Post entry

Spekulativt köp: Active Biotech, Bringwell

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Finns det någon potential i läkemedelsutvecklings-firman Active Biotech och hälsokostbolaget Bringwell?

//Tillägg 17 okt 2013

Bringwells resultatrapport för q3/2013 kom idag: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/21/EA/38/wkr0006.pdf

Aktien +1% till 1,52 kr i dagens inledande börshandel.

Som högst var aktien uppe i 1,59 kr tidigare under dagen.

Bla under kvartalet:

• Intäkter 156 miljoner kr (-8% från q3/2012).

• Ebitda-marginal 15% exkl engångsposter (jämfört med 8% i q3/2012).

• Nettoresultat -11 miljoner kr (jämfört med -3 miljoner kr under q3/2012).

• Kvartalet var belastat med -28 miljoner kr i reserveringar för skadeståndskostnader pga rättstvisterna med Cederroth (26 miljoner kr) och Bayer (2 miljoner kr). Cederroth-domen i tingsrätten har dock överklagats till hovrätten, så det målet är inte avgjort ännu.

//Edit: Mer om Bayer-tvisten: http://www.brandnews.se/se/article_print.php?id=545080

Tydligen fick Bayer (som säljer vitaminprodukten Berocca) Marknadsdomstolen att förbjuda Bringwell att göra en rad påståenden om Mivitotal.

Ur länken ovan:

"Det måste vara tungt att arbeta med kosttillskottet MIVITOTAL.

År 2009 stod det klart att de efter flera års kamp i domstol inte kunde stoppa varumärket MULTITOTAL.

Nu har de drabbats av det med stor sannolikhet mest omfattande förbudet som har dömts ut av Marknadsdomstolen (MD).

Förbudet gäller inte mindre än 58 specifika påståenden som Bringwell har gjort i marknadsföringen av koststillskottet MIVITOTAL!

Därtill förbjöds Bringwell att hävda att MIVITOTAL är det ”mest sålda” och ”mest använda” kosttillskottet samt att det vid sex tillfällen har utsetts till ”Årets kosttillskott” utan ange vilket år det handlar om – den senaste utmärkelsen fick kosttillskottet för fem år sedan, 2008."

//

• Nettoresultat -4 miljoner kr exkl avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (jämfört med 4 miljoner kr i q3/2012).

• Nettoskuld (räntebärande skulder minus kassa) 277 miljoner kr i slutet av sep 2013 (ner från 286 miljoner kr i slutet av juni 2013).

• Men skuldsättningen är fortsatt hög och motsvarar över 70% av Bringwells börsvärde på 393 miljoner kr vid börskurs 1,52 kr.

Produktnyheter bla:

• Sinupret (anti-förkylningsprodukt som lanserats som komplement till Kanjang och Chisan)

• Movo (ersättningsprodukt för förlorade anti-ledbesvärsprodukten Litomove, lanserad i Finland och Norge och har hittills sålt för 40% av Litomoves nivå)

• Mivitotal (vitamintillskott som har nylanserats)

• Prosabal (egen prostata-produkt som lanserats)

• Klimadynon (anti-klimakteriebesvärsprodukt som har lanserats)

//Edit: Var inne i en lokal hälsokostbutik idag (fre 19 okt 2013), en Life-butik.

Och där fick flera Bringwell-produkter god exponering; Mivitotal, Kanjang, Chisan och Movo.

Movo stod på samma hylla precis bredvid konkurrenten Litomove (som Bringwell tidigare sålde).

//

Tvivelaktiga branscher?

En uppfattning är väl att både läkemedelsbranschen och hälsokostbranschen är skojarbranscher som får folk att köpa produkter utan att dessa produkter egentligen inte har särskilt stora effekter.

Det är ju tal om att läkare får åka på mutresor och får olika belöningar för att få sina patienter att köpa vissa läkemedel etc.

Uppenbarligen omsätter dessa branscher (läkemedel och hälsokost) jättebelopp i världen varje år, så tydligen är det många som köper produkter från bolagen i branschen.

Och om inte annat så ger väl produkterna ev en del effekt bara tack vare att de som använder dem tror att de ger effekt.

Visst finns det väl en del läkemedel som har starkt vetenskapligt bevisade effekter och som en del patienter inte skulle kunna överleva utan, men är det ändå så att folk i hög utsträckning köper läkemedel och hälsokostprodukter i onödan?

Delvis finns det väl även ett element av beroende, dvs att folk köper vissa läkemedel (och hälsokostprodukter?) för att folk är beroende av dem trots att folk egentligen inte behöver dessa produkter (tex smärtstillande produkter?).

Då är det väl ganska omoraliskt att som aktieinvesterare via aktieägande stödja bolag som lever på intäkter av sådana skäl.

Sett i ett positivt perspektiv kan man se läkemedelsbolag som bolag som tack vare sina produkter räddar liv och lindrar folks sjukdomar och därmed lidande, och hälsokostprodukter som produkter som gör folk friskare och så att folk mår bättre.

Betraktar man det så är det ju positivt att som aktieägare vara med och stödja denna typ av bolag.

Dessutom är en fördel med både läkemedelsbranschen och hälsokostbranschen att de är konjunktur-okänsliga.

Aktierna köpvärda?

De börsnoterade bolagen Active Biotech och Bringwell kan ju betraktas som två exempel på bolag i dessa branscher (varav Active Biotech utvecklar nya läkemedel och Bringwell säljer egna och andras hälsokostprodukter).

Är aktierna i Active Biotech respektive Bringwell köpvärda?

Den sammantagna slutsatsen i detta blogginlägg är att de båda är köpvärda i dagsläget som högrisk-aktier (Active Biotech-aktien vid nuvarande börskurs 75 kr och Bringwell-aktien vid nuvarande börskurs 1,51 kr, börskurserna slutkurser per fre 11 okt 2013).

Dvs de bör ej utgöra mer än en liten del av en total aktieportfölj (om man inte är väldigt riskbenägen förstås, dvs villig att ta stora risker vilket också innebär risk för stora förluster).

Och även som högrisk-innehav i portföljen är det ej säkert att man behöver tanka fullt till portföljen med Active Biotech- och Bringwell-aktier nu direkt vid nuvarande kursnivåer.

Bla är Active Biotech-aktien upp över 80% sedan slutet av jun 2013.

Ev kan man köpa på sig en del nu, men ha tålamod och invänta lägre kursnivåer (tex vid en generell börsnedgång framöver) och tanka på fler aktier då.

Man kan i princip vara säker på att det kommer sämre börsklimat framöver. I ett sådant läge hamnar börsen i generell nedgångsfas och aktiekurserna på börsen faller generellt. Sådana perioder har historiskt sett alltid kommit då och då.

Frågan är bara när en större börsnedgång kommer. Ibland kan börsen fortsätta stiga under långa perioder innan en generell börsnedgång kommer.

Nästa resultatrapporter

• Bringwells q3/2013 (juli-sep 2013): 17 okt 2013, kl 9 på morgonen (dvs nu på tors i kommande vecka jämfört med dagens datum lör 12 okt 2013)

• Active Biotechs q3/2013 (juli-sep 2013): 7 nov 2013 (dvs först om 3-4 veckor från idag lör 12 okt 2013)

Active Biotech

• 24 juni 2013 hade Active Biotech-aktien en bottennivå på 41 kr.

• Och igår (fre 11 okt 2013) nådde aktien 75,50 kr som högst.

Det innebär en kursförändring på +84% på 3-4 månader vilket inte är illa.

Aktien slutade igår fre 11 okt 2013 i 75 kr jämnt.

Är aktien köpvärd eller säljvärd på nuvarande kursnivå?

En börskurs på 75 kr innebär att Active Biotech har ett börsvärde på 5-6 miljarder kr.

Bolagets ekonomiska utveckling de senaste kvartalen:

Intäkter:
q1/2012: 3 miljoner kr
q2/2012: 94 miljoner kr*
q3/2012: 40 miljoner kr**
q4/2012: 92 miljoner kr***

q1/2013: 2 miljoner kr
q2/2013: 3 miljoner kr

*Inkl en ersättning på 10 miljoner euro erhållen från franska läkemedelsbolaget Ipsen.

Ipsen är Active Biotechs samarbetspartner om Active Biotechs läkemedel Tasquinimod mot prostatacancer.

Ersättningen erhölls som led i tidigare överenskommelse om att Active Biotech skulle få den ersättningen när de första 600 patienterna (av totalt planerade 1 200 st) rekryterats som deltagare i en forskningsstudie om Tasquinimod, vilket skedde under q2/2012.

Active Biotech ingick från början avtalet med Ipsen under 2011 och ger Ipsen ensamrätt att sälja Tasquinimod globalt (om och när läkemedlet får myndighetstillstånd att lanseras framöver) utom i Nordamerika, Sydamerika och Japan.

Active Biotech får sedan en andel av Tasquinimod-försäljningen (så kallad royaltyersättning) i de geografiska regioner Ipsen säljer läkemedlet.

Förutom royaltyersättningen får Active Biotech rätt till övriga ersättningar på 200 miljoner euro från Ipsen givet vissa förutsättningar.

Av detta belopp erhölls tex 25 miljoner euro när samarbetsavtalet ingicks under 2011.

Den pågående forskningsstudien om Tasquinimod involverar totalt 1 245 patienter. Forskningsresultaten från studien ska presenteras under 2014.

**Inkl en ersättning på 5 miljoner dollar från israeliska läkemedelsbolaget Teva.

Teva är Active Biotechs samarbetspartner om Active Biotechs läkemedel Laquinimod mot bla multipel skleros (MS).

Ersättningen erhölls som led i tidigare överenskommelse om att Active Biotech skulle få den ersättningen när ansökan om att få Laquinimod godkänd av europeiska läkemedelsverket EMA (European Medicines Agency) inlämnats, vilket skedde under q3/2012 (i mitten av juli 2012).

Enl Active Biotechs årsredovisning för 2012 (som är daterad 5 apr 2013) skrev Active Biotechs vd Tomas Leanderson att EMA kommer att meddela under slutet av 2013 om EMA godkänner att Laquinimod får börja säljas i Euorpa mot MS eller ej.

Leandersons formulering om det i årsredovisningen för 2012:

"Denna registreringsansökan granskas (av EMA) i olika steg i en reglerad process och först i slutet av 2013 kommer det att framgå hur utfallet blir."

http://www.activebiotech.com/$2/file/active-biotech-12-laguppl-final-svensk.pdf

//Edit: Frågan är om EMA kommer med slutgiltigt besked under q4/2013 eller om det blir EMA:s rådgivande kommitté CHMP som kommer med sin rekommendation till EMA-beslut under q4/2013 och EMA:s slutgiltiga beslut ev kommer en bit efter det.

CHMP: The Committee for Medicinal Products for Human Use http://en.wikipedia.org/wiki/CHMP

//

Active Biotechs avtal med Teva om Laquinimod ingicks redan år 2004 och ger Teva ensamrätt att sälja Laquinimod i hela världen (om och när läkemedlet får myndighetstillstånd att börja säljas) mot att Active Biotech får en andel av försäljningen (royaltyersättning).

Samarbetsavtalet innebär att Teva ska finansiera och genomföra all fortsatt forskning kring Laquinimod, och att Active Biotech (förutom royaltyersättningen) får rätt till ev så kallade milstolps-ersättningar när vissa i förväg fastställda händelser inträffar eller uppnås.

De totala milstolps-ersättningarna vad gäller Laquinimod kan uppgå till 92 miljoner dollar till Active Biotech, varav Active Biotech fått 22 miljoner dollar tom 2012.

***Inkl ytterligare 10 miljoner euro i ersättning från Ipsen för att det under q4/2012 blev klart att totalt 1 245 patienter rekryterats till studien om Tasquinimod.

9 okt 2013 (dvs under q4/2013) kom besked om att Active Biotech fått en ytterligare ersättning på 12 miljoner euro från Ipsen som led i bolagens löpande samarbete om Tasquinimod: http://www.activebiotech.com/press-releases?pressurl=http://cws.huginonline.com/A/1002/PR/201310/1734300.xml

I och med det har Active Biotech hittills fått 57 miljoner euro av totalt möjliga 200 miljoner euro i övriga ersättningar (dvs förutom royalty) från Ipsen enl Tasquinimod-avtalet.

Nettoresultat:
q1/2012: -99 miljoner kr
q2/2012: -25 miljoner kr
q3/2012: -52 miljoner kr
q4/2012: 0 kr

q1/2012: -78 miljoner kr
q2/2012: -81 miljoner kr

Resultat per aktie:
q1/2012: -1,44 kr
q2/2012: -0,36 kr
q3/2012: -0,75 kr
q4/2012: 0 kr

q1/2012: -1,10 kr
q2/2012: -1,08 kr

Siffrorna innebär sammantaget följande för de senast rapporterade 12 månaderna (juli 2012-juni 2013):

• intäkter 136 miljoner kr

• nettoresultat -211 miljoner kr

• resultat per aktie -2,93 kr

Dvs vem vill köpa Active Biotech-aktien för 75 kr per st om det innebär att hela bolaget värderas till 5-6 miljarder kr, när bolaget genererat så skrala intäkter och resultat under den senaste 12 månadersperioden?

Nyckelfrågan måste vara att aktieinvesterare räknar med att:

1) Laquinimod och Tasquinimod kommer att få myndighetstillstånd att börja säljas framöver...

2) ...och att försäljningen av de båda läkemedlena kommer att bli så pass hög att det genererar royaltyintäkter till Active Biotech (dvs en andel av Tevas försäljning av Laquinimod respektive Ipsens försäljning av Tasquinimod) som blir tillräckligt stora för att motivera Active Biotechs nuvarande börsvärde och därmed börskurs.

Det finns alltså flera frågetecken:

1) När kommer Laquinimod och Tasquinimod att få myndighetstillstånd att börja säljas?

2) Hur stor kommer försäljningen av dem att bli?

3) Och när kommer försäljningen av Laquinimod respektive Tasquinimod att nå vissa nivåer?

När aktieinvesterare värderar hela Active Biotech till 5-6 miljarder kr på börsen måste de alltså göra specifika antaganden vad gäller ovannämnda frågor.

Tex 7 okt 2013 skrev nyhetsbyrån direkt att schweiziska banken Credit Suisses aktieanalytiker (enl en analys daterad 2 okt 2013) räknar med att Laquinimod väntas en försäljningsnivå på över 1 miljard dollar i årstakt år 2019: www.avanza.se/placera/telegram/2013/10/07/active-biotechcredit-suisse-spar-laquinimod-blockbuster-oms.html

Direkt-artikeln i länken pekar på att det för närvarande pågår en större USA-relaterad forskningsstudie om Laquinimod mot MS.

Credit Suisse räknar enl artikeln med att Laquinimod kommer att lanseras i USA under 2017 för att nå en försäljning på över 400 miljoner dollar där år 2019.

Enl artikeln är det EMA-kommittén CHMP som ska komma med sitt besked om Laquinimod under q4/2013, och att Credit Suisse räknar med att läkemedlet får tillstånd att börja säljas och når en försäljning på över 100 miljoner dollar i Europa redan år 2014 för att sedan växa till 650 miljoner dollar 2019.

Nyhetsbyrån Direkt skriver även att aktiemäklarfirman Carnegie i förra veckan (dvs vecka 40; 30 sep-6 okt 2013) för sin del räknar med att Laquinimod kommer att nå en försäljning på 1,3 miljarder dollar per år globalt.

Och 11 okt 2013 skrev nyhetsbyrån Direkt att Credit Suisse ser 50% sannolikhet för att Tasquinimod kommer att nå en försäljning på 500 miljoner dollar per år globalt: www.avanza.se/placera/telegram/2013/10/11/active-biotech-credit-suisse-spar-ipsen-fsg-tasq-05-mdr-usd.html

Enl artikeln räknar Credit Suiss med att forskningsresultaten från den stora, pågående forskningsstudien om Tasquinimod, kommer att presenteras under q2/2014.

Credit Suisse bedömer att det totalt kommer att säljas läkemedel mot prostatacancer för 7 miljarder dollar under 2013 vilket väntas öka till 9,5 miljarder dollar 2016 skriver Direkt i länken ovan.

Utifrån ovan är i alla fall första stegen följande:

1) Vad blir beskedet från europeiska läkemedelsverket EMA (och innan dess, EMA:s rådgivande kommitté CHMP) om Laquinimod mot MS? Kommer besked under q4/2013 om att Laquinimod får börja säljas för användning mot MS i Europa (eller i alla fall besked från CHMP)?

2) Hur kommer forskningsresultaten från Tasquinimod-studien att bli när de presenteras under 2014? Att dessa forskningsresultat blir tillräckligt bra är ju en förutsättning för att man i nästa steg ska gå vidare och lämna in ansökan till myndigheterna om att Tasquinimod ska få börja säljas. Blir forskningsresultaten inte tillräckligt bra minskar ju meningen med att lämna in ansökan till myndigheterna, eftersom myndigheterna då väl inte heller lär godkänna läkemedlet för försäljning.

Det är väl då två delar som är viktiga i sådana forskningsresultat:

• i vilken utsträckning ett läkemedel ger biverkningar för patienterna (dvs om läkemedlet gör att patienterna mår illa etc när de använder läkemedlet)

• i vilken utsträckning läkemedlet botar avsedd sjukdom (dvs läkemedlets så kallade "kliniska effekt")

Det är väl viktigt att få goda forskningsresultat i båda dessa avseenden för att myndigheterna ska godkänna att ett nytt läkemedel får börja säljas.

Förutom den stora, pågående forskningsstudien om Tasquinimod, pågår det som nämnt ovan en stor, USA-relaterad forskningsstudie om Laquinimod mot MS (den så kallade Concerto-studien).

Lite oroväckande att Active Biotech tidigare genomfört stora forskningsstudier om Laquinimod mot MS (Allegro-studien och Bravo-studien) men att båda de hade dåliga forskningsresultat, i huvudsak att läkemedlena inte i tillräcklig utsträckning verkade bota (eller lindra) MS.

Dock är väl en uppfattning att det bara avser en aspekt på lindringen av MS (dvs i vilken utsträckning patienterna får fortsatta sjukdomsutbrott, så kallade "skov").

Bla menar väl Active Biotech på att Laquinimod dock har andra fördelar i lindringen av MS, genom att bromsa patienternas långsiktiga grad av handikapp pga MS och att MS i bästa fall till och med kan hjälpa till att reparera nervcells-skadorna i hjärnan pga MS.

Concerto-studien är väl upplagd för att kunna påvisa dessa fördelar med Laquinimod på ett tydligare sätt än Allegro och Bravo.

Enl Active Biotech-vd:n Tomas Leanderson i årsredovisningen för 2012:

"Det intressanta med CONCERTO-studien är att det primära målet kommer att vara reduktion av bekräftad funktionsnedsättning mätt enligt den så kallade EDSS-skalan (”Expanded Disability Status Scale”).

Vidare kommer två olika doser av laquinimod att testas; dels 0,6 mg per dag som använts i tidigare fas III-studier dels 1,2 mg per dag."

http://www.activebiotech.com/$2/file/active-biotech-12-laguppl-final-svensk.pdf

Concertu-studien omfattar 1 800 patienter som ska behandlas i upp till två år med Laquinimod.

Den första patienten till studien rekryterades i mars 2013.

Dessutom pressmeddelande från Active Biotech 1 okt 2013:

"En ny explorativ fas III-analys visar att den orala läkemedelskandidaten laquinimod för behandling av multipel skleros kan minska skador på hjärnvävnad orsakade av neurodegeneration."

"En förplanerad analys av över 1000 patienter, publicerad online i the Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, påvisar fördelarna med laquinimod-behandling vid neurodegeneration.

Patienter som behandlats med laquinimod, jämfört med placebo, fick signifikant färre neurodegenerativa skador på hjärnvävnad mätt med magnetkamera (MRI).

Teva planerar starta en klinisk prövning i primär progressiv multipel skleros (PPMS) baserat på den unika verkningsmekanism som påvisats i det kliniska fas III-prövningsprogrammet."

http://www.activebiotech.com/press-releases?pressurl=http://cws.huginonline.com/A/1002/PR/201310/1732670.xml

Dvs det finns alltså tydligen två olika sorters MS:

• RRMS: relapserande remitterande multipel skleros (som Laquinimod ska användas mot i Concerto-studien etc)

• PPMS: primär progressiv multipel skleros

"Multipel skleros, oftast förkortat MS, är en neurologisk sjukdom som drabbar centrala nervsystemet."

"MS-sjukdomen kännetecknas av att det bildas sjukdomshärdar, så kallade plaques, i olika delar av centrala nervsystemet. I dessa sjukdomshärdar finner man vid mikroskopisk undersökning skador på nervcellernas myelin och en skada på blod-hjärnbarriären."

"Av okänd anledning bildas MS-plaque framförallt i synnerven, det optiska synkorset, hjärnstammen och i ryggmärgen. Även om sjukdomen har varierande symtombild och förlopp, brukar de första symtomen på sjukdomen vara synstörningar, känselpåverkan eller gångsvårigheter."

RRMS:

"I det tidiga förloppet av multipel skleros fortskrider sjukdomen ofta i skov ('relapser')_, det vill säga sjukdomsutbrott följda av en period helt eller delvis utan symptom. Senare i förloppet präglas den ofta av långsam försämring utan symptomfria perioder. Sjukdomen kallas då sekundärt progressiv._"

PPMS:

"Det finns även en primärt progressiv form av MS, som saknar skov. Det rör sig då istället om en gradvis försämring under flera års tid."

http://sv.wikipedia.org/wiki/Multipel_skleros

Mer om Concerto-studien etc i tidigare blogginlägg om Active Biotech (från 6 aug 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/active-biotech/spekulativt-kop-active-biotech

Där fick aktien rekommendationen "spekulativt köp" då börskursen låg i 49,70 kr.

Dvs sedan dess är aktien +51% på drygt två månader.

• Enl det blogginlägget kom det först bra forskningsresultat från Allegro-studien i dec 2010 då Active Biotech-aktien var +33% den dagen.

• Active Biotech-vd:n Tomas Leanderson följde upp det med att i årsredovisningen för 2010 (daterad 1 apr 2011) säga att han räknade med att Laquinimod skulle lanseras under första halvåret 2012 och att Active Biotech inte skulle behöva något mer kapitaltillskott.

(Och idag lör 12 okt 2013 är det andra halvåret 2013 och Laquinimod har ännu inte lanserats och inte ens godkänts av någon myndighet för att få lanseras.)

• Sedan kom uppföljande forskningsresultat från Allegro i apr 2011. Den dagen var Active Biotech-aktien -10% och var sedan ytterligare -49% tom juni 2011.

• Därefter forskningsresultaten från Bravo-studien i aug 2011 vilket gjorde att aktiens kursförändring blev -54% den dagen.

• Sedan var aktien ytterligare -62% till 13,75 kr i nov 2011.

Och det är därifrån som aktien sedan successivt återhämtat sig till nuvarande kursnivå 75 kr.

Även pressmeddelande från Active Biotech 4 okt 2013 med mer info om den fortsatta bearbetningen av forskningsresultaten från Allegro- och Bravo-studierna om Laquinimod mot RRMS:

"Resultat specifikt kopplade till behandling med laquinimod visade att både relapserande och relapsfria patienter försämrades i mindre utsträckning i sin sjukdom om de behandlats med laquinimod än om de fått placebo.

Sammantaget minskade laquinimod sjukdomsförsämringen med:

• 26.7 procent hos relapserande patienter (p=0.058)

• 38.9 procent hos patienter utan relapser (p=0.036)

jämfört med placebo."

http://www.activebiotech.com/press-releases?pressurl=http://cws.huginonline.com/A/1002/PR/201310/1733651.xml

Det går ju inte att komma ifrån att både Active Biotechs avtal med Teva respektive Ipsen verkar vara väldigt generösa, och Teva samt Ipsen lär ju inte vara några välgörenhetsorganisationer. De är liksom Active Biotech också börsnoterade bolag som vill ge aktieägarna bra avkastning.

Att Active Biotech alltså fått till dessa avtal med Teva och Ipsen måste ju därmed tyda på att Teva och Ipsen ser god potential i Active Biotechs läkemedel Laquinimod respektive Tasquinimod.

Och dessutom har Active Biotech som nämnt själv kvar rätten att sälja Tasquinimod i Nordamerika, Sydamerika och Japan, så det kan ge ytterligare pengar till Active Biotech om bolaget ingår avtal med något bolag som får rätt att sälja Tasquinimod i de regionerna.

Om man utgår ifrån Credit Suisses prognoser för totalförsäljningen i världen för Laquinimod respektive Tasquinimod var de ju följande:

• Laquinimod: en totalförsäljning på över 1 miljard dollar år 2019 (varav med exakt över 400 miljoner dollar i USA samt 650 miljoner dollar i Europa, dvs summa 1 050 miljoner dollar).

Carnegie för sin del räknar ju med 1,3 miljarder dollar per år.

Med nuvarande dollarkurs 6,4761 kr motsvarar 1 050 miljoner dollar per år ca 6,8 miljarder kr per år.

1,3 miljarder dollar per år motsvarar 8,4 miljarder kr per år.

Snittet av 6,8 miljarder kr per år och 8,4 miljarder kr per år blir 7,6 miljarder kr per år.

Säg att Active Biotech får en royaltyersättning på 15% av detta.

Det blir då drygt 1 miljard kr till Active Biotech (15% av 7,6 miljarder kr) per år från år 2019 utifrån prognoserna ovan.

Man kan laborera med royaltysatser på 10-20% och utgå ifrån hela intervallet 6,8 miljarder kr per år till 8,4 miljarder kr per år.

Då kommer man fram till en royaltyintäkt till Active Biotech på alltifrån 680 miljoner kr per år (10% av 6,8 miljarder kr per år) upp till 1,7 miljarder kr per år (20% av 8,4 miljarder kr per år).

Detta blir alltså pengar rakt ner i Active Biotechs ficka utan några direkta merkostnader (mer än skatt).

Efter 22% skatt återstår då 530 miljoner kr per år upp till 1,3 miljarder kr per år.

Det är alltså ca år 2019 (dvs om sex år).

Och det ska då ställas i relation till Active Biotechs börsvärde idag på 5-6 miljarder kr.

Dvs utifrån det är väl aktien inte helt orimligt värderad vid nuvarande börskurs 75 kr.

Och till det kommer då Tasquinimod med en försäljning på 500 miljoner dollar per år vilket blir 3,2 miljarder kr per år.

Med en royaltysats på 10-20% ger det Active Biotech royaltyintäkter på 324-648 miljoner kr per år, vilket efter 22% skatt ger 253-505 miljoner kr per år.

Inklusive royaltyersättningen från Laquinimod blir det då totalt 783-1 566 miljoner kr efter skatt per år till Active Biotech, eller förenklat ca 800-1 600 miljoner kr.

Och det ska då jämföras med börsvärdet på 5-6 miljarder kr.

Återigen gör det att aktien inte verkar orimligt högt värderad vid nuvarande börskurs.

Obs dock att Credit Suisse räknar med att ovannämnda försäljningsnivå för Tasquinimod endast kommer att uppnås med 50% sannolikhet.

En fråga är dock i vilken utsträckning Active Biotech kommer att behöva mera kapitaltillskott tex genom utförsäljning av nya Active Biotech-aktier via nyemission vilket då leder till utspädning av befintliga Active Biotech-aktier.

Enl resultatrapporten för q2/2013 hade Active Biotech 389 miljoner kr i kassan per slutet av juni 2013.

Och som nämnt uppgick bolagets nettoresultat till -211 miljoner kr för senast rapporterade 12 mån (juli 2012-juni 2013).

Dvs om bolagets "burn rate" kommer att fortsätta i samma takt kommer kassan att vara slut inom knappt två år varefter bolaget behöver kapitaltillskott.

Som nämnt i det tidigare blogginlägget från 6 aug 2013 ligger Active Biotechs långsiktiga burn rate dock nu snarare i 100-200 miljoner kr per år, och inkl en fastighet som bolaget äger bedöms pengarna räcka i åtminstone fyra år till vilket är länge.

Tex nu i okt 2013 erhölls ju även en ytterligare ersättning på 12 miljoner euro från Ipsen vilket stärkt upp kassan.

Förhoppningen är att fortsatta goda forskningsresultat etc kommer leda till att Active Biotech-aktien fortsatt stiger, så att ev nyemission inte behöver leda till att så många nya aktier säljs ut vilket då minskar utspädningen.

Active Biotech är baserat i Lund och hade 60 pers anställda per slutet av juni 2013.

Bringwell

Ett bolag som säljer egna och andras hälsokostprodukter som grossist till utomstående butikskedjor etc i Norden.

Bringwell är baserat i Stockholm och hade 130 pers anställda per slutet av oktober 2013.

Lustigt att Bringsell har mer än dubbelt så många anställda än Active Biotech, men medan Active Biotech är värt 5-6 miljarder kr på börsen så är Bringwell värt under 400 miljoner kr på börsen vid nuvarande börskurs 1,51 kr.

Dvs antalet anställda är alltså inte den enda faktorn som styr hur mycket ett bolag är värt på börsen.

Mer om Bringwells produkter etc i tidigare blogginlägg från 26 juli 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/bringwell/spekulativt-kop-bringwell

Där fick Bringwell-aktien rekommendationen "spekulativt köp" vid börskurs 1,48 kr.

Och idag 2-3 månader senare ligger aktien i 1,51 kr dvs nästan oförändrat.

Bringwells ekonomiska utveckling de senaste kvartalen:

Intäkter:
q1/2012: 190 miljoner kr (-2%)
q2/2012: 171 miljoner kr (0%)
q3/2012: 170 miljoner kr (-4%)
q4/2012: 164 miljoner kr (-7%)

q1/2013: 161 miljoner kr (-16%)
q2/2013: 143 miljoner kr (-16%)

Ebitda-marginal:
q1/2012: 11%
q2/2012: 10%
q3/2012: 6%
q4/2012: 11%

q1/2013: 12%
q2/2013: 10%

Resultat efter skatt (exkl avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar):
q1/2012: 12 miljoner kr
q2/2012: 10 miljoner kr
q3/2012: 4 miljoner kr
q4/2012: 11 miljoner kr

q1/2013: 15 miljoner kr
q2/2013: 8 miljoner kr

Resultat per aktie (exkl avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar, och exkl engångsposter):
q1/2012: 0,05 kr
q2/2012: 0,04 kr
q3/2012: 0,02 kr
q4/2012: 0,07 kr

q1/2013: 0,06 kr
q2/2013: 0,03 kr

Trist utveckling med fallande intäkter.

Bringwells vd Lars Lund-Roland förklarar de fallande intäkterna bla med följande (enl de senaste resultatrapporterna):

• en medveten utrensning i sortimentet

• sedan sep 2012 förlorade Bringwell rätten att sälja hälsokostprodukten Litomove (en nyponbaserad produkt mot bla ledbesvär för kvinnor)

• svag försäljning till apotekskedjorna

• nya EU-regler som from dec 2012 ger snävare möjligheter att marknadsföra hälsokostprodukter

Siffrorna ovan innebär följande för Bringwell under senast rapporterade 12 mån (juli 2012-juni 2013):

• intäkter: 637 miljoner kr (-11% från föregående 12 mån)

• ebitda-marginal: 10% (ner från 13%)

• resultat efter skatt (exkl avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar): 39 miljoner kr (-21%)

• resultat per aktie (exkl avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar och exkl engångsposter): 0,18 kr (-25%)

Att det här förenklat använts resultatet exkl avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar beror på att dessa avskrivningar inte innebär några utbetalningar, dvs de påverkar ej Bringwells kassaflöde, och då är en uppfattning att det är mer rättvisande att exkludera dem från resultatet när man bedömer Bringwell-aktiens p/e-tal. (Mer om Bringwells immateriella anläggningstillgångar nedan.)

Utifrån siffrorna ovan handlas Bringwell-aktien därmed till ett p/e-tal på 8-9 vid nuvarande börskurs 1,51 kr.

Det är väl inte så dyrt?

Men obs då bla:

- att Bringwell har fallande intäkter och resultat. Om resultatnivån fortsätter falla framöver innebär det ett stigande p/e-tal (allt annat lika).

- att Bringwells balansräkning inte ser rolig ut.

Bolaget har en hög skuldsättning och dessutom mycket "luft" i balansräkningen i form av immateriella anläggningstillgångar bokförda till högt värde.

Det kan behöva göras nedskrivningar framöver på dessa tillgångar, vilket då leder till stora negativa resultatposter som urholkar Bringwells egna kapital så att bolaget i värsta fall kommer att behöva kapitaltillskott från aktieägarna genom utförsäljning av nya aktier via nyemission vilket då lär leda till kursnedgång.

Per slutet av juni 2013 hade Bringwell en nettoskuld (räntebärande skulder minus kassa) på 286 miljoner kr motsvarande 73% av börsvärdet.

Dvs det är en hög skuldsättningsnivå vilket innebär förhöjd risknivå i Bringwell-aktien.

Dessutom är det ytterligare förhöjd risknivå i aktien pga bolagets stora bokförda värden för abstrakta så kallade immateriella anläggningstillgångar (till skillnad från konkreta, materiella anläggningstillgångar såsom varulager, kundfordringar, fabriker etc).

Per slutet av juni 2013 hade Bringwell totala tillgångar bokförda till 971 miljoner kr.

Tillgångarna var finansierade med:

• ett eget kapital på 511 miljoner kr (53% av tillgångarna)

• totala skulder på 460 miljoner kr (47% av tillgångarna)

Dvs positivt med relativt sett hög eget kapital-andel av tillgångarna.

Men negativt att av tillgångarna så utgjordes hela 781 miljoner kr (80%) av så kallade immateriella anläggningstillgångar (dvs "luft").

Om dessa skulle skrivas ned i värde till noll kr skulle det alltså ge en negativ resultateffekt på -781 miljoner vilket då skulle minska det egna kapitalet med lika mycket så att det egna kapitalet skulle bli negativt och uppgå till -270 miljoner kr.

Bringwell skulle då omgående behöva ett kapitaltillskott från aktieägarna på flera hundra miljoner kr så att det egna kapitalet blev positivt igen och att bolaget skulle kunna överleva långsiktigt.

En begäran om ett sådant förhållandevis stort kapitaltillskott lär säkert utlösa ytterligare nedgång i Bringwell-aktien.

Att ha immateriella anläggningstillgångar på 80% av tillgångarna och 153% av det egna kapitalet, är alltså ogynnsamt - särskilt när man som Bringwell även har en stor nettoskuld motsvarande 73% av börsvärdet.

Med en så stor nettoskuld lär långivarna (vid en ev nedskrivning av de immateriella anläggningstillgångarna) kräva ytterligare kapitaltillskott från aktieägarna så att bolaget får en rimlig nivå på det egna kapitalet som "buffert" mot ev framtida dåliga tider så att långivarna kan vara säkra på att få sina utlånade pengar återbetalda i framtiden.

Oroväckande i detta perspektiv att Bringwells börsvärde i dagsläget endast ligger på 390 miljoner kr jämfört med det bokförda egna kapitalet på 511 miljoner kr.

Det indikerar att aktieinvesterare redan nu anser att Bringwells tillgångar är värda 121 miljoner kr mindre än tillgångarnas bokförda värde på 971 miljoner kr (varav 781 miljoner kr för de immateriella anläggningstillgångarna vilket väl är var övervärderingen ligger i så fall).

Å andra sidan var Bringwells revisor Ola Wahlquist (från revisionsbyrån Ernst & Young) modig att per 4 apr 2013 skriva på och godkänna Bringwells årsredovisning för 2012 där de immateriella anläggningstillgångarna var bokförda till 811 miljoner kr per slutet av 2012.

Dock var det efter att Bringwell gjort nedskrivningar på 17 miljoner kr men det var ju ändå en väldigt blygsam nedskrivning jämfört med den totala nivån.

Och sedan apr 2013 har Bringwell bytt revisor till Magnus Brändström från revisionsbyrån Pwc: http://www.bringwell.com/investor-relations/styrelse/

Är han släkt med komikern Brasse Brändström?

Revisionsbyrån Pwc har ju inte varit felfri utan tex nyligen gått med på att betala 700-800 miljoner kr i skadestånd pga det tidigare börsbolaget Prosolvia som kraschade pga felaktig bokföring (med Pwc som Prosolvias revisionsbyrå).

Det är ju revisorn som i ett aktiebolag har som ansvar att se till att bokföringen är korrekt och rättvisande, och om den i efterhand visar sig vara felaktig kan revisorn och revisionsfirman dömas att betala stora skadestånd.

Övriga negativa aspekter att beakta vid värderingen av Bringwell-aktien:

- att Bringwell har dömts att betala ett skadestånd på 20 miljoner kr plus rättegångskostnader på 1,5 miljoner kr i en rättstvist mot bolaget Cederroth.

• Beskedet om domen (som var från Skaraborgs tingsrätt) kom 25 juli 2013: http://feed.ne.cision.com/client/BringwellWPY/templates/pressmeddelande.aspx?releaseid=793376

• 16 aug 2013 kom besked om att Bringwell har överklagat domen till hovrätten: http://feed.ne.cision.com/client/BringwellWPY/templates/pressmeddelande.aspx?releaseid=798180

Dvs inkl fortsatta rättegångskostnader kan det i värsta fall bli ganska mycket pengar som Bringwell måste betala om bolaget även förlorar tvisten i hovrätten.

• 2 aug 2013 kom dessutom besked om att Bringwell förlorat en rättstvist mot tyska jättekoncernen Bayer om att Bringwell inte längre får marknadsföra sin vitaminprodukt Mivitotal på visst sätt plus att Bringwell ska betala Bayers rättegångskostnader på 2 miljoner kr: http://feed.ne.cision.com/client/BringwellWPY/templates/pressmeddelande.aspx?releaseid=795004

Samtidigt positiva aspekter att beakta vid värderingen av Bringwell-aktien:

+ Norrmannen Lars Lund-Roland har tillträtt som ny vd för Bringwell sedan juli 2012. Han kommer från Bringwells huvudägare, norska bolaget Validus, och har tidigare bla jobbat på amerikanska läkemedelsjätten Merck.

Förhoppningsvis kommer Lund-Roland att lyckas vända Bringwells trista utveckling med fallande intäkter och resultat.

En hypotes är att Bringwell ska kunna börja visa intäktstillväxt from q4/2013.

Nästa resultatrapport är q3/2013-resultatrapporten som ska komma nu på tors 17 okt 2013.

Där kan det alltså bli fortsatt intäkt- och resultatminskning.

Men i q4/2013-resultatrapporten (som väl kommer typ i feb 2014) kommer det ev äntligen börja bli intäkts- och resultattillväxt.

+ Bringwell är konjunktur-okänsligt, dvs folk köper väl hälsokostprodukter både i goda som sämre tider.

+ Dessutom är en spekulation att Bringwell kommer att bli uppköpt.

Det har länge varit på tal att största aktieägaren Validus kommer att köpa hela Bringwell, dvs lägga bud på utestående aktier så att Validus får in 100% av bolaget.

Sådana uppköpsbud på börsen brukar ju innebära en budkurs som ligger en bra bit över rådande börskurs för att aktieägarna ska acceptera budet och sälja sina aktier till budgivaren.

Dock har Validus länge haft ekonomiska problem och nu i juli 2013 kom besked om att Validus i sig blev uppköpt av riskkapitalbolagen FSN och Norgesgruppen.

Och riskkapital brukar ju vilja "casha hem" så de är säkert villiga att låta någon budgivare köpa upp Bringwell till lämpligt pris, alternativt att riskkapitalbolagen själva köper hela Bringwell för att skörda frukterna om Bringwell nu får en bättre ekonomisk utveckling de kommande åren.

En aspekt är att det var på tal att Validus med riskkapitalbolagen som nya ägare nu sedan sommaren 2013 skulle bli tvungna att lägga ett "budpliktsbud" på utestående Bringwell-aktier.

Dvs det är enl börsreglerna. När en ny ägare kommer upp i över 30% ägarandel i ett börsbolag, måste den nya ägaren lägga ett bud på utestående aktier.

Dock är det väl inte riktigt sagt vilken nivå ett sådant bud måste ligga på, dvs man kan väl då lägga ett lågt bud om man inte vill köpa in resterande aktier.

Riskkapitalbolagen valde tydligen att komma ifrån budplikten genom att lägga över en stor del av Validus-ägarandelen i Bringwell hos SEB istället som en separat ägarandel.

Därmed har alltså Validus formellt inte längre över 30% ägarandel i Bringwell utan bara 29,9% medan SEB nu har 21,7% per slutet av sep 2013: http://www.bringwell.com/investor-relations/aktieagare/

Det alltså jämfört med att Validus självt tidigare hade båda aktieposterna motsvarande totalt 51,6% av Bringwell.

I praktiken är det fortfarande Validus som även kontrollerar SEB-posten i Bringwell, men enl pressmeddelande från Bringwell 2 sep 2013 avser SEB att på sikt sälja av sin Bringwell-ägarandel på 21,7%.

Ur pressmeddelandet:

"SEB och Validus har samtidigt ingått en så kallad share swap-transaktion, innebärande att Validus behåller full finansiell exponering avseende aktierna i Bringwell på syntetisk basis, medan ägandet och därmed rösträtten helt och hållet innehas av SEB.

SEB avser att inom en överskådlig framtid sälja aktieposten på ett strukturerat sätt."

http://feed.ne.cision.com/client/BringwellWPY/templates/pressmeddelande.aspx?releaseid=802431

Frågan är om det bara är en formulering som görs för att slippa budplikten eller om Validus i praktiken är redo att börja sälja ut en del av sin ägarandel i Bringwell till utomstående via SEB.

Källa

Nedan referat av samtal med initierad källa som är stor aktieägare i både Active Biotech och Bringwell.

Mina egna kommentarer och frågor är tydligt markerade i texten. I övrigt kommer all info från källan.

Förbehåll för hörselfel respektive tolkningsfel.

Att källan själv är stor aktieägare i Active Biotech och Bringwell gör honom partisk (subjektiv) i det han säger om dessa bolag, dvs varning för att han kan vara överdrivet optimistisk om dessa bolag/aktier jämfört med en opartisk, objektiv bedömning.

Källan är god för åtminstone några tiotals miljoner kr i sin aktieportfölj som han uppnått genom sin egen aktiehandel.

Samtals-referatet:

Källan ondgör sig över de fondförvaltare som förvaltar de stora aktiefonderna i Sverige (för att dessa förvaltare inte vill köpa på sig större mängder med Active Biotech-aktier).

Förvaltarna är för fega och har bara aktieportföljer som i princip är som börsindex.

De köper mest bara aktier i industriföretag som Trelleborg, Sandvik, Volvo och Atlas Copco.

Men aktier i biotech-branschen (dvs läkemedels-utvecklingsfirmor som Active Biotech) är inte svårare att bedöma än andra aktier.

Det handlar bara om att bedöma vilka risker som finns och att utifrån det anpassa vilken börskurs man är villig att betala.

Vill man skapa en god utveckling av sin aktieportfölj (dvs bli rik) är nyckeln att "generera alfa" (dvs förenklat; att skapa god avkastning oavsett hur börsen som helhet utvecklas).

Men fondförvaltarna är inte intresserade av alfa.

För dem är jobbet bara en transportsträcka tills de blir avskedade.

De är usla kapitalförstörare som sitter i sina fina kostymer och tycker om att ta betalt (av sina fondinvesterare).

Min fråga: Men alla fondförvaltare är väl inte lika dåliga? Tex har väl fondbolaget Didner & Gerge uppnått en god långsiktig utveckling i sina fonder?

Källan själv har träffat dem. De sa att de tex gillade Volvo-aktien och hånade källan för att källan sade sig gilla biotech-aktier.

Enl källan kan det i själva verket vara lägre risk att investera i biotech-aktier än i andra aktier, bara man sätter rätt kursnivå på biotech-aktierna.

Tex kan Active Biotech anses ha potential att bli större än danska läkemedelsjätten Novo Nordisk som nu är värd 500-550 miljarder danska kronor på Köpenhamnsbörsen.

//Edit: Novo Nordisk är värt 507 miljarder danska kr vid nuvarande börskurs 931 danska kr (slutkursen fre 11 okt 2013): http://www.bloomberg.com/quote/NOVOB:DC

//

Novo Nordisk är enl källan "ett döende bolag".

Det är nya konkurrenter på gång inom Novo Nordisks produktområden.

Active Biotech-aktien däremot skulle kunna stiga till 500-1 000 kr utan problem.

Det beror på vad man gör för bedömning av vilka intäkter bolaget kan erhålla framöver.

Tex har Active Biotechs samarbetspartner Teva aviserat att de kommer att investera 5 miljarder kr i nya forskningsstudier (om Active Biotechs läkemedel Laquinimod).

Det innebär ingen risk för Active Biotech, utan Teva tar all risk i de satsade pengarna.

Min fråga: Aktieinvesterare (dvs tex fondförvaltarna) kanske oroar sig över att tidigare forskningsstudier om Laquinimod haft dåliga forskningsresultat?

Källan: Det är ett ständigt gnyende hos fondförvaltarna, vilket gör att de ej köper Active Biotech-aktien.

Istället kommer de att börja köpa aktien när den redan har stigit till en börskurs på över 200 kr.

Men det finns även undantag. Tex en fondförvaltare sade sig inte förstå varför det generellt finns en tvekan bland aktieinvesterare om att EMA kommer att godkänna Laquinimod.

Det är ju en säker produkt (dvs ett läkemedel med låga biverkningar) och dessutom med en kliniskt intressant profil.

Dvs utifrån det är det svårt att förstå oron kring EMA:s Laquinimod-beslut.

Källans bästa kontakt (en kvinna, dvs kvinnlig fondförvaltare?) kunde inte förstå denna oron och köpte Active Biotech-aktier på 45 kr härom månaden.

Hon kunde inte se varför EMA inte skulle godkänna Laquinimod.

Nästa steg är alltså EMA:s kommitté CHMP som under q4/2013 ska komma med sitt förslag till EMA-beslut om Laquinimod.

Active Biotech-aktien har varit ganska kraftigt blankad, dvs investerare som spår kursnedgång i aktien och därför sålt den utan att äga den i hopp om att kunna återköpa den senare till lägre börskurs vilket då ger en blankningsvinst.

När Active Biotech-aktien låg i 45 kr härom månaden fanns det 2 miljoner blankade Active Biotech-aktier (av bolagets totalt utestående ca 75 miljoner aktier).

Men bla i samband med MS-konferensen Ectrims i Köpenhamn i början av okt 2013 började aktien stiga.

Det var ju bla då som Active Biotech offentliggjorde följande ovannämnda pressmeddelande om ny uppföljningsinfo från forskningsstudierna Allegro och Bravo om Laquinimod: http://www.activebiotech.com/press-releases-1?pressurl=http://cws.huginonline.com/A/1002/PR/201310/1733651.xml

Källan har nu ett upplägg med Active Biotech-positioner som innebär att // Delvis censurerad text. Innebörden är i alla fall att källan har positioner som innebär att han tjänar stora pengar om Active Biotech-aktien stiger kraftigt framöver.//

En kursuppgång till //tex// 500 kr är ganska kraftig från den kursnivå på 50-60 kr som varit (fram tills nyligen då aktien stigit ytterligare till nuvarande börskurs 75 kr).

Men man får tänka så här: Vad är ett bolag egentligen värt om bolaget äger ett läkemedel med en unik verkningsmekanism som Laquinimod?

Och vad kan det leda till för intäkter framöver?

Om det går som väntat lär Active Biotech-aktien 20-faldigas från nuvarande kursnivåer.

Den kommer börja att stiga till 150 kronors-nivån, för att i stegen därefter nå 200 kr, och sedan 350 kr, osv.

Till slut kan den ev nå över 1 000 kr givet ett positivt scenario.

Dvs man får bortse från Active Biotechs nuvarande börskurs och börsvärde och istället utgå ifrån vad man har för uppfattning om bolagets framtida ekonomiska utveckling.

Kommer man då fram till att aktien är värd klart mer än nuvarande börskurs, så finns det uppgångspotential i aktien.

Man får utgå ifrån forskningsresultaten som bla på sistone visat på möss att Laquinimod har en "nerv-uppbyggande" effekt.

Laquinimod kan användas mot MS men även mot andra sjukdomar som Lupus och Crohn's.

Och Laquinimod kan användas i kombinations-produkter där flera läkemedel kombineras mot MS.

Det har kommit bra forskningsresultat om sådana kombinations-produkter.

Varför skulle det inte gå att upprepa sådana resultat i större studier?

Laquinimod har bra odds att lyckas även i sådana användningsområden.

Dvs ett scenario är tex att Teva år 2017 kommer att ha en marknadsandel på 90% av världsmarknaden för läkemedel mot MS.

Det finns inget som hindrar Teva från att lansera kombinations-produkter med Laquinimod och konkurrent-läkemedel mot MS som BG-12 och Gilenya.

Det finns (delvis?) inget patentskydd för BG-12 och Gilenya, utan det är tillåtet för tex Teva att också använda dem i kombinations-produkter med Laquinimod.

Dvs Teva kan sälja Laquinimod som ensamt läkemedel mot MS men även sälja kombinations-produkter som består av Laquinimod och andra anti-MS-läkemedel etc.

Totalt kan Teva därmed komma upp i en marknadsandel på 90%.

Som jämförelse har Teva i dagsläget en marknadsandel på 38% med sin anti-MS-produkter Copaxone.

Det är amerikanska bolaget Biogen Idec som lanserat läkemedlet BG-12 mot MS, men Biogen Idec kommer inte att ta hela marknaden för anti-MS-läkemedel (vilket många tror att Biogen Idec kommer att göra).

Istället borde man sälja Biogen Idec-aktien och köpa Teva-aktien

Det är problemet med fondförvaltarna. Deras strategi är bara att köpa de aktier som stiger (dvs att köpa aktier som har "momentum").

Och utöver mot MS kan Laquinimod användas mot andra sjukdomar som Lupus och Crohn's.

Bla är det på gång en forskningsstudie om vilka effekter Laquinimod har på hjärnatrofi.

En sådan studie har genomförts i tidig fas men nu är det på gång med en större studie som ska kunna användas för att lämna in en myndighets-ansökan om att få Laquinimod godkänt även för det användningsområdet.

Vad är hjärnatrofi (även kallat "cerebral atrofi")?

"Cerebral atrofi hänvisar till förlusten av hjärnceller över tiden.

Atrofi hänvisar till en minskad storlek eller slösa bort någon del av kroppen.

Cerebral atrofi kan ske antingen i hela hjärnan eller i bara en del av hjärnan och kan leda till minskade hjärnmassa och förlust av neurologisk funktion."

http://o.cotot.com/kategori/hjarna-och-nerver/cerebral-atrofi/symtom

(Enl en uppfattning är väl hjärnatrofi en förklaring till MS.)

Det är även tal om att Laquinimod skulle kunna användas mot Alzheimer's.

Teva har nämnt det i ett officiellt pressmeddelande och sagt att de tittar på det.

I och med att de stått i ett pressmeddelande lär Teva komma att genomföra en stor forskningsstudie om Laquinimod mot Alzheimer's där forskningsresultaten ska kunna användas för att få Laquinimod godkänt även för det användningsområdet.

Min fråga: Är Laquinimod ett mirakelpiller som i stort sett kan användas mot alla sjukdomar?

Källan: Det kan vara en nackdel att folk börjar tvivla för att det verkar vara för bra för att vara sant.

Men jämfört tex med Astras antimagsårs-läkemedel Losec som blev världens mest sålda läkemedel.

Även när det kom var folk skeptiska mot Losec och att det läkemedlet sades inverka på magsårsbakterien Helicobacter Pylori.

Det finns ju även andra läkemedels-utvecklingsfirmor som säger sig ha nya läkmedel på gång mot MS, tex Karo Bio i Sverige eller danska bolaget Genmab.

Karo Bio är värt drygt 200 miljoner kr vid nuvarande börskurs 0,45 kr.

Aktien fick rekommendationen "spekulativt köp" i ett tidigare blogginlägg från 14 juli 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/karo-bio/spekulativt-kop-karo-bio

Då låg Karo Bio-aktien i 0,36 kr så hittills är den +25% till 0,45 kr.

Men enl källan är Karo Bios MS-relaterade forskning hittills i väldigt tidig fas (före så kallad fas 1-nivå), vilket gör den ointressant ännu så länge.

Även Genmabs forskning på det området är i tidig fas.

Då är det mer intressant att Active Biotech håller på att utveckla sitt nya läkemedelsprojekt Isi som innebär en förbättrad version av Laquinimod.

Isi ska ge en mer än tusen gånger så stark så kallad "affinitet" och därmed förenklat uttryckt en kraftigt förbättrad effektivitet än Laquinimod.

Frågan är om det innebär att Isi kommer att ge goda forskningsresultat även vad gäller minskning av skov-förekomsten (sjukdoms-utbrotten) hos MS-sjuka, vilket ju Laquinimod inte var så bra på enl Allegro- och Bravo-studierna.

Men "key opinion leaders" (dvs ledande läkare inom MS-området) har förstått att Laquinimod har stora andra fördelar som inte har med skov-förekomsten att göra.

Det ligger även bakom att investmentbankernas analytiker nu börjar inse att CHMP inte kommer att säga nej till Laquinimod.

Utvecklingen av Active Biotechs verksamhet kan tyckas gå trögt, och det är svårt att ha bra timing när man köper Active Biotech-aktier.

Men är man övertygad om att man har rätt i det framtids-scenario man räknar med (dvs att det kommer att gå bra för Active Biotech framöver), då måste man satsa hårt på att det kommer att bli så (dvs genom att köpa stora mängder Active Biotech-aktier).

Det är bara genom att agera så som man får betalt för att ta de risker som aktieinvesteringar innebär.

När det sedan visar sig att man får rätt, så kommer hela utvecklingen att extrapoleras.

En annan finansman som varit inne i Active Biotech-aktien var aktiemäklarfirman Carnegies före detta aktiemäklarchef Jon Jonsson som nu driver sin fond SSE Opportunities.

Han sålde av Active Biotech-aktier redan nu i september 2013.

Men om man har rätt om ett bolag som Active Biotech, så kommer börskursen att stiga sjukt mycket.

Då gäller det att inte vara klåfingrig och göra för mycke… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?