Post entry

Spekulativt köp: Active Biotech

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Det kan bli riktigt bra för läkemedelsfirman Active Biotech med sin anti-MS-produkt Laquinimod i bla Europa.

Q2-rapport från läkemedelsfirman Active Biotech imorgon (ons 7 aug 2013). Nyheter som kan komma?

Normalt bör man ju undvika att spekulera i att läkemedelsutvecklingsfirmor som Active Biotech kommer med stora, positiva nyheter i sina resultatrapporter.

Sådana nyheter brukar istället meddelas när de uppstår så att säga och inte i de kvartalsvisa resultatrapporterna.

Hade dock ett samtal med en initierad källa (som även är aktieägare i Active Biotech) och fick då bla höra info enl nedan.

Milstolpsersättning från Ipsen

Dvs bla kan det komma besked om att Active Biotech har fått en ytterligare milstolpsersättning från franska läkemedelsbolaget Ipsen som led i dess samarbete om Active Biotechs anti-prostatacancer-läkemedel Tasquinimod.

Det är ju inte säkert att det blir så, men det kan komma ett sådant besked vilket ju i så fall är positivt.

Och även om det kommer vilket då är positivt, så är det inte så spektakulärt utan ett led i det löpande samarbetet mellan Active Biotech och Ipsen där Ipsen löpande betalar ut milstolpsersättningar till Active Biotech som led i finansieringen av Active Biotechs pågående forskningsstudie om Tasquinimod (som Ipsen sedan har rätt att sälja runt om i världen utom i Nordamerika, Sydamerika och Japan, om produkten senare godkänns av myndigheterna förstås).

Forskningsresultaten från Tasquinimod-studien väntas rapporteras först under 2014.

Laquinimod i Europa

I morgondagens resultatrapport från Active Biotech (bolagets resultatrapport för q2/2013 som ska komma ons 7 aug 2013) kan det även komma en uppdatering om processen för att få Active Biotechs läkemedel Laquinimod godkänd mot sjukdomen multipel skleros (MS) i Europa.

Vad är multipel skleros?

"Multipel skleros, oftast förkortat MS, är en neurologisk sjukdom som drabbar centrala nervsystemet."

"MS-sjukdomen kännetecknas av att det bildas sjukdomshärdar, så kallade plaques, i olika delar av centrala nervsystemet. I dessa sjukdomshärdar finner man vid mikroskopisk undersökning skador på nervcellernas myelin och en skada på blod-hjärnbarriären."

"Även om sjukdomen har varierande symtombild och förlopp, brukar de första symtomen på sjukdomen vara synstörningar, känselpåverkan eller gångsvårigheter."

"MS drabbar oftast unga personer, även om åldern kan variera mycket. Genomsnittsåldern för insjuknandet ligger mellan ungefär 20 och 40 år. Kvinnor drabbas oftare än män – två tredjedelar av de drabbade är kvinnor."

http://sv.wikipedia.org/wiki/Multipel_skleros

Totalt bedöms 2,5 miljoner pers ha MS i världen: http://uk.reuters.com/article/2012/02/06/uk-sanofi-ms-idUKTRE8150ZX20120206

I tex USA bedöms 250 000-350 000 pers ha MS (dvs ca 0,08-0,1% av landets befolkning på totalt 316 miljoner pers).

Antalet nytillkommande MS-patienter i USA bedöms uppgå till ca 200 pers i veckan (dvs över 10 000 pers per år).

http://www.ninds.nih.gov/disorders/multiple_sclerosis/detail_multiple_sclerosis.htm#240053215

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States

Tex har amerikanska banken JP Morgans analytiker räknat med att världsmarknaden för anti-MS-läkemedel kommer att öka från 9-10 miljarder dollar 2011 till 15 miljarder dollar 2015: http://uk.reuters.com/article/2012/02/06/uk-sanofi-ms-idUKTRE8150ZX20120206

Det motsvarar alltså en ökning från 62 miljarder kr 2011 till 98 miljarder kr 2015, så det är en stor marknad.

Standardbehandlingen mot MS har varit läkemedel som Copaxone (från israeliska läkemedelsbolaget Teva) och Tysabri (från amerikanska Biogen-Idec och irländska Elan), vilka intagits med spruta i kombination med så kallade interferoner.

Men nya läkemedel i tablettform har kommit såsom Gilenya från schweiziska Novartis, och även BG12 (Tecfidera) från Biogen-Idec samt Aubagio från franska Sanofi.

Om Laquinimod har ju Active Biotech samarbete med Teva.

Godkännandet i Europa av Laquinimod mot MS har dragit ut på tiden, men det bedöms inte vara något negativt utan antas ha att göra med att Teva har höjt ribban och försöker få europeiska läkemedelsverket EMA att godkänna Laquinimod mot MS i Europa specifikt vad gäller Laquinimods förmåga att bromsa patienternas grad av MS-relaterat handikapp.

Det kallas för att bromsa patienternas "handikapp-progression" och mäts enl en särskilt fastställd skala kallad EDSS (Expanded Disability Status Scale). Enl EDSS-skalan mäts hur svårt handikapp en patient har på en skala från 0-10.

Och hjärnatrofi pga MS anses leda till ökat handikapp hos patienten.

Hjärnatrofi innebär "(...) skrumpning av hjärnan. Därvid blir nervcellerna i hjärnan mindre eller försvinner, varvid hjärnan minskar i storlek": http://www.ne.se/hjärnatrofi

Laquinimod antas alltså kunna dämpa patientens hjärnatrofi och därmed bromsa upp att patienten får ökat handikapp pga MS.

Det är till skillnad från andra anti-MS-läkemedel som istället är inriktade på att minska ner på de sjukdomsåterfall ("relapser") som MS-patienterna får då sjukdomen periodvis ger ökade symptom.

Minskat antal relapser är dock inget som i sig minskar patientens handikapps-progression (och värde på EDSS-skalan).

Att Laquinimod dessutom ger låga biverkningar jämfört med övriga anti-MS-läkemedel, lär tala till Laquinimods fördel i EMA:s bedömning. EMA väger ju de positiva effekterna av ett läkemedel med dess risker, och Laquinimod har ju lägst risker av alla anti-MS-läkemedel.

Det blev en del problem att få Laquinimod godkänd i USA hos dess läkemedelsverk FDA. Men det var baserat på de genomförda forskningsstudierna Allegro och Bravo som var fokuserade på att mäta Laquinimods effekt på MS-patienternas relapser.

Sedan dess har dock en ny forskningsstudie (kallad Concerto) inletts kring Laquinimod mot MS, och den studien är istället fokuserad på att mäta läkemedlets effekt på patienternas hjärnatrofi och EDSS-värde.

Novartis anti-MS-läkemedel Gilenya har också effekt på MS-patienternas hjärnatrofi (hjärnstorlek), men å andra sidan har Gilenya svårare biverkningar än Laquinimod.

Dvs aktieinvesterare verkar totalt ha underskattat den nytta ("benefit") som Laquinimod innebär för patienterna i relation till produktens risker (biverkningar).

Och EMA är inte minst fokuserat på ett läkemedels risker när myndigheten ska bedöma om läkemedlet ska godkännas eller ej.

Tex fick amerikanska läkemedelsbolaget Pfizer ett av sina nya läkemedel godkänt av FDA i USA, medan EMA i Europa valde att inte godkänna läkemedlet vilket just anses ha berott på att EMA beaktar ett läkemedels biverkningar i relation till dess nytta (i högre grad än FDA).

Om EMA uttalat godkänner Laquinimod mot MS vad gäller produktens förmåga att bromsa handikapp-progressionen, så blir det enda anti-MS-läkemedlet som är godkänt i Europa för det.

Och i så fall lär det ge försäljningen av Laquinimod i Europa en rejäl kick vilket då är positivt för Active Biotech som ju enl avtalet med Teva ska få en del av Tevas försäljningsintäkter från Laquinimod-försäljningen.

Enda kruxet är att det kan ta lite längre tid för Europa-godkännande av Laquinimod mot MS om myndigheten EMA uttalat ska gå med på att det får stå på etiketten att produkten särskilt kan användas för att stoppa handikapps-progressionen i samband med MS.

Men det kan det vara värt för Teva (och Active Biotech) eftersom produkten i så fall blir så mycket konkurrenskraftigare.

Att få Laquinimod godkänt för användning mot MS rakt av bedöms inte vara några problem eftersom produkten är känd för att inte ha några problem med biverkningar hos patienterna.

Ett sådant godkännande skulle kunna komma nu direkt. Men som sagt kan det dröja längre om tex Teva jobbar för att få med tillägget om att produkten särskilt stoppar handikapps-progression.

Tex framkom i samband med Tevas q2-resultatrapport 1 aug 2013 att Teva räknar med att EMA ska godkänna Laquinimod mot MS någon gång under 2014 och att produkten då även kan lanseras (i Europa?): www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N2002765

Ett godkännande under 2014 av Laquinimod mot MS där produktens förmåga att bromsa handikapp-progressionen får tas med på etiketten, skulle tex kunna leda till att aktien stiger från nuvarande börskurs kring 50 kr i ett första steg upp till 80-100 kr och i steg två till 200 kr.

Om dessutom amerikanska läkemedelsbolaget Biogen-Idec väljer att dra tillbaka sin ansökan att få sitt anti-MS-läkemedel BG12 godkänt i Europa, blir det en extra positiv effekt för Laquinimod i Europa.

Då blir det bara Laquinimod (från Active Biotech/Teva), Aubagio (från franska Sanofi) och Gilenya (från schweiziska Novartis) som konkurrerande läkemedel mot MS i Europa.

Och en uppfattning är att Laquinimod skulle klara sig bättre i Europa än tex Aubagio pga Aubagios biverkningar. Att Laquinimod är en så "mild" produkt med få biverkningar, gör att produkten har en stor försäljningspotential.

Mer nedan enl källan:

• Laquinimod kommer förhoppningsvis att kunna användas mot fler sjukdomar än MS. Bla har Teva sagt att forskningsstudier (fas 3-studier) om Laquinimod mot sjukdomar som Lupus och Crohn's sjukdom, är på gång att inledas i början av 2014 (vilket även framgår av länken ovan).

• Tex har amerikanska aktiemäklarfirman Jefferies aktieanalytiker gjort en pessimistisk bedömning av att Laquinimod mot Crohn's sjukdom kan nå en toppförsäljning på 300 miljoner dollar per år och att produkten för det användningsområdet kan värderas till 16 kr per Active Biotech-aktie (vars börskurs i dagsläget ligger på 50 kr).

• Men tex Teva självt pratar om att Laquinimod mot Crohn's kan ha en försäljningspotential på över 1 miljard dollar per år. Dvs folk är rubbade som tror att den försäljningen bara hamnar på 300 miljoner dollar per år.

En annan märklighet är att vissa läkemedelsbolag värderas hur högt som helst medan Active Biotech värderas så lågt på börsen utifrån sina förutsättningar.

Tex framkom nyligen att läkemedelsbolaget Elan köps upp för 8,7 miljarder dollar.Och vad har då Elan? Jo, bla en produkt som säljer för 1,6 miljarder dollar per år. Men det är en produkt med begränsad livslängd.

Som jämförelse skulle Active Biotech-aktien kunna värderas till 545 kr (jämfört med nuvarande börskurs på 50 kr) om Active Biotech skulle ha ett läkemedel med en försäljning på 1,6 miljarder dollar per år.

I och för sig kan köparen av Elan ta fram synergivinster på köpet uppgående till 150 miljoner dollar (dvs gemensamma kostnader som kan sparas genom samgåendet etc), vilket väl då i sig kan värderas till 1,5 miljarder dollar. Men ändå.

Så det finns alltså många vägar att gå för Laquinimod (dvs många sjukdomar som läkemedlet kan komma att användas emot).

Nu är siktet enl vad Teva indikerar inställt på lansering av Laquinimod under 2014.

Annars är ett tips att EMA skulle kunna godkänna Laquinimod mot MS i Europa redan tex under sep eller okt 2013.

Men som EMA arbetar ska EU-länderna ge sina synpunkter, och det kan tex vara ett land som Polen som har vissa invändningar osv vilket gör att godkännandet fördröjs.

Det enda skälet till en sådan fördröjning lär dock vara om det är så att Teva vill försöka få med på etiketten att produkten ska användas mot handikapps-produktion vid MS.

Annars skulle Laquinimot mot MS kunna godkännas direkt redan idag, och där konkurrera med andra anti-MS-läkemedel som BG12 eller Aubagio som redan är godkända där (eller ev är på gång att bli det).

BG12 är ju ett anti-MS-läkemedel från amerikanska läkemedelsbolaget Biogen-Idec medan Aubagio hör till franska läkemedelsbolaget Sanofi.

Biogen-Idec avstår från Europa?

Dock finns en debatt kring godkännandet av BG12 i Europa. Biogen-Idec vill ha särskilt patentskydd för produkten även i Europa, men det kan bli svårt eftersom produktens aktiva substans är dimetylfemerat som redan är godkänd i Tyskland hos ett annat bolags produkt.

Det kan ev leda till att Biogen-Idec helt drar tillbaka sin ansökan om att få BG12 godkänd i Europa, eftersom det annars finns risk för att lågpriskopior av produkten lätt kommer att lanseras i Europa.

Sanofi för sin del överklagade sin ansökan om särskilt patentskydd för Aubagio, och fick gehör för det.

Men för BG12 är det en annorlunda situation.

Dvs in Biogen-Idec väljer att avstå från att lansera BG12 i Europa så är ju det klart positivt för Laquinimods potential i Europa.

Anti-MS-läkemedel som BG12 och Aubagio har även problem med biverkningar hos patienterna.

Hos Aubagio får patienterna problem med levern och håravfall.

För BG12 rapporterades nyligen om en patient som tar läkemedlet som dog av lunginflammation.

Den patienten avled dock pga uttorkning eftersom BG12 leder till diarré och kräkningar.

Biogen-Idec hävdar dock officiellt att patienten dog av lunginflammation.

BG12 är ett så kallat immunosuppressivt läkemedel som sänker kroppens immunförsvar. Det gör att kroppens t-lymfocyter minskar i omfattning vilket ökar risken för bla lunginflammation.

Det är inget som Biogen-Idec självt pratar högt om.

Active Biotech-aktien hårdblankad

Vad gäller Active Biotech-aktien för sin del så är det en del investerare som har "blankat" aktien i stor omfattning (vilket lär ha bidragit till dess svaga kursutveckling), dvs de säljer aktien utan att äga den i hopp om kursnedgång så att de kan tjäna pengar på att köpa tillbaka aktien senare till lägre pris.

Det finns totalt ca 75 miljoner utestående Active Biotech-aktier, varav i dagsläget 2,16 miljoner st är blankade enl den officiella statistiken.

Tydligen är det bla Deutsche Bank och Credit Suisse som har blankat aktien, men tex mån 5 aug 2013 syntes de båda som största köpare av Active Biotech-aktien på börsen.

Dvs om de positiva nyheterna kring Active Biotech tar fart och aktien börjar gå uppåt, kan DB och CS få brått återköpa sina AB-aktier för att minimera sina förluster. Sådana blankningsåterköp i panik (en så kallad "short squeeze") kan förstärka en kursuppgång i AB-aktien (åtminstone på kort sikt).

Stark finansiell ställning för Active Biotech

Ett orosmoln bland aktieinvesterare är bla att AB kommer att behöva be aktieägarna om kapitaltillskott framöver pga att AB i dagsläget ännu så länge går med förlust. Det skulle i så fall bli genom att AB säljer ut nya AB-aktier via nyemission, vilket kan leda till kursnedgång i AB-aktien.

Men i själva verket ser det finansiellt bra ut för AB, och bolaget ser ut att ha råd att bedriva sin verksamhet i nuvarande form i åtminstone fyra år till (vilket gör att någon nyemission ej lär vara på gång).

Bolaget har en löpande "burn rate" (dvs förlustnivå) på 100-120 miljoner kr per år.

Det är om man räknar exklusive AB:s kostnader för Tasquinimod-studien som ju finansieras av Ipsen. Tex i jan 2013 fick AB en milstolpsersättning på typ 10 miljoner euro från Ipsen.

AB:s kostnader för studien syns fullt ut i AB:s resultaträkning men täcks av de milstolpsersättningar som AB löpande får av Ipsen till det.

Så med AB:s nuvarande kassa och tex den fastighet bolaget äger, har bolaget råd att bedriva nuvarande verksamhet med nuvarande förlustnivå (på 100-120 miljoner kr per år) i åtminstone fyra år till.

Active Biotech eller Medivir?

Både Active Biotech och Medivir är börsnoterade läkemedelsutvecklingsfirmor med lovande nya läkemedel.

AB:s börsvärde ligger dock något högre på knappt 4 miljarder kr (vid börskurs kring 50 kr) medan Medivirs börsvärde ligger på drygt 2 miljarder kr (vid börskurs kring 70 kr).

Medan man enl ovan kan argumentera för att AB kommer att lyckas med sin produkt Laquinimod finns tex frågetecken kring Medivir med sitt anti-hepatit-C-läkemedel Simeprevir (TMC435).

Visst är det positivt att Medivir har stora amerikanska läkemedelsbolaget Johnson & Johnson i ryggen som samarbetspartner kring Simeprevir, men tex visar tydligen studier att konkurrerande amerikanska läkemedelsbolaget Gilead med sin anti-hepatit-C-produkt Sofosbuvir (GS-7977) har både bättre effekt på hepatit C och lägre biverkningar än Medivirs produkt.

Vad är det då för mening för hepatit C-patienterna med att använda Medivirs produkt?

Tidigare blogginlägg

• Tidigare blogginlägg om Active Biotech (från 27 juni 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/active-biotech/spekulativt-kop-blackpearl-active-biotech

Active Biotech-aktien fick där rekommendationen "spekulativt köp" vid dåvarande börskurs 43,50 kr.

• Rekommendation "långsiktigt köp" vid börskurs 63,75 kr den 2 apr 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/active-biotech/langsiktigt-kop-active-biotech

• Rekommendation "köpläge" vid börskurs 49,50 kr den 26 feb 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/active-biotech/koplage-active-biotech-bringwell-aqeri

• Rekommendation "sälj" vid börskurs 45,50 kr den 22 maj 2012: http://www.redeye.se/aktiebloggen/oriflame/kvaerner-oriflame-active-biotech

• Aktien i läkemedels-utvecklingsbolaget Medivir mer köpvärd än Active Biotech-aktien då Medivir-aktien låg i 62 kr och Active Biotech-aktien i 21,30 kr den 17 dec 2011: http://www.redeye.se/aktiebloggen/medivir/medivir-active-biotech-1-0

//Tillägg 9 aug 2013

Vd Tomas Leanderson

Active Biotechs vd Tomas Leanderson. Bild från Active Biotechs hemsida: http://www.activebiotech.com/image-bank

Han fyller 57 år under 2013.

Leandersons aktieinnehav i Active Biotech uppgår till 86 025 st aktier enl bolagets hemsida: http://www.activebiotech.com/management-team

Vid nuvarande börskurs på 52,25 kr (slutkurs fre 9 aug 2013) är hans aktieinnehav därmed värt ca 4,5 miljoner kr.

Det är alltså hyfsat stort och innebär att han verkar tro på bolagets framtid (även om innehavet förstås hade kunnat vara ännu större).

Leanderson har forskarbakgrund och har bla forskat på Basel Institute for Immunology i Schweiz och Uppsala Universitet.

Han har även varit professor vid Lunds Universitet.

På Active Biotech anställdes Leanderson år 1999 som forskningschef.

Vd blev han måndag 1 sep 2008.

• Börsdagen innan (dvs fre 29 aug 2008) slutade Active Biotech-aktien i 38,16 kr.

• Och nu ligger alltså aktien i 52,25 kr.

Dvs det blir en total värdeökning på 37% under perioden.

Nu är det snart fem år sedan Leandson tillträdde som vd då värdeökningen blir i snitt 6-7% per år.

Det är lite lågt men aktier i läkemedelsutvecklingsbolag kan ju ha väldigt fluktuerande börskurser beroende på forskningsresultat om nya produkter osv, så utvecklingen av Active Biotech-aktiens börskurs under Leandersons vd-tid hade kunnat vara klart sämre för att vara en högriskaktie.

Active Biotech har bett aktieinvesterare om kapitaltillskott i flera omgångar under Leandersons vd-tid, bla:

2009: 256 miljoner kr före emissionskostnader.

2010: 149 miljoner kr (före emissionskostnader) via riktad nyemission, 30 miljoner kr genom inlösen av personaloptioner

2011: 404 miljoner kr före emissionkostnader vilket blev 390 miljoner kr efter avdrag för emissionskostnader

2013: 270 miljoner kr efter avdrag för emissionskostnader

Dvs det blir totalt över 1 miljard kr i kapitaltillskott som Active Biotech fått under Leandersons vd-tid.

Bolagets resultat under Leandersons vd-tid:

Nettoresultat:
2008: -182 miljoner kr
2009: -224 miljoner kr
2010: -221 miljoner kr
2011: -95 miljoner kr
2012: -175 miljoner kr

2013 (6 månader): -159 miljoner kr

Det blir en förlust på drygt 1 miljard kr under Leandersons vd-tid (om man räknar med hela 2008).

Forskningsstudier om Laquinimod mot MS

Bla 1 maj 2007 kom besked om att Laquinimod mot MS gett positiva forsningsresultat i en studie med 306 patienter: http://www.activebiotech.com/press-releases-1?pressurl=http://cws.huginonline.com/A/1002/PR/200705/1123239.xml

Det blev positiva forskningsresultat även i förlängningar av studien:

Enl pressmeddelande från 18 sep 2008: http://hugin.info/1002/R/1252655/272560.pdf

Enl pressmeddelande från 15 okt 2010: http://www.activebiotech.com/press-releases-1?pressurl=http://cws.huginonline.com/A/1002/PR/201010/1452329.xml

Allegro-studien, Bravo-studien

Active Biotech presenterade bra forskningsresultat för Laquinimod mot MS i den så kallade Allegro-studien som offentliggjordes 9 dec 2010:

"TEVA OCH ACTIVE BIOTECH OFFENTLIGGÖR FRAMGÅNGSRIKA FAS III-RESULTAT FÖR LAQUINIMOD FÖR ORAL BEHANDLING AV MULTIPEL SKLEROS"

http://www.activebiotech.com/press-releases-1?pressurl=http://cws.huginonline.com/A/1002/PR/201012/1470713.xml

Active Biotech-aktien var den dagen +33% (från 128,75 kr till slutkursen 171 kr med en toppnivå på 176 kr under dagen).

Lite oroväckande att Leanderson sedan sa så här i vd-ordet till Active Biotechs årsredovisning för 2010 (som är daterad 1 apr 2011):

"Då Active Biotech räknar med att Laquinimod kommer att lanseras under andra halvåret 2012 och därmed generera ett stabilt intäktsflöde, ser jag inte något ytterligare finansieringsbehov under rådande affärsplan."

Och Laquinimod är ännu inte lanserat nu i aug 2013 plus att bolaget har fått in flera kapitaltillskott sedan årsredovisningen för 2010 skrevs.

Dvs Leandersons uttalande då i apr 2011 rubbar förtroendet för honom lite. Visst kan helt oförutsedda saker inträffa som gör att det inte blir som planerat, men oftast inser man ju i alla fall att oförutsedda saker kan inträffa vilket gör att man inte gör sådana uttalanden som enl ovan - åtminstone inte utan en brasklapp om att allt ännu inte är helt klappat och klart.

Mer forskningsresultat från Allegro-studien (om Laquinimod mot MS) verkar sedan ha offentliggjorts 12 apr 2011: http://www.activebiotech.com/press-releases-1?pressurl=http://cws.huginonline.com/A/1002/PR/201104/1505371.xml

Active Biotech valde att rubriksätta pressmeddelandet som om det var en positiv nyhet:

"LAQUINIMOD FÖR ORAL BEHANDLING AV MULTIPEL SKLEROS GAV BÅDE SIGNIFIKANT MINSKAD SJUKDOMSAKTIVITET OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING MED BIBEHÅLLEN GOD SÄKERHET OCH TOLERABILITET"

Aktien var den dagen -10% till 137,50 kr och fortsatte sedan halka ner till 73,50 kr 26 apr 2013.

En ny botten på 70,25 kr nåddes 23 juni 2011.

Forskningsresultaten från Bravo-studien (om Laquinimod mot MS) offentliggjordes därefter 1 aug 2011: http://www.activebiotech.com/press-releases-1?pressurl=http://cws.huginonline.com/A/1002/PR/201108/1535270.xml

Beskedet fick till följd att Active Biotech-aktien var -54% från 78,75 kr till 36,60 kr den dagen. Som lägst var aktien nere i 35 kr under dagen.

Även då valde Active Biotech att sätta en rubrik på pressmeddelandet som om det var ett positivt besked:

"RESULTAT FRÅN FAS III-STUDIEN BRAVO STÄRKER LAQUINIMODS UNIKA PROFIL FÖR BEHANDLING AV MULTIPEL SKLEROS"

Sedan nådde aktien en bottennivå på 23,90 kr 5 aug 2011.

En ny bottennivå på 13,75 kr nåddes 25 nov 2011.

Och därifrån har kursen återhämtat sig till nuvarande nivå 52,50 kr (aktiens slutkurs 15 aug 2013).

Concerto-studien

8 aug 2012 kom besked om att ännu en forskningsstudie (kallad Concerto) ska göras om Laquinimod mot MS:

"TEVA PÅBÖRJAR EN TREDJE FAS III-STUDIE MED LAQUINIMOD I TABLETTFORM FÖR BEHANDLING AV RELAPSERANDE REMITTERANDE MULTIPEL SKLEROS"

http://www.activebiotech.com/press-releases-1?pressurl=http://cws.huginonline.com/A/1002/PR/201208/1632577.xml

6 mars 2013 kom besked om att första patienten rekryterats till Concerto-studien:

"FÖRSTA PATIENTEN REKRYTERAD TILL DEN TREDJE FAS III-STUDIEN AV ORAL LAQUINIMOD FÖR BEHANDLING AV RELAPSERANDE REMITTERANDE MULTIPEL SKLEROS"

http://www.activebiotech.com/press-releases-1?pressurl=http://cws.huginonline.com/A/1002/PR/201303/1683073.xml

• Studien kommer enl pressmeddelandet att omfatta 1 800 patienter som vardera ska behandlas med Laquinimod mot MS i en första omgång på upp till 24 månader och därefter en andra omgång på 24 månader.

• Som jämförelse omfattade Allegro-studien 1 106 MS-patienter och studien pågick i två år.

• Bravo-studien omfattade 1 331 patienter och pågick i två år.

Inriktningen på Concerto blir annorlunda än Allegro och Bravo. Enl pressmeddelandet från 6 mars 2013:

"Det primära målet med studien kommer att vara tid till bekräftad funktionsnedsättning mätt enligt den så kallade EDSS-skalan (Expanded Disability Status Scale).

Studien kommer även undersöka laquinimods påverkan på andra parametrar såsom procentuell ändring av hjärnvolym samt andra kliniska markörer och MRI (magnetkamera)-parametrar för sjukdomsaktivitet."

För Allegro var det primära kliniska målet "antalet bekräftade relapser (skov)", dvs att undersöka i vilken utsträckning Laquinimod kunde minska det årliga antalet MS-sjukdomsåterfall hos patienterna.

Men enl kompletterande besked från 21 mars 2013 visade Allegro-studien (förlängd till tre år) bra forskningsresultat för Laquinimod mot MS vad gäller det som Concerto-studien har som primärt mål att mäta (dvs förmåga att minska MS-patienternas funktionsnedsättning):

"TIDIG BEHANDLINGSSTART MED LAQUINIMOD VISAR SIGNIFIKANT MINDRE RISK FÖR FUNKTIONSNEDSÄTTNING - TREÅRSRESULTAT FRÅN ALLEGRO, EN KLINISK STUDIE I RELAPSERANDE REMITTERANDE MULTIPEL SKLEROS- PATIENTER"

http://www.activebiotech.com/press-releases-1?pressurl=http://cws.huginonline.com/A/1002/PR/201303/1687015.xml

Bravo-studiens primära mål:

"Det primära målet var att mäta effekten av 0.6 mg laquinimod/dag vad gäller antal relapser per år."

http://www.activebiotech.com/press-releases-1?pressurl=http://cws.huginonline.com/A/1002/PR/201108/1535270.xml

Men Bravo-studiens forskningsresultat (enl länken ovan) gav stöd för en liknande slutsats som enl den förlängda Allegro-studien, vad gäller det som Concerto-studien ska mäta (dvs effekten på MS-patienternas funktionsnedsättning):

Data från studierna ALLEGRO och BRAVO visar att laquinimod minskar funktionsnedsättningen och minskar förlusten av hjärnvävnad, två av de allra viktigaste målen vid behandling av relapserande former av multipel skleros", säger professor Per Soelberg Sørensen, MD, Head of MS Research Unit, Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet, Co-principal investigator i BRAVO-studien.

"Dessa effekter, tillsammans med en god säkerhetsprofil och en tablett om dagen gör det till ett lovande potentiellt behandlingsalternativ för sjukdomen."

http://www.activebiotech.com/press-releases-1?pressurl=http://cws.huginonline.com/A/1002/PR/201108/1535270.xml

Active Biotechs vd Tomas Leanderson enl bolagets årsredovisning för 2012 (som är daterad 5 apr 2013):

"I början av augusti 2012 tillkännagavs att en ytterligare fas III-studie med laquinimod i relapserande remitterande multipel skleros, CONCERTO, har startat runt årsskiftet 2012/2013.

Designen av denna studie har arbetats fram av Teva tillsammans med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA under ett så kallat 'Special Protocol Assessment' (SPA).

Detta innebär att ett avtal slutits mellan parterna som garanterar att studiens design möter de nuvarande vetenskapliga och regulatoriska kraven för en registreringsansökan.

Det intressanta med CONCERTO-studien är att det primära målet kommer att vara reduktion av bekräftad funktionsnedsättning mätt enligt den så kallade EDSS-skalan ('Expanded Disability Status Scale').

Vidare kommer två olika doser av laquinimod att testas; dels 0,6 mg per dag som använts i tidigare fas III-studier dels 1,2 mg per dag.

Teva har under året i en rad presentationer av såväl kliniska uppföljningsdata som experimentella data tydligt visat laquinimods goda effekter på olika neurodegenerativa processer.

Det är dessa resultat som ligger till grund för designen av CONCERTO (...)"

http://www.activebiotech.com/$2/file/active-biotech-12-laguppl-final-svensk.pdf

Vd-ersättning

Under 2012 fick Leanderson en total ersättning på drygt 5 miljoner kr fördelad enl följande (enl Active Biotechs årsredovisning för 2012):

grundlön 3,1 miljoner kr
"löneväxling" 1,0 miljon kr
pensionskostnad 1,1 miljoner kr
- - -
Summa 5,2 miljoner kr

http://www.activebiotech.com/$2/file/active-biotech-12-laguppl-final-svensk.pdf

Om Active Biotech:

Bolaget är baserat i Lund och hade 60 pers anställda per slutet av juni 2013.

Som jämförelse hade Active Biotech 90 pers anställda under både 2008 och 2009 i början av Leandersons vd-tid.

//

//Tillägg 15 aug 2013

Mer info från den initierade källan (som även är aktieägare i Active Biotech):

• Artikel om Active Biotech i Sydsvenska Dagbladet 7 aug 2013: http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/odesar-for-active-biotech/

Ur artikeln bla:

_"Teva har meddelat att kliniska studier av Laquinimod även mot Lupus nefrit och tarmsjukdomen Crohns ska inledas, en satsning Tomas Leanderson uppskattar kostar Teva upp till 3 miljarder kronor.

För nya läkemedelskandidaten Paquinimod mot systemisk skleros ska Active Biotech börja leta samarbetspartner i slutet av året._

När det gäller njurcancermedicinen Anyara söker Active Biotech just nu tillstånd att gå vidare med en förändrad studie. Tidigast nästa år kan det bli aktuellt att söka en samarbetspartner."

• Inlägg av signaturen Judiciary på aktiemäklarfirman Avanzas aktieforum 8 aug 2013: www.avanza.se/aza/press/forum/trad.jsp?threadId=1439490

Referat av inlägget bla:

Active Biotechs samarbetspartner Teva (det stora israeliska läkemedelsbolaget) om Active Biotechs läkemedel Laquinimod omfattar (utöver användning mot MS; multipel skleros) även Laquinimod mot sjukdomarna Lupus och Crohn's.

Teva avser investera motsvarande 3 miljarder kr i forskning kring Laquinimod mot Lupus och Crohn's (enl Active Biotechs vd Tomas Leanderson).

Fas 3-studier kring Laquinimod mot Lupus och Crohn's ska inledas i början av 2014, och forskningsresultaten från dessa studier ska kunna användas som underlag i myndighetsansökningar för att få produkten godkänd för lansering mot dessa två sjukdomar.

En del aktieanalytiker har ännu inte räknat med potentialen från Laquinimod mot Lupus eller Crohn's vid värderingen av Active Biotech-aktien.

Aktieinvesterare verkar tro att amerikanska läkemedelsbolaget Biogen-Idecs anti-MS-läkemedel Tecfidera (BG-12) kommer att bli det dominerande läkemedlet mot MS.

Egenskaper hos BG-12 bla:

+ Produkten intas som tablett.

+ Produkten ger ok effekt mot sjukdomsåterfall ("relapser").

- Produkten ger ganska stora biverkningar.

Att investerare tror att BG-12 kommer att bli det dominerande läkemedlet mot MS gör det ännu konstigare att investerare inte beaktar Laquinimods potential mot Crohn's och Lupus.

Försäljningspotentialen för Laquinimod mot Crohn's respektive Lupus kan antas uppgå till över 1 miljard dollar per år för Crohn's för sig och Lupus för sig (dvs över 2 miljarder dollar per år för dem båda).

Leandersons uttalande i Sydsvenska Dagbladet-artikeln om Active Biotechs läkemedel Paquinimod mot systemisk skleros, indikerar att den forskningsstudie som har genomförts om Paquinimod gav bra forskningsresultat.

Leanderson sa på Active Biotechs bolagsstämma under våren 2013 att forskningsresultaten om P ska presenteras på en konferens senare under 2013.

Paquinimod är ett läkemedel som är helägt av Active Biotech.

Dvs bla:

Fördelar med Laquinimod mot Crohn's och Lupus:

+ Laquinimod intas av patienterna som tablett.

+ Laquinimod har bra effekt mot dessa sjukdomar.

+ Laquinimod har väldigt låga biverkningar jämfört med de läkemedel som används idag.

Tex amerikanska aktiemäklarfirman Sanford Bernstein räknar med 50% sannolikhet för att de kommande forskningsresultaten om Laquinimod mot Crohn's respektive Lupus kommer att bli bra, och att produkten i så fall kommer att godkännas av myndigheterna för lansering mot dessa sjukdomar.

Ett annat läkemedel som Active Biotech har utvecklat är Paquinimod (som är besläktat med Active Biotech-läkemedlena Laquinimod och Tasquinimod).

• Laquinimod är avsett mot bla MS (multipel skleros), Crohn's sjukdom och lupus.

• Tasquinimod är avsett mot prostatacancer och andra cancerformer.

• Paquinimod (även kallad 57-57) mot "systemisk skleros".

• Därutöver har Active Biotech bla läkemedlet Anyara mot njurcancer.

Vad är systemisk skleros?

"Sklerodermi är en reumatisk sjukdom och bindvävssjukdom där huden först blir tjock och förhårdnad genom ökad kollagenbildning, senare tunn och stram."

"Ofta drabbas även muskler, leder och olika inre organ (systemisk skleros)."

http://sv.wikipedia.org/wiki/Systemisk_skleros

Active Biotechs vd Tomas Leanderson siktar på att börja leta efter en samarbetspartner för Paquinimod under 2013 (dvs något stort läkemedelsbolag som kan vara med och finansiera fortsatt forsknings kring produkten och som kan sälja produkten när den förhoppningsvis får lanseras).

Active Biotech har redan genomfört en forskningsstudie av Paquinimod. Studien är avklarad sedan jan 2013 men forskningsresultaten ännu ej publicerade.

Att Leanderson siktar på att hitta en partner avseende Paquinimod talar för att forskningsresultaten var goda.

Enl Active Biotechs hemsida verkar det ha varit en så kallad fas 1-studie av Paquinimod som genomfördes (dvs i första hand studie av produktens ev biverkningar på ett fåtal friska, frivilliga försökspersoner): http://www.activebiotech.com/project-overview

Men ofta kan läkemedelsutvecklingsfirmor även kombinera en fas 1-studie med ett preliminärt test på av ett läkemedels medicinska effekter mot avsedd sjukdom på patienter som har den aktuella sjukdomen.

(Det kan väl då kallas en kombinerad fas 1-/fas 2-studie.)

Eller kan det vara så att det är en fas 2-studie som nu också är genomförd fast det inte anges ännu på Active Biotechs hemsida?

I en fas 2-studie brukar ju inriktningen vara just att undersöka ett läkemedels effekt mot avsedd sjukdom hos ett mindre antal patienter (typ upp till 100 pers?) som har sjukdomen.

Förtydligande på Active Biotechs hemsida om Paquinimod-projektet:

"An explorative clinical study in systemic sclerosis/scleroderma has been initiated and will include about ten patients.

The primary endpoint of the study is safety, with the secondary endpoints including the effect on selected biomarkers."

http://www.activebiotech.com/57-57-a-high-medical-need-for-treatment-of-sle-1

Dvs det verkar vara en preliminär studie av både biverkningar och sjukdomseffekt på ca tio patienter.

Active Biotech-aktien nu i 52,50 kr (slutkurs tors 15 aug 2013) vilket ger bolaget ett börsvärde på 3,9 miljarder kr.

"Det finns ingen emissionsrisk. Vi har pengar så att vi klarar oss", sa Leanderson även bla i Sydsvenska Dagbladet-artikeln.

//

//Tillägg 16 aug 2013

Källans kommentarer till förtroendet för Active Biotechs vd Tomas Leanderson efter hans uttalande i årsredovisningen 2010 om att Laquinimod skulle lanseras under 2012, vilket inte alls visade sig stämma:

"Jag tror att det faktum att FDA i slutändan inte accepterade baseline-correction i Bravo-studien var något TEVA inte kunde förvänta sig.

Enligt såväl TEVA som Active hade frågan diskuterats med FDA innan Bravo-studiens inledning och man var överens om att få justera baseline i det fall man på objektiv grund kunde konstatera att placebo-gruppen var friskare från start ( vilket den gruppen visade sig vara ).

_Då studien var förhållandevis liten och antal skov få, blev konsekvensen av denna obalans stor & det visade sig omöjligt att få ett p-värde avseende relapser som var lägre än 0.05 (utan justering för baseline)

Även BG-12 kom med positiva data ( tror det var AAN 2011 ) som gjorde att synen på LAQ ( avseende relapser ) blev väsentligt dystrare._

Jag ser inte att historiken kring Bravo och Leandersons uttalande tidigt 2011 ( vilket givetvis baserade sig på vad han kände till och med fog kunde utgå ifrån vid den tidpunkten) har någonting med dagens situation att göra.

_Alla data är framme för LAQ och den sortens "missförstånd" eller vad man nu ska kalla det för avseende interaktionen mellan TEVA och FDA avseende baseline correction lär inte upprepas.

Dock förefaller väldigt många anse att det finns en historisk oförrätt och att de blivit vilseledda av det uttalande Leanderson gjorde i årsredovisningen 2010, samtidigt som de också anser sig ha blivit lurade av att tidigare huvudägaren för Mats Arnhög placerade en stor del av sina aktier strax innan ett av Active's tidigare projekt kom att presentera negativa resultat._

_Som jag ser det förklarar historiken mycket av de svenska investerarnas oförmåga/ovilja att ta till sig att caset idag är någonting annat och att aktien är otroligt lågt värderad relativt väntevärdet.

Bara det faktum att de svenska s.k. "analytikerna" inte skrivit en rad om bolaget de senaste månaderna, trots att Active kommit med kvartalsrapport och TEVA kommunicerat att de går vidare med registreringsstudier för LAQ för indikationerna Crohn's och Lupus, visar hur kompakt ointresset är._

Den självklara anledningen idag att köpa aktien är att den är så pass ignorerad/hatad samtidigt som man kan konstatera att stora värden/försäljningsantaganden för Crohn's och Lupus börjat modelleras i TEVA's modeller samtidigt som det ännu inte reflekterats i Active's värdering eller de s.k. "analytikernas" oftast värdelösa coverage.

Baserat på de antaganden Sanford Bernstein har i sin TEVA research avseende Lupus och Crohn's borde Active värderas upp 50 kronor bara på det faktum att TEVA går vidare med registreringsstudier... Det finns bättre argument/rational varför LAQ skall bli monopolist inom Lupus och Crohn's än för BG-12 att bli dominerande inom RRMS."

Active Biotech-aktien slutade idag (fre 16 aug 2013) i 52,50 kr på börsen.

Uppdaterad ägarlista

Active Biotech har även uppdaterat sin lista på de tio största aktieägarna tom slutet av juli 2013:

http://www.activebiotech.com/ownership

(Tidigare lista var uppdaterad tom slutet av mars 2013.)

Listan från mars 2013:

Major shareholders Figures as per 2013-03-28 (Source: Euroclear Sweden AB)
No of shares in percent
1. MGA Holding AB 19 392 963 25.9
2. Nordstjernan AB 9 850 829 13.2
3. Duba AB/Investor 6 000 000 8.0
4. Avanza Pension 1 847 405 2.5
5. BP2S Paris 1 538 875 2.0
6. SIX SIS AG 1 491 105 2.0
7. JP Morgan Bank 1 329 979 1.8
8. Handelsbanken funds 1 297 270 1.7
9. Third AP fund 1 142 989 1.5
10. East Bay AB 1 100 000 1.5

10 largest owners 44 991 415 60.0
All other 29 932 167 40.0
Grand total 74 923 582 100.00 - See more at: http://www.activebiotech.com/ownership#sthash.XKX4hMZC.dpuf

Listan från juli 2013:

Major shareholders Figures as per 2013-07-31 (Source: Euroclear Sweden AB)
No of shares in percent
1. MGA Holding AB 19 392 963 25.9
2. Nordstjernan AB 9 850 829 13.2
3. Duba AB/Investor 6 000 000 8.0
4. Avanza Pension 1 912 162 2.6
5. Third AP fund 1 887 663 2.5
6. BP2S Paris 1 411 285 1.9
7. JP Morgan Bank 1 381 626 1.8
8. Client Long 1 212 681 1.6
9. SIX SIS AG 1 143 199 1.5
10. East Bay AB 1 100 000 1.5

10 largest owners 45 292 408 60.5
All other 29 631 174 39.5
Grand total 74 923 582 100.00 - See more at: http://www.activebiotech.com/ownership#sthash.BYM6NJsP.dpuf

Dvs:

• Finansmannen Mats Arnhög (via bolaget MGA Holding AB) ligger oförändrat på en ägarandel om 26%.

• Även affärskvinnan Antonia Axelson Johnson (ägarandel 13%) och familjen Wallenberg-kontrollerade investmentbolaget Investor (ägarandel 8%) ligger oförändrade.

• Under dem har bla 3:a AP-fonden ökat sitt aktieinnehav ganska kraftigt från en ägarandel på 1,5% i mars 2013 till nu 2,5% per juli 2013.

• Även en ny aktör har dykt upp på listan; "Client Long" med en ägarandel på 1,6%.

• Däremot har Handelsbankens fonder (ägarandel 1,7% i mars 2013) försvunnit från listan.

• SIX SIS AG har minskat sin ägarandel från 2,0% i mars 2013 till 1,5% per juli 2013. (SIX SIS AG är väl inte en enskild aktieägare utan värdepapperscentralen i Schwez?)

• Finansmannen Peter Thelin (via sitt bolag East Bay AB) ligger oförändrad med en ägarandel på 1,5%.

//

//Tillägg 29 aug 2013

Besked 23 aug 2013 om att brittiska läkemedelsbolaget Glaxo Smithkline fått problem med sitt läkemedel Vercirnon mot Crohns sjukdom: www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N2006715&fromPage=newsModule

Det kom dåliga forskningsresultat från en fas 3-studie om Vercirnon.

Det är positivt för Active Biotech som utvecklar sitt läkemedel Laquinimod mot bla Crohns sjukdom.

Active Biotech-aktien var upp 2-3% till 51,75 kr fre 23 aug 2013 och fortsatte sedan upp över 4% till 54 kr mån 26 aug 2013.

Enl ovannämnda initierade källa är det "tveklöst positivt för Crohns-projektet (dvs Active Biotechs läkemedel Laquinimod) att Glaxo 'gick på pumpen' ".

Och besked idag tors 29 aug 2013 om att schweiziska läkemedelsbolaget Novartis fått problem med sitt anti-MS-läkemedel Gilenya: www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N2007504&source=

Gilenya godkändes i USA i sep 2010 och i mars 2011 i Europa.

Novartis kom med besked i juli 2013 om att en europeisk MS-patient som tar Gilenya fått en typ av hjärnhinneinflammartion (kallad PML).

Det har nu lett till att amerikanska läkemedelsverket FDA inlett en utredning kring detta om Gilenya.

Problem för Gilenya är positivt för Active Biotech som utvecklar sitt läkemedel Laquinimod mot bla MS.

Active Biotech-aktien idag (tors 29 aug 2013) upp över 9% till 58,50 kr på börsen.

//

- - -

Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan/strongpp bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

I detta blogginlägg blev alltså rekommendationen "spekulativt köp" för Active Biotech-aktien vid en börskurs på 49,70 kr i skrivande stund (vid ca kl 12 tis 6 aug 2013).

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?