Post entry

Långsiktigt köp: Active Biotech

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Börskursen för läkemedels-utvecklingsbolaget Active Biotech verkar inte alls spegla bolagets långsiktiga intjäningspotential.

Active Biotech berördes i ett tidigare blogginlägg (daterad 26 feb 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/active-biotech/koplage-active-biotech-bringwell-aqeri

Aktien fick då köprekommendation vid dåvarande börskurs 49,50 kr.

Sedan dess har aktien stigit nästan 30% till nuvarande kurs på 63,75 kr (slutkurs tis 2 apr 2013).

Ska man ta hem vinsten och sälja aktien nu? Eller behålla den och invänta fortsatta kursuppgångar?

Här blir rekommendationen att fortsätta behålla aktien (eller köpa den om man inte redan äger den) om man är långsiktig.

Vad har hänt sedan sist?

Vad har hänt sedan förra blogginlägget 26 feb 2013?

6 mars 2013: Active Biotech får in ett kapitaltillskott på 270 miljoner kr genom utförsäljning av nya Active Biotech-aktier till familjen Wallenberg-kontrollerade investmentbolaget Investor som därmed kommer att ha en ägarandel på 8% av Active Biotech.

Investor sällar sig därmed till andra befintliga ansedda storägare i Active Biotech såsom finansmannen Mats Arnhög (med en ägarandel på 26%) och affärskvinnan Antonia Axelson Johnson (med en ägarandel på 13%).

Här är utgångspunkten att dessa storägare (inkl Investor) köper Active Biotech-aktier för att de har gjort mycket noggranna analyser av bolaget och kommit fram till att aktien är undervärderad.

I och för sig fick Investor köpa sina aktier för en väldigt låg kurs (45 kr) så de har gjort en väldigt bra affär redan på kort sikt, men de lär ha för avsikt att behålla aktien långsiktigt.

Bland Active Biotechs storägare finns även finansmannen Peter Thelin som tidigare bla varit aktieanalyschef på SEB och är aktiv i hedgefondbolaget Brummer & Partners: http://www.activebiotech.com/the-board-of-directors

Han är styrelseledamot i Active Biotech och äger över 1 miljon aktier i bolaget (värda alltså nästan 70 miljoner kr vid nuvarande börskurs).

När beskedet om Investors aktieköp i Active Biotech offentliggjordes 6 mars 2013 gjordes följande tillägg i det förra blogginlägget om Active Biotech:

//

Idag kom besked om att Active Biotech fått in 270 miljoner kr från aktieinvesterare genom en riktad nyemission till Wallenberg-kontrollerade investmentbolaget Investor:

http://www.activebiotech.com/press-releases?pressurl=http://cws.huginonline.com/A/1002/PR/201303/1683237.xml

Investor fick köpte 6 miljoner nya Active Biotech-aktier för 45 kr/st (jämfört med att aktien slutade i 48,80 kr igår tis 5 mars 2013), motsvarande en kursrabatt på nästan 8%.

En del av Active Biotechs aktieägare kan tycka det var orättvist och hade kanske också velat köpa nya aktier med 8% rabatt.

Men i det stora hela var väl Investor-emissionen positiv eftersom det ger Active Biotech en kvalitetsstämpel om en så välrespekterad aktör/investerare som Investor köper aktier där. Då kan man vara säker på att Investor gjort en noggrann genomgång av Active Biotech och dess framtidsförutsättningar, och kommit fram till att aktierna var köpvärda.

Investors investering i Active Biotech kommer att ingå i Investors affärsområde "Finansiella investeringar", och enligt Investors resultatrapport för q4/2012 (daterad 29 jan 2013) skriver Investor följande om sitt avkastningsmål för investeringarna inom det affärsområdet:

"Mål: 15 procent genomsnittlig årlig avkastning för affärsområdet."

http://ir.investorab.com/files/press/investor/201301296776-1.pdf

Ett litet minus dock för att Active Biotech valde att genomföra denna riktade nyemission nu när Active Biotech-aktien står ganska lågt och bolaget fortfarande har ganska mycket pengar i kassan. Både i okt och dec 2012 var aktien uppe i 65 kr, och genom att emittera aktier nu för 45 kr/st blir utspädningen större än vid högre kursnivåer.

Men det är väl svårt att inte ta vara på ett tillfälle som uppstått och man vet ju aldrig om det blir sämre börsklimat framöver och kursnedgångar osv.

Vore intressant att veta om det var Investor som hörde av sig till Active Biotech om att få investera där eller om det var Active Biotech som kontaktade Investor. Om det var Investor som hörde av sig är det förstås väldigt positivt.

Så här sa Investors talesperson Magnus Dalhammar idag enl nyhetsbyrån SIX:

"Vi blev kontaktade och erbjudna att delta i den här emissionen. Vi kikade på caset och tycker att det ser attraktivt ut, så vi valde att delta."

Han ville dock inte säga mer om vad det är som gör Active Biotech attraktivt.

http://www.aktiespararna.se/artiklar/Analyser/Active-Biotech-ett-intressant-case/

Active Biotechs vd Tomas Leandersson säger i dagens pressmeddelande (enl övre länken ovan) att dagens kapitaltillskott är ett led i att stärka Active Biotech finansiellt inför kommande förhandlingar om att få till fler partners till de läkemedel som bolaget utvecklar. Under det kommande 1,5 året ska fokus ligga på att få till stånd sådana partneravtal.

Bla har Active Biotech ännu inga partners till sina läkemedelsprojekt 57-57, Anyara och ISI (medan partners finns till projekten Laquinimod (partner: Teva), Tasq (partner: Ipsen) och Rhudex).

När ett medicinskt forskningsbolag som Active Biotech ingår ett partneravtal om ett läkemedel med tex något stort läkemedelsbolag, brukar upplägget vara:

• Läkemedelsbolaget får rätt att sälja läkemedlet inom en viss region mot att forskningsbolaget får en procentandel (royalty) av försäljningen (tex 10-20% av försäljningen).

• Dessutom brukar forskningsbolaget få milstolpsbetalningar tex en summa när partneravtalet ingås, vilket i så fall brukar vara mycket positivt.

• Läkemedelsbolaget kan dessutom (helt eller delvis) finansiera fortsatt utveckling av läkemedlet fram tills lansering.

• Och forskningsbolaget kan få milstolpsbetalningar i takt med att nya goda forskningsresultat erhålls för läkemedlet, samt tex när läkemedlet godkänns av myndigheter för lansering i en region eller ett land.

Dvs det är normalt mycket positivt för forskningsbolag som Active Biotech att ingå sådana partneravtal, men det svåra är att få sådan avtal till stånd och hitta partners som vill ingå sådana avtal. För att det ska ske måste den blivande partnern tro så mycket på läkemedelskandidaten att partnern vill ingå avtalet och satsa en hel del pengar på det.

Ibland brukar det sägas att potentiella partners har som "förhandlingsknep" att försöka svälta ut forskningsbolag som inte har några intäkter och en minskande kassa, för att forskningsbolaget till slut ska känna sig tvunget att ingå ett partneravtal och går med på sämre villkor för avtalet än om forskningsbolaget inte var tvunget för att få in nya pengar.

Men genom att tex Active Biotech nu stärker sin kassa ordentligt stärks alltså Active Biotechs förhandlingsstyrka på det sättet gentemot blivande partners, eftersom Active Biotech inte är pressat att snabbt ingå nya partneravtal på vilka villkor som helst.

Tilläggas kan för övrigt att Investor har stor erfarenhet av läkemedelsbranschen som långvarig storägare i Astrazeneca och SOBI. Tidigare var Investor storägare i medicinska forskningsbolaget Biovitrum som sedan gick samman med Swedish Orphan till det som idag är SOBI. Och SOBI (från början Biovitrum) var väl länge ingen särskilt lyckad investering för Investor, men på sistone har det lossnat ordentligt för SOBI och dess börskurs har stigit rejält.

I slutet av 2011 var SOBI-aktien nere i 10-15 kr men ligger i dagsläget kring 40 kr. (Å andra sidan låg den tidigare kring 40 kr i början av 2010 också...)

//

Mer som har hänt i Active Biotech sedan det förra blogginlägget 26 feb 2013:

6 mars 2013: Första patienten rekryterad till ny forskningsstudie om Active Biotechs läkemedel Laquinimod (mot bla multipel skleros).

Som nämnt i det förra blogginlägget ville amerikanska läkemedelsverket FDA (Food and Drug Administration) se mera forskningsresultat om Laquinimod mot multipel skleros innan läkemedlet kan godkännas för försäljning i USA mot den sjukdomen. Tidigare forskningsstudier visade väl i och för sig låga biverkningar men samtidigt delvis skral effekt på sjukdomen.

Därför är väl avsikten nu att ta i med lite högre dos så att det förhoppningsvis ger bättre effekt.

Studien (kallad "Concerto-studien") genomförs med Active Biotechs samarbetspartner om Laquinimod (israeliska läkemedelsjätten Teva) och ska omfatta 1 800 patienter.

Det lär väl ta ett tag innan studien är avklarad och därmed innan Laqinimod godkänns i USA, men det kan det vara värt att vänta på då USA är världens största läkemedelsmarknad.

Positivt alltså med beskedet att arbetet med Concerto-studien pågår.

8 mars 2013: Som nämnt i det förra blogginlägget är Laquinimod till att börja med avsedd att användas mot sjukdomen multipel skleros, men att läkemedlet även kan användas mot andra sjukdomar och att läkemedlets försäljningspotential kanske tom är större för andra sjukdomar såsom Lupus.

Amerikanska aktiemäklarfirman Bernstein bedömer i en analys daterad 6 mars 2013 att Active Biotechs partner Teva kommer att genomföra fortsatta forskningsstudier av Laquinimod mot andra sjukdomar såsom Crohns och Lupus. Det är Bernsteins slutsats efter att ha träffats Tevas företagsledning.

Det skrev nyhetsbyrån Direkt 8 mars 2013 och anger att en fas 2-studie om Laquinimod mot Crohns offentliggjordes i okt 2012 och att en fas 2-studie om Laquinimod mot Lupus väntas offentliggöras under första halvåret 2013.

(Forskningsstudier om nya läkemedel måste klara sig igenom 3 faser (fas 1, fas 2 och fas 3) med goda forskningsresultat för att myndigheterna ska godkänna försäljning av läkemedlet.)

I Bernstein-analysen (som handlade om Teva) satte Bernstein rekommendationen "outperform" (dvs "köp") på Teva-aktien som då låg i 39-40 dollar (vilket kursen är än idag).

Hela Teva är värt ca 220 miljarder kr på New York-börsen vid nuvarande börskurs (jämfört med Active Biotech som är värt knappt 5 miljarder kr på Stockholmsbörsen vid nuvarande börskurs på 63,75 kr).

11 mars 2013: Teva självt rapporterade i sin nya årsredovisning enl nyhetsbyrån Direkt att forskningsresultat om Laquinimod mot Lupus (från en kombinerad fas 1- och fas 2-studie) ska offentliggöras "tidigt under 2013".

Som framkom enl det förra blogginlägget om Active Biotech har Teva är ett antagande att Teva redan sedan en tid har goda forskningsresultat klara om Laquinimod mot Lupus, fast Teva bara inväntar någon lämplig stor forskningskonferens att presentera forskningsresultaten på så att de kan få stort genomslag.

Teva skriver även i årsredovisningen att ansökan om att få Laquinimod mot multipel skleros godkänt i Europa inlämnats till europeiska läkemedelsverket, och att besked därifrån om läkemedlet godkänns väntas under q2/2013.

Det stod även i årsredovisningen att en fas 2-studie om Laquinimod mot Crohns genomförts och att forskningsresultaten håller på att analyseras.

14 mars 2013: Besked om att Teva ska presentera positiva forskningsresultat om Laquinimod mot multipel skleros på en forskningskonferens i Kalifornien.

Det är forskningsresultat från den tidigare genomförda Allegro-studien.

20 mars 2013: Besked om att Laquinimod även kan lindra depression och ångest enl material inför en forskningskonferens i Japan i juni 2013.

21 mars 2013: Besked om positiva forskningsresultat om Laquinimod mot multipel skleros från Allegro-studien. Det uppges vara uppföljningsforskning utifrån Allegro.

Detta är väl de forskningsresultat som presenterades på den ovannämnda forskningskonferensen i Kalifornien.

22 mars 2013: Besked om att europeiska läkemedelsverket EMA rekommenderar EU-kommissionen att godkänna försäljning i Europa av amerikanska läkemedelsbolaget Biogens nya läkemedel Tecfidera mot multipel skleros och franska läkemedelsbolaget Sanofis nya läkemedel Aubagio mot multipel skleros.

EU-kommissionens godkännande väntas komma inom några månader.

Dessa är alltså konkurrerande nya läkemedel till Active Biotechs Laquinimod.

27 mars 2013: Besked om att amerikanska läkemedelsverket FDA godkänner försäljning av Biogens läkemedel Tecfidera för försäljning i USA.

Beskedet fick Biogen-aktien att stiga 4%.

Biogen-Idec (som bolagets fullständiga namn är) har i dagsläget ett börsvärde på nästan 300 miljarder kr på Nasdaq-börsen i USA (vid nuvarande börskurs kring 195 dollar).

Enl det tidigare blogginlägget skulle FDA-godkännandet av Tecfidera (även kallad BG12) kunna leda till kursuppgång för Active Biotech-aktien om FDA-godkännandet av Tecfidera var kombinerat med särskilda regler för användningen av Tecfidera pga risken för dess biverkningar.

Och det visar sig att FDA kom med sådana särskilda regler. Signaturen "Derivatorn" har berört detta i ett inlägg (daterat 28 mars 2013) på Avanzas aktieforum: www.avanza.se/aza/press/forum/trad.jsp?threadId=1373505

Det handlar om att Tecfidera genom sin verkningsmekanism är ett så kallat "immunosuppressivt" läkemedel som försämrar patientens immunförsvar, och att FDA därför har satt upp särskilda regler för att Tecfidera-användares vita blodkroppar därför måste följas upp regelbundet och om negativa effekter upptäcks måste användningen av Tecfidera upphöra.

Laquinimod är en annan typ av läkemedel som inte är immunosuppressivt.

Derivatorn nämner även i sitt inlägg hisnande siffor om försäljningspotentialen för läkemedel mot multipel skleros:

o I dagsläget är Tevas läkemedel Copaxone det mest sålda läkemedlet mot denna sjukdom, och sålde under 2012 för 4 miljarder dollar (27 miljarder kr).

o Tvåa var Biogens läkemedel Avonex med en försäljning på 2,8 miljarder dollar (19 miljarder kr).

o Enl Derivatorn bedöms totalmarknaden för läkemedel mot multipel skleros uppgå till en försäljning på 16 miljarder dollar (104 miljarder kr).

Alla ovannämnda händelser i Active Biotech sedan förra blogginlägget hämtade från nyhetsbyrån Direkts nyheter om Active Biotech på Avanzas hemsida: https://www.avanza.se/aza/press/archive.jsp?query=+companies:Active+Biotech&showAll=true&language=svenska&articleType=newsitem

Sammantaget är bedömningen att det nya som framkommit sedan förra blogginlägget är positivt för Active Biotech.

Ny analys

Utöver ovanstående har även baltiska analysfirman Maxvector (baserad i Estland) kommit med en ny genomgång av Active Biotech (daterad idag, 2 apr 2013).

Enl analysen:

• Firman anser att Active Biotech-aktien är spännande men har ändå begränsad risknivå.

• Maxvector jämför Active Biotech i nuvarande läge med danska läkemedelsjätten Novo Nordisk i den fas det bolaget befann sig i i början av 1990-talet. Och Novo Nordisk har idag ett börsvärde på fabulösa 532 miljarder danska kr (motsvarande 594 miljarder svenska kr).

• Maxvector äger självt Active Biotech-aktier.

• Active Biotech har ett börsvärde på 4,8 miljarder kr (vid nuvarande börskurs) och ca 500 miljoner kr i kassan.

• Active Biotech bedöms ha 2 framtida storsäljare bland de läkemedel bolaget utvecklar; Laquinimod (mot bla multipel skleros) och Tasquinimod (mot bla prostatacancer).

• Active Biotech har starka samarbetspartners i form av israeliska läkemedelsjätten Teva (om Laquinimod) och franska läkemedelsjätten Ipsen (om Tasquinimod).

• Teva har sedan tidigare läkemedel mot multipel skleros med en försäljning på över 4 miljarder dollar/år.

• Samarbetet om Laquinimod innebär bla att Teva står för alla forskningskostnader kring produkten.

• Enl samarbetet kommer Active Biotech att få ca 20% av Tevas framtida löpande försäljning av Laquinimod.

• Ipsen finansierar fas 3-studien om Tasquinimod. Active Biotech får 15-17% av Ipsens framtida löpande försäljning av Tasquinimod (inom det geografiska område som Ipsen har rätt att sälja produkten i).

• Active Biotech äger självt fortfarande rätten att sälja Tasquinimod i Nordamerika, Sydamerika och Japan (och kan framöver hitta något läkemedelsbolag som får köpa försäljningsrättigheterna i de regionerna).

• Ipsen gjorde nyligen en presentation under en konferens arrangerad av franska storbanken BNP-Paribas. Där framkom bla att försäljningspriset för Tasquinimod väntas bli klart högre än tidigare väntat.

• Sedan tidigare räknade Ipsen med att Tasquinimod skulle nå en toppförsäljning på 200-300 miljoner euro/år (1,7-2,5 miljarder kr) baserat på ett pris på 7500 euro/år per användare (ca 62 000 kr/år).

Men prisnivån för motsvarande läkemedel i Europa ligger för närvarande tre gånger så högt. Tex har amerikanska bolaget Johnson & Johnsons läkemedel Zytiga ett pris på 20 000 euro/år per användare (ca 166 000 kr/år).

Det gör enl Maxvector att de aktieanalytiker som bevakar Active Biotech-aktien väntas uppjustera sina bedömda värden av Tasquinimod för Active Biotech.

Utifrån en högre prisnivå kan försäljningspotentialen för Tasquinimod antas ligga på 500 miljoner euro/år i EU (4,2 miljarder kr/år) enl Maxvector.

Om det antas utgöra 40% av världsmarknaden kan den globala försäljningspotentialen för Tasquinimod antas ligga på 1,25 miljarder euro/år (10,4 miljarder kr/år).

Det väntas leda till att aktieanalytikerna uppjusterar sina bedömda värden för Active Biotech av Tasquinimod. Tidigare har tex aktiemäklarfirman Carnegie ansett att Tasquinimod är värt 22 kr/Active Biotech-aktie (enl en Carnegie-analys från sept 2012). Nordea har ansett att värdet ligger på 25 kr/Active Biotech-aktie (enl en Nordea-analys från jan 2013).

Maxvectors bedömning är att värdet på Tasquinimod för Active Biotech i själva verket ligger mer än dubbelt så högt utifrån de nya antagandena.

Det skulle alltså innebära ett värde på över 44-50 kr/Active Biotech-aktie som i dagsläget ligger i 63,75 kr.

44-50 kr/aktie skulle alltså innebära 3,3-3,75 miljarder kr (förenklat uttryckt 3-4 miljarder kr).

Hela Active Biotechs börsvärde är alltså i dagsläget 4,8 miljarder kr så då får man hela Laquinimod mm för bara 1-1,5 miljarder kr!

• Maxvector pekar vidare i sin analys på att det nyligen var en konferens för neurologer i USA där det bla konstaterades att hjärnans volym påverkar hur allvarlig och hur handikappande sjukdomen är (avser väl multipel skleros), och att Novartis tog fasta på det vad gäller sin anti-ms-produkt Gilenya.

Men ett sådant samband mellan hjärnvolymen och sjukdomen gynnar särskilt Laquinimod enl Maxvector.

• Vad gäller om Laquinimod kommer att godkännas i Europa pekar Maxvector på nya riktlinjer om att kombinationer av olika läkemedel främjas i behandlingen av ms, och att det räcker att ett läkemedel bidrar till att hämma eller bromsa sjukdomen.

I första skedet är det tydligen den så kallade CHMP-kommittén som ska ta ställning till Laquinimod (där CHMP står för Committe for Medicinal Products for Human use).

Enl Maxvector väntas CHMP godkänna Laquinimod bla tack vare att sjukdomsförloppet för ms antas vara kopplat till förstörelsen av hjärnceller, vilket bla Novartis uppger i forskningsstudier om sitt anti-ms-läkemedel Gilenya.

Olika ms-experter har uppfattningen att hjärncells-förstörelse och ms-patienternas därpå följande handikappande är viktigare än att hämma ms-sjukdomsåterfall, vilket i så fall gynnar Laquinimod.

Maxvector antar att dessa aspekter ökar sannolikheten för att CHMP kommer att godkänna Laquinimod (eller rekommendera godkännande av produkten eftersom det väl är EU-kommissionen som fattar det formella beslutet om godkännande).

• Maxvector pekar på att Active Biotech haft en skakig historik. (Aktien har bla haft stora kursvariationer historiskt bla efter besked om forskningsresultat som delvis tolkats som besvikelser.) Enl Maxvector är det därför inte många aktieinvesterare som bryr sig om Active Biotech eller äger aktier i bolaget. Maxvector kallar aktien till och med för "en hatad aktie" på börsen.

Men enl Maxvector innebär det istället att aktien är undervärderad och att Active Biotech är underskattat, mot bakgrund av det nya nyhetsflödet som kommit från bolaget.

- - -

Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning.

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt, även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt.

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommandtionen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Här fick alltså Active Biotech-aktien rekommendationen "långsiktigt köp" vid nuvarande börskurs 63,75 kr (slutkurs tis 2 apr 2013).

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?