. PPMS är nämligen som MS utan sjukdomsutbrott och det är just förmågan att minska utbrotten som Laquinimod hade svaga forskningsresultat för.

Enl Judiciarys inlägg från Avanzas aktieforum:

_"Funny thing with todays JPM update is that the probabilities for EMU as well as FDA approvals were raised..

In the JPM March 12 note (Target:55 SEK by then ) the EMA probability for EU launch in 2014 was set at 25% ( now 30% ) and FDA approval for US launch in 2017 was 50% ( now 60% ).

Tired research analyst? Probability up = output price from model up ( ceretis paribus )
______

The non-risk adjusted ( and risk adjusted ) peak sales estimates for LAQ and TASQ in the EmV are difficult to understand. Since TEVA retains approx. 43% of the US market value today, it is highly unlikely TEVA will not manage to retain a material part of their customer base, and convert them into LAQ/COPAX combo patients, or LAQ stand-alone patients. In a market that will be approx $17.5b (2017) the JPM non RA peak sales for US (2017) of $380m seems least to say conservative...

For some reason Crohn's and Lupus are 0% prob, and PPMS 20%. PPMS at 20% and Concerto at 60% is a spread difficult to follow since PPMS is non relapsing MS.
__________

Net net

The fundamental story is great, the expectations are way to bearish and a lot of the coming kickers ( Lupus Nephritis, Combo, Huntington's et al ) are not even included in the models."_

www.avanza.se/aza/press/forum/trad.jsp?threadId=1400122

• Blackpearl

Även om priset på tungolja som Blackpearl sysslar med som nämnt inte är det samma som vanlig råolja, så följs det väl någorlunda grovt sett åt även om tungolje-priset alltså ligger lägre.

Så för Blackpearl måste det ha varit lite svettigt i början av år 2009 då det vanliga oljepriset i USA (WTI-oljan; "West Texas Intermediate") var nere i 30-35 dollar per fat.

Då hade Blackpearl-aktien redan börjat stiga från bottennivån kring 3 kr i nov 2008 till 5-6 kr i början av 2009, men det var ändå låga kursnivåer.

Positivt att WTI-oljepriset sedan dess förbättrats markant. Sedan år 2011 har prisnivån pendlat i ett intervall kring 90-95 dollar vilket har sett stabilt ut. I skrivande stund ligger priset i 94-95 dollar.

Visst kan priset falla igen om det blir global lågkonjunktur. Det pratas bla om svaghetstecken i Kina och ev kan en ny eurokris blossa upp om tex Italiens statsfinansiella problem förvärras.

Även om USA har en enorm statsskuld och hushållen i landet också är högt skuldsatta, så verkar väl i alla fall trenden vara en allt mer förbättrad konjunktur i USA vilket väl då gynnar WTI-oljepriset.

För svenska aktieägare i Blackpearl spelar ju även både kursen för Kanadadollarn och USA-dollarn in vad gäller värdet på Blackpearl-aktien i kronor, och båda de valutakurserna ser stabila ut. Kanadadollarn har legat i 6-7 kr de senaste fem åren (nuvarande nivå 6,45 kr).

USA-dollarn låg i 6 kr sommaren 2008 men sköt sedan i höjden till 9-10 kr i mars 2009 i samband med den globala finanskrisen. Sedan hösten 2010 har den dock stabiliserat sig kring 6-7 kr (nuvarande kurs 6,73 kr).

Blackpearl har ännu så länge en låg nivå för sin oljeutvinning (oljeproduktionstakt) jämfört med bolagets stora tungoljefyndigheter.

Fyndigheterna bedöms totalt uppgå till ca 800 miljoner fat olja (varav ca 200 miljoner fat bevisade fyndigheter och ca 600 miljoner fat potentiella fyndigheter) förenklat uttryckt.

Fyndigheterna fördelar sig huvudsakligen på tre oljefält:

• Blackrod 600-700 miljoner fat (varav knappt 200 miljoner fat bevisat och knappt 500 miljoner fat potentiellt)
• Onion Lake drygt 80 miljoner fat (varav drygt 10 miljoner fat bevisat och 70 miljoner fat potentiellt)
• Mooney drygt 50 miljoner fat (varav drygt 10 miljoner bevisat och knappt 40 miljoner fat potentiellt)
- - -
Summa ca 800 miljoner fat

Fälten är helägda av Blackpearl utom Onion Lake där Blackpearl har ägarandelar på 87,5-100% av delarna.

Blackpearl självt har så sent som enl sina presentationsbilder från i maj 2013 värderat sina oljefyndigheter till 3-4 miljarder dollar fördelat enl följande:

• Blackrod 2,1 miljarder dollar
• Onion Lake 1,0 miljarder dollar
• Mooney 0,4 miljarder dollar
• övrigt 0,05 miljarder dollar
- - -
Summa 3,6 miljarder dollar

Det är alltså de beräknade värdena idag (enl nuvärdesmetoden) utifrån förväntade framtida kassaflöden under kommande år netto efter avdrag för nödvändiga investeringar, och om man har ett avkastningskrav på 10% per år. (Nuvärdesmetoden: http://sv.wikipedia.org/wiki/Nuvärdesmetoden )

p

Så hur kopmmer det sig att Blackpearls nuvarande aktiekurs på börsen bara ligger i 9-10 kr motsvarande ett börsvärde för hela bolaget på 435 miljoner dollar om värdet på bolagets tillgångar uppgår till 3-4 miljarder dollar?

1) Planer på stora investeringar

Svaret är väl bla att det först krävs enorma investeringar för att komma upp i planerad produktionstakt, och det är inte helt lätt att ordna finansiering i början av de investeringarna.

2) Lågt tungoljepris

Särskilt inte nu när det tungoljepris som Blackpearl erhåller per fat för sin olja fallit ganska kraftigt som andel av det normala råoljepriset i USA (WTI-priset).

3) Svårt att få finansiering

Aktieinvesterare har tex ev avskräckts av info från Blackpearl om att bolaget enl tex presentationsbilder från nov 2012 har planerat genomföra investeringar på 1 miljard dollar under fyraårsperioden 2012-2015 varav Blackpearl självt kan skaka fram knappt 600 miljoner dollar genom egna medel och banklån men skulle behöva få fram ytterligare finansiering på över 400 miljoner dollar. http://www.blackpearlresources.ca/i/pdf/2012-pbr /pbr /pbr /11_Presentation.pdf

Av investeringarna på 1 miljard dollar 2012-2015 har Blackpearl genomfört 140 miljoner dollar under 2012 och planerar genomföra ytterligare 125-140 miljoner dollar under 2013 enl presentationsbilderna från i maj 2013: http://www.blackpearlresources.ca/i/pdf/May-2013-AGM-Corporate-Presentation.pdf Det var en sänkning från den tidigare prognosen på 140-160 miljoner dollar i investeringar under 2013 (enl presentationsbilderna från nov 2012).

Finansieringen av de över 400 miljoner dollarna (som fattas för att ha råd med 1 miljard dollar) har sagts kunna erhållas genom tex:

>försäljning av icke-kärntillgångar
>ytterligare lån
>kapitaltillskott från aktieägarna genom utförsäljning av nya Blackpearl-aktier till dem via nyemission
>försäljning av en eller flera kärntillgångar
>att hitta en partner som går in som delägare i Blackrod och är med och finansierar det projektet

Tex nyemission är ju alltid ett orosmoln för ett bolag som i dagsläget inte har så god lönsamhet. Det kan ev leda till att börskursen pressas nedåt.

De över 400 miljoner dollarna har dock sagts inte behövas förrän år 2014. Tom 2013 kan Blackpearl klara sig med befintliga medel plus låneavtal. Bla har bolaget sedan tidigare ingått avtal om att få låna upp till 115 miljoner dollar. Enl planer per maj 2013 uppgav Blackpearl att bolaget i slutet av 2013 kommer att ha utnyttjat 80-90 miljoner dollar av lånen.

3 jun 2013 kom Blackpearl så med besked om att fyraårsplanen för 2012-2015 revideras så att utvecklingen av Blackrod läggs på is och att Blackpearl tills vidare fokuserar på utvecklingen av Onion Lake, och har fått utfästelser från långivare om att kunna låna upp till 350 miljoner dollar till det: http://blackpearl.mwnewsroom.com/press-releases/blackpearl-to-accelerate-development-of-its-12000-tsx-pxx-201306030877909001

25 jun 2013 kom så nya bud om att lånet på 350 miljoner dollar inte längre är aktuellt och att bolaget nu kommer att överväga hur det ska gå vidare, och att Blackpearl inväntar stabiliserade kapitalmarknader: http://blackpearl.mwnewsroom.com/press-releases/blackpearl-defers-establishment-of-term-loan-facil-tsx-pxx-201306250882974001

Det kan ju tolkas som en ytterligare försämring av marknadsförutsättningarna för Blackpearls verksamhet vilket aktieinvesterare då kan tycka var en besvikelse.

Att bolaget ska invänta stabiliserade kapitalmarknader tyder på att tanken varit att ge ut obligationer för 350 miljoner dollar men att obligationsinvesterare krävt så hög årsränta att Blackpearl sa nej till det tills vidare.

Dock positivt enl dessa pressmeddelanden att Blackpearl nu har fått myndighetsgodkännande för att utöka produktionstakten på Onion Lake till 12 000 fat per dag och att godkännande väntas senare under 2013 för att öka Blackrod till 20 000 fat per dag i första steget.

Men i dagsläget är det alltså frågetecken för hur finansiering ska ske av de investeringar som behövs för att öka produktionstakten till dessa nivåer.

4) Stor oljerörledning blir inte av?

Det har varit tal om att bygga en stor oljerörledning (kallad Keystone XL) vilket skulle underlätta för bla Blackpearl att transportera sin olja till slutkunder, men nu finns frågetecken för om USA:s president Barack Obama tvekar om att godkänna den vilket i så fall inte gynnar priset på Blackpearls tungolja.

Avsikten med Keystone är just för att underlätta transporterna av tungolja från Kanada och norra USA ner till raffinaderierna i Texas: https://en.wikipedia.org/wiki/Keystone_Pipeline

Men på något forum härom dagen var det någon signatur som hade en teori om att storinvesterare Warren Buffett köpt stora järnvägsverksamheter dyrt och han har även skänkt stora pengar till Obama, och vill säkert se att oljan fraktas via järnväg istället för via Keystone även om järnväg innebär en högre transportkostnad för oljekonsumenterna.

5) Skiffergas

På sistone har det blivit tal om att utvinning av olja från skiffergas genom så kallad "fracking" har vuxit fram som en alternativ metod för oljeproduktion. Den rika förekomsten av skiffergas har gjort att det bla har sagts kunna göra att USA blir självförsörjande på olja och kan till och med vara något som stimulerar konjunkturen i USA som helhet.

På tex aktiemäklarfirman Avanzas konferens "Avanza Forum 2013" i mars 2013 intervjuades bolaget Sandviks vd Olof Faxander och bolaget Hexagons vd Ola Rollén, och Rollén kommenterade då bla konjunkturläget i USA och sa så här:

"(...) USA kan bli riktigt positivt på några års sikt. Vi ser att bostadsbyggandet tar fart. Sedan har ju USA det här som på engelska heter 'shale gas' som jag faktiskt inte vet vad det heter på svenska (skiffergas)_. Det kommer ju att ändra hela energibalansen i världsekonomin och det här kommer att vara otroligt positivt för USA. Så det finns en hel del positivt i USA nu."_

http://www.youtube.com/watch?v=PgbkIesCIC8

Dock finns det även en debatt om att fracking inte heller är särskilt miljövänligt, men ev anses skiffergas-olja nu vara prioriterat som alternativ oljeproduktions-metod framför tungoljeproduktion såsom Blackpearls.

På tex Oslobörsen handlas aktier i bolaget Norse Energy Corp. som tydligen har ekonomiska problem men har rätt till skiffergas-utvinning på några markområden kring New York, och det spekuleras om att ett godkännande för Norse att inleda utvinningen där inkl fracking skulle kunna leda till lyft i Norse-aktien.

Ett sådant godkännande verkar dock ha dragit ut på tiden för Norse. I skrivande stund ligger bolagets aktiekurs i 0,24 norska kr vilket ger bolaget ett totalt börsvärde kring 100 miljoner norska kr.

Ett resonemang skulle alltså kunna vara att USA-politikerna med president Barack Obama i spetsen av miljöskäl inte ser sig kunna både godkänna omfattande skiffergas-utvinning via fracking och tungolje-utvinning inkl oljerörledningen Keystone, vilket i så fall skulle vara negativt för Blackpearl om skiffergas-utvinningen prioriteras. Men det är alltså bara ett resonemang.

Oavsett om skiffergas prioriteras miljömässigt framför tungolja så kan ju en kraftigt ökad oljeproduktion (bränsleframställning) via skiffergas i alla fall ledan till ett generellt tryck nedåt på oljepriset (bränslepriset) vilket i så fall är till Blackpearls nackdel om det därmed även drabbar tungoljepriset. Men det verkar alltså inte ha märkts av ännu så länge i alla fall vad gäller WTI-oljepriset.

Frågan är om det lägre tungoljepriset i förhållande till WTI-oljepriset delvis har med större utbud av skiffergas-producerat bränsle. Men det finns väl inte direkt någon sådan koppling.

Mer om fracking ("hydraulic fracturing"): http://en.wikipedia.org/wiki/Fracking

"Induced hydraulic fracturing or hydrofracturing, commonly known as fracking, is a technique in which typically water is mixed with sand and chemicals, and the mixture is injected at high pressure into a wellbore to create fractures, which form conduits along which fluids such as gas, petroleum, and groundwater may migrate to the well.

The technique is very common in wells for shale gas, tight gas, tight oil, and coal seam gas."

På svenska heter det tydligen "hydraulisk spräckning": http://sv.wikipedia.org/wiki/Fracking

Mer om skiffergas: http://en.wikipedia.org/wiki/Shale_gas

Det är tydligen helt enkelt en form av naturgas:

"Nya, stora gasfält hittas fortfarande, till skillnad mot råoljefält. Inga nya, stora råoljefält har hittats de senaste 30 åren.

Med ny borrteknik hittas nya stora gasfyndigheter djupt ner i marken på flera håll i världen, bland annat i USA. Där kallas sådan här ny sorts naturgas för skiffergas och gasen utvinns med hydraulisk spräckning.

Det är därför logiskt att i framtiden delvis ersätta råolja med naturgas i transportsektorn, mha CNG och LNG i gasfordon, LNG i dieselfordon utrustade med 'dual fuel teknik', samt genom att GTL-drivmedel delvis ersätter råoljebaserad dieselolja."

http://sv.wikipedia.org/wiki/Naturgas

Blackpearls utveckling

Blackpearls fokus har ändå legat på att under de senaste åren försöka öka oljeutvinningen från fälten så att bolaget får in mera cash.

Så här har Blackpearls oljeproduktion utvecklats de senaste åren:

2010: 6 951 fat per dag
2011: 7 620 fat per dag
2012: 9 366 fat per dag

q1/2013: 9 087 fat per dag
q2/2013 (prognos): 9 500-10 000 fat per dag

Blackpearls produktionsprognos (från i maj 2013) för helåret 2013: 9 000-10 000 fat per dag (varav 10 000-10 500 fat per dag mot slutet av året).

Årets produktionsprognos på 9 000-10 000 fat per dag ska enl plan fördelas enl följande:

Mooney 49% (4 410-4 900 fat per dag)
Onion Lake 40% (3 600-4 000 fat per dag)
Blackrod 4% (360-400 fat per dag)

Tar man dagsproduktionen gånger 365 dagar blir det följande produktion per år:

2010: 2,5 miljoner fat
2011: 2,8 miljoner fat
2012: 3,4 miljoner fat

Det är väl en hyggligt stigande trend. Men takten är ännu så låg att det även med 2012 års nivå kommer att ta över 200 år innan Blackpearls totala fyndigheter kring 800 miljoner fat tagit slut.

Så här låg WTI-oljepriset i snitt per år:

2010: 79,48 dollar per fat
2011: 95,05 dollar per fat
2012: 94,25 dollar per fat
q1/2013: 94,37 dollar per fat

Och här är det pris per fat som Blackpearl erhöll för sin tungolja:

2010: 56,31 dollar per fat (71% av WTI-priset)
2011: 65 dollar per fat (68% av WTI-priset)
2012: 61,45 dollar per fat (65% av WTI-priset)
q1/2013: 50,13 dollar per fat (53% av WTI-priset)

Dvs negativt att andelen av WTI-priset har fallit hela tiden.

Ovannämnda produktionsnivåer och priser genererade alltså följande totala intäkter för Blackpearl per år:

2010: 143 miljoner dollar
2011: 179 miljoner dollar
2012: 205 miljoner dollar
q1/2013: 41 miljoner dollar (-30% från q1/2012)

Ovannämnda totala produktionstakt har varit fördelad enl följande per oljefält:

2010:
Onion Lake 5 039 fat per dag
Mooney 1 008 fat per dag
Blackrod (ingen produktion)

2011:
Onion Lake 6 272 fat per dag
Mooney 788 fat per dag
Blackrod 57 fat per dag

2012:
Onion Lake 5 947 fat per dag
Mooney 2 537 fat per dag
Blackrod 272 fat per dag

q1/2013:
Onion Lake 4 322 fat per dag
Mooney 3 892 fat per dag
Blackrod 73 fat per dag

Dvs Onion Lake har svarat för den absolut största delen (ca 60-80%) av Blackpearls totala produktionstakt under 2010, 2011 och 2012 trots att det som nämnt är Blackrod där de klart största fyndigheterna finns.

Enl Blackpearls resultatrapport för q1/2013 (som kom 8 maj 2013) lämnade bolaget i maj 2012 in en ansökan för att få öka produktionstakten på Blackrod-fältet till 20 000 fat per dag i ett första steg.

Handläggningstiden för en sådan ansökan brukar liggar på 1,5-2 år så i slutet av 2013 eller våren 2014 borde besked komma. (Edit: Bolaget räknar nu med besked senare under 2013.)

På Onion Lake-fältet har Blackpearl en ansökan om att få öka produktionstakten till 12 000 fat per dag, och enl q1/2013-resultatrapporten väntas ett sådant godkännande under q2/2013 (dvs senast 30 jun 2013 vilket är inom kort då det i skrivande stund är 26 jun 2013). (Edit: Bolaget har fått detta godkännande tidigare i jun 2013.)

Produktionspotential

Enl presentationsbilderna från i maj 2013 ser Blackpearl potential till följande produktionstakt per fält:

Blackrod 80 000 fat per dag
Onion Lake 15 000 fat per dag
Mooney 8 000 fat per dag
övrigt 2 000 fat per dag
- - -
Summa 105 000 fat per dag

Enl presentationsbilderna från nov 2012 var en tidplan för Blackrod-produktionen följande:

>Nästan noll till och med 2015.
>DärAtt gå mot strömmenefter en brant ökning de följande åren från år 2016 till ca 80 000 fat per dag från år 2022.
>Där skulle fältets produktionsnivå sedan ligga i 15 år tom år 2037.
>Och sedan skulle takten successivt dala till nästan obefintlig nivå igen från år 2046.

http://www.blackpearlresources.ca/i/pdf/2012-11_Presentation.pdf

Planen finns väl kvar än idag även om den alltså ev kommer att förskjutas med något eller några år.

För Onion Lake-produktionen var planen följande:

>Stabil nivå på 8 000 fat per dag från 2012 till 2014.
>Sedan brant ökning till 16 000 fat per dag från 2016.
>Därefter nedgång med utplaning kring 10 000-12 000 fat per dag från 2020.
>Och från ca 2027 fortsatt nedgång till nästan obefintliga nivåer framåt 2039/2040.

Och för Mooney-produktionen:

>Krbr /br /aftig ökning från 2 000 fat per dag år 2012 till 8 000-9 000 fat per dag år 2020.
>Därefter successiv nedgång till nästan obefintliga nivåer framåt år 2053/2054.

Finansiell ställning (dvs skuldsättningsnivå)

• Per slutet av 2012 hade Active Biotech i och för sig räntebärande skulder på 230-240 miljoner kr och en kassa på 210-220 miljoner kr, vilket gav en nettoskuld på 20 miljoner kr.

Sedan fick Active Biotech kapitaltillskottet från Investor på 270 miljoner kr under q1/2013. Active Biotech angav ej hur stora de räntebärande skulderna var per slutet av q1/2013 men om man antar att de var lika stora som i slutet av 2012 hade bolaget en nettokassa på 230-240 miljoner kr per slutet av q1/2013 (kassa på drygt 470 miljoner kr minus räntebärande skulder på 230-240 miljoner kr).

Dvs Active Biotech hade en nettokassa på drygt 200 miljoner kr per slutet av q1/2013 jämfört med dagens börsvärde på drygt 3 miljarder kr.

• Blackpearl hade en nettoskuld på 11 miljoner Kanadadollar per slutet av q1/2013 jämfört med dagens börsvärde på 435 miljoner dollar.

Ekonomisk utveckling

• Active Biotech

Under 2012 hade Active Biotech intäkter på 228 miljoner kr (-3% från 2011) och ett nettoresultat på -175 miljoner kr.

Under q1/2013 hade bolaget intäkter på 2 miljoner kr (-8% från q1/2012) och ett nettoresultat på -78 miljoner kr.

Nästa hållpunkt är resultatrapporten för q2/2013 som ska komma 7 aug 2013.

• Blackpearl

Under 2012 hade Blackpearl intäkter på 205 miljoner Kanadadollar (+14% från 2011) och ett nettoresultat på noll.

Under q1/2013 hade Blackpearl intäkter på 41 miljoner Kanadadollar (-30% från q1/2012) och ett nettoresultat på -6 miljoner Kanadadollar.

Nästa hållpunkt är resultatrapporten för q2/2013 som ska komma 8 aug 2013.

Tidigare blogginlägg

Active Biotech

• Rekommendation "långsiktigt köp" vid börskurs 63,75 kr den 2 apr 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/active-biotech/langsiktigt-kop-active-biotech

• Rekommendation "köpläge" vid börskurs 49,50 kr den 26 feb 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/active-biotech/koplage-active-biotech-bringwell-aqeri

• Rekommendation "sälj" vid börskurs 45,50 kr den 22 maj 2012: http://www.redeye.se/aktiebloggen/oriflame/kvaerner-oriflame-active-biotech

• Aktien i läkemedels-utvecklingsbolaget Medivir mer köpvärd än Active Biotech-aktien då Medivir-aktien låg i 62 kr och Active Biotech-aktien i 21,30 kr den 17 dec 2011: http://www.redeye.se/aktiebloggen/medivir/medivir-active-biotech-1-0

Sedan dess är Medivir-aktien +5% till 65,25 kr och Active Biotech-aktien i alla fall +104% till 43,50 kr.

Blackpearl

• Rekommendation "långsiktigt köp" vid börskurs 27,70 kr den 14 maj 2012: http://www.redeye.se/aktiebloggen/blackpearl/blackpearl-langsiktigt-kopvart

• Aktien beskrevs som ett "fynd" och "en bra placering på sikt" vid börskurs 32 kr den 6 jan 2012: http://www.redeye.se/aktiebloggen/enquest/oljefynd-enquest-blackpearl

Dvs träffsäkerheten har hittills varit dålig för dessa sex rekommendationer. Endast en rekommendation har stämt någorlunda, och det var säljrekommendationen för Active Biotech-aktien i maj 2012. Sedan dess är aktien -4% till 43,50 kr på ett drygt år.

>Den senaste rekommendationen för Active Biotech-aktien ("långsiktigt köp" vid börskurs 63,75 kr i apr 2013) har dock hittills varit på tok då aktien sedan dess har fallit med över 30% till nuvarande kurs 43,50 kr.

>Även den senaste Blackpearl-rekommendationen på "långsiktigt köp" vid börskurs 27,70 kr i maj 2012 har varit helt fel då aktien sedan dess är ner 60-70% till 9-10 kr.

Multipel skleros

Som nämnt är Active Biotechs läkemedel Laquinimod bla avsett att användas mot sjukdomen MS (multipel skleros).

Vad är då MS för en sjukdom?

Det kan beskrivas som en neurologisk sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet: http://sv.wikipedia.org/wiki/Multipel_skleros

Patienterna insjunkar redan i åldern 20-40 år. Kvinnor drabbas oftare än män och folk på norra halvklotet drabbas oftare än i andra delar av världen.

De första symptomen på MS är störningar i syn, känsel och balans.

I Sverige insjunkar 10-15 pers varje år i MS per 100 000 invånare.

Med Sveriges 9-10 miljoner invånare innebär det ca 900-1 000 nya MS-sjuka här i landet per år.

Enl en annan uppgift finns totalt ca 15 000 MS-patienter i Sverige och varje år tillkommer det ca 600 nya MS-patienter i Sverige: http://www.neuroguiden.se/Diagnoser.MS_-_multipel_skleros.Forekomst_och_orsaker.htm

//Tillägg 27 jun 2013

Kanadensiska aktiemäklarfirman Canaccord Genuity sänker sin rekommendation för Blackpearl-aktien från "köp" med riktkurs 4 Kanadadollar till "behåll" med riktkurs 2 Kanadadollar: www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1995873&source=

2 Kanadadollar motsvarar en börskurs på 12,89 kr (vid en valutakurs på 6,45 kr för Kanadadollarn).

Dvs även den sänkta riktkursen ligger 30-35% högre än Blackpearl-aktiens gällande börskurs på 9,60 kr i dagens inledande aktiehandel på börsen (tors 27 jun 2013).

//

//Tillägg 27 jun 2013

Kanadensiska kapitalförvaltningsfirman Burgundy Asset Management har sålt av Blackpearl-aktier så att Burgundy nu har en ägarandel på knappt 15% (14,98%) av Blackpearl: www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1995977&source=

Överraskande stor ägarandel för en enskild kapitalförvaltningsfirma att äga ca 15% av Blackpearl.

Undrar varför de säljer av Blackpearl-aktier.

Burgundys hemsida: http://www.burgundyasset.com/index.asp?Main=Landing&Section=HomePage&View=normal

Där skriver de bla så här som sin investeringsstrategi:

_"Seeking Value in Strong Companies

Our rigorous fundamental research enables us to seek out strong, undervalued companies with the potential to achieve solid, absolute returns over the long term."_

"As true investors – not speculators – we take a long-term view that allows us to ignore the random fluctuations of the day and focus on a company’s intrinsic value."

Edit: Nytt besked senare under tors 27 jun 2013 om att Burgundy nu återigen har köpt Blackpearl-aktier och därefter har en ägarandel på drygt 15% (15,07%) av Blackpearl: www.avanza.se/aza/pres… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?