Post entry

Köpläge: Active Biotech, Bringwell, Aqeri

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Tre av börsens mest köpvärda aktier.

Ibland kan man fundera i efterhand över vissa aktier som stigit kraftigt, och hur förutsättningarna för de bolagen och aktierna såg ut innan kursuppgången.

Det kan vara så att det inte är de mest uppenbara bolagen/aktierna som sedan utvecklas väl, dvs fula ankungar som blir till svanar.

Active Biotech, Bringwell och Aqeri är tre bolag vars aktier "på pappret" kan tyckas inte verka särskilt intressanta i dagsläget, men i själva verket är det.

Ett skäl är om man råkar känna till smart folk som har satt sig in i bolagen och valt att köpa stora aktieinnehav i dem, eftersom de bolagen/aktierna visar sig ha stor potential om man skrapar lite på ytan.

Av det skälet kommer det att bli intressant att om 3-5 år from idag (mån 25 feb 2013) stämma av och se hur dessa aktier har utvecklats:

• Active Biotech (nuvarande börskurs 49,50 kr)
• Bringwell (1,60 kr)
• Aqeri (5 kr)

Vad vet man om respektive bolag?

1) Active Biotech

Active Biotech är ett medicinskt forskningsbolag baserat i Lund och har ca 60 pers anställda.

Bolaget värt 3,4 miljarder kr på börsen vid nuvarande börskurs 49,50 kr.

Det finns insatt folk bland aktieinvesterare som ser så pass stor potential i aktien att de räknar med att aktien ska kunna nå en börskurs på flera hundra kronor på några års sikt.

Givetvis kan man aldrig veta säkert i förväg att det kommer att bli så, men en bedömning är alltså att chansen till det är bra mycket större än vad som syns av att börskursen i dagsläget ligger under 50 kr. Snarare borde den utifrån förutsättningarna absolut ligga i över 100 kr redan idag, är resonemanget.

Active Biotech har i dagsläget ca 300 miljoner kr i kassan.

Eftersom bolaget fortfarande har läkemedel i utvecklingsstadiet (som ej lanserats och ännu ej genererar intäkter) går bolaget fortfarande med förlust. Den årliga förlustnivån ("burn rate") ligger på ca 100 miljoner kr/år.

Allt annat lika kommer kassan alltså att räcka i tre år (tom år 2015) innan pengarna är slut och bolaget antingen måste få kapitaltillskott (från aktieägare och/eller långivare) eller lägga ner sin verksamhet.

//Tillägg 6 mars 2013:

Idag kom besked om att Active Biotech fått in 270 miljoner kr från aktieinvesterare genom en riktad nyemission till Wallenberg-kontrollerade investmentbolaget Investor:

http://www.activebiotech.com/press-releases?pressurl=http://cws.huginonline.com/A/1002/PR/201303/1683237.xml

Investor fick köpte 6 miljoner nya Active Biotech-aktier för 45 kr/st (jämfört med att aktien slutade i 48,80 kr igår tis 5 mars 2013), motsvarande en kursrabatt på nästan 8%.

En del av Active Biotechs aktieägare kan tycka det var orättvist och hade kanske också velat köpa nya aktier med 8% rabatt.

Men i det stora hela var väl Investor-emissionen positiv eftersom det ger Active Biotech en kvalitetsstämpel om en så välrespekterad aktör/investerare som Investor köper aktier där. Då kan man vara säker på att Investor gjort en noggrann genomgång av Active Biotech och dess framtidsförutsättningar, och kommit fram till att aktierna var köpvärda.

Investors investering i Active Biotech kommer att ingå i Investors affärsområde "Finansiella investeringar", och enligt Investors resultatrapport för q4/2012 (daterad 29 jan 2013) skriver Investor följande om sitt avkastningsmål för investeringarna inom det affärsområdet:

"Mål: 15 procent genomsnittlig årlig avkastning för affärsområdet."

http://ir.investorab.com/files/press/investor/201301296776-1.pdf

Ett litet minus dock för att Active Biotech valde att genomföra denna riktade nyemission nu när Active Biotech-aktien står ganska lågt och bolaget fortfarande har ganska mycket pengar i kassan. Både i okt och dec 2012 var aktien uppe i 65 kr, och genom att emittera aktier nu för 45 kr/st blir utspädningen större än vid högre kursnivåer.

Men det är väl svårt att inte ta vara på ett tillfälle som uppstått och man vet ju aldrig om det blir sämre börsklimat framöver och kursnedgångar osv.

Vore intressant att veta om det var Investor som hörde av sig till Active Biotech om att få investera där eller om det var Active Biotech som kontaktade Investor. Om det var Investor som hörde av sig är det förstås väldigt positivt.

Så här sa Investors talesperson Magnus Dalhammar idag enl nyhetsbyrån SIX:

"Vi blev kontaktade och erbjudna att delta i den här emissionen. Vi kikade på caset och tycker att det ser attraktivt ut, så vi valde att delta."

Han ville dock inte säga mer om vad det är som gör Active Biotech attraktivt.

http://www.aktiespararna.se/artiklar/Analyser/Active-Biotech-ett-intressant-case/

Active Biotechs vd Tomas Leandersson säger i dagens pressmeddelande (enl övre länken ovan) att dagens kapitaltillskott är ett led i att stärka Active Biotech finansiellt inför kommande förhandlingar om att få till fler partners till de läkemedel som bolaget utvecklar. Under det kommande 1,5 året ska fokus ligga på att få till stånd sådana partneravtal.

Bla har Active Biotech ännu inga partners till sina läkemedelsprojekt 57-57, Anyara och ISI (medan partners finns till projekten Laquinimod (partner: Teva), Tasq (partner: Ipsen) och Rhudex).

När ett medicinskt forskningsbolag som Active Biotech ingår ett partneravtal om ett läkemedel med tex något stort läkemedelsbolag, brukar upplägget vara:

• Läkemedelsbolaget får rätt att sälja läkemedlet inom en viss region mot att forskningsbolaget får en procentandel (royalty) av försäljningen (tex 10-20% av försäljningen).

• Dessutom brukar forskningsbolaget få milstolpsbetalningar tex en summa när partneravtalet ingås, vilket i så fall brukar vara mycket positivt.

• Läkemedelsbolaget kan dessutom (helt eller delvis) finansiera fortsatt utveckling av läkemedlet fram tills lansering.

• Och forskningsbolaget kan få milstolpsbetalningar i takt med att nya goda forskningsresultat erhålls för läkemedlet, samt tex när läkemedlet godkänns av myndigheter för lansering i en region eller ett land.

Dvs det är normalt mycket positivt för forskningsbolag som Active Biotech att ingå sådana partneravtal, men det svåra är att få sådan avtal till stånd och hitta partners som vill ingå sådana avtal. För att det ska ske måste den blivande partnern tro så mycket på läkemedelskandidaten att partnern vill ingå avtalet och satsa en hel del pengar på det.

Ibland brukar det sägas att potentiella partners har som "förhandlingsknep" att försöka svälta ut forskningsbolag som inte har några intäkter och en minskande kassa, för att forskningsbolaget till slut ska känna sig tvunget att ingå ett partneravtal och går med på sämre villkor för avtalet än om forskningsbolaget inte var tvunget för att få in nya pengar.

Men genom att tex Active Biotech nu stärker sin kassa ordentligt stärks alltså Active Biotechs förhandlingsstyrka på det sättet gentemot blivande partners, eftersom Active Biotech inte är pressat att snabbt ingå nya partneravtal på vilka villkor som helst.

Tilläggas kan för övrigt att Investor har stor erfarenhet av läkemedelsbranschen som långvarig storägare i Astrazeneca och SOBI. Tidigare var Investor storägare i medicinska forskningsbolaget Biovitrum som sedan gick samman med Swedish Orphan till det som idag är SOBI. Och SOBI (från början Biovitrum) var väl länge ingen särskilt lyckad investering för Investor, men på sistone har det lossnat ordentligt för SOBI och dess börskurs har stigit rejält.

I slutet av 2011 var SOBI-aktien nere i 10-15 kr men ligger i dagsläget kring 40 kr. (Å andra sidan låg den tidigare kring 40 kr i början av 2010 också...)

Nedan fortsättning av det ursprungliga blogginlägget.//

Men förhoppningen är givetvis att de läkemedel Active Biotech håller på att utveckla kommer att kunna ge intäkter innan dess så att bolaget kan fortsätta sin verksamhet, utvecklas och växa.

• Intäkter kan ju dels komma i form av royalty (provision), dvs en andel av försäljningen av läkemedel som Active Biotech utvecklat och som senare lanserats.

• Intäkter kan även komma i form av milstolpsbetalningar från (oftast stora) bolag Active Biotech har som samarbetspartners för att vidareutveckla och sälja de av Active Biotech utvecklade läkemedlena.

Ingen av Active Biotechs produkter lär ha nått någon jättehög försäljningsnivå även om de hinner lanseras inom tre år, så vad gäller intäkterna under de kommande tre åren finns väl förhoppningarna främst vad gäller intäkter i form av milstolpsbetalningar.

Active Biotech har tex samarbetspartners i form av israeliska läkemedelsbolaget Teva (vad gäller Active Biotechs läkemedel Laquinimod mot sjukdomen multipel skleros mm) och franska läkemedelsbolaget Ipsen (vad gäller Active Biotechs läkemedel Tasquinimod mot prostatacancer).

Men ett skäl till att Active Biotech-aktien verkar vara undervärderad på börsen i dagsläget, är att aktieinvesterare generellt kan tyckas underskatta den framtida försäljningspotentialen för Active Biotechs produkter när de lanseras.

Bland de läkemedel Active Biotech utvecklar finns Laquinimod som paradprodukten, tänkt att bla användas mot sjukdomen multipel skleros ("MS").

• MS är "en neurologisk sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet".
• De första symptomen för sjukdomen är "synstörningar, känselpåverkan eller gångsvårigheter".

http://sv.wikipedia.org/wiki/Multipel_skleros

Ganska omfattande studier har gjorts av Laquinimod mot MS och en tolkning är att produkten har fördelar i form av få biverkningar men nackdelar i form av att den ev ej ger särskilt stark effekt på patienterna (åtminstone inte i alla avseenden).

Bla har väl det amerikanska läkemedelsverket (FDA; Food & Drug Administration) därför begärt ytterligare studier av Laquinimod innan produkten kan godkännas för lansering i USA till MS-patienter.

Där är väl planen därför att Teva nu bla ska göra ytterligare studier av Laquinimod mot MS, för att se om Laquinimod ger bättre effekt i högre dos (Concerto-studien). Det blir en rejäl "fas 3-studie" med över 1 000 patienter där rekrytering inletts, så det lär ta tid innan den är avklarad.

En förhoppning är att det "snällare" europeiska läkemedelsverket (EMA) redan inom ganska kort (under andra kvartalet) ska godkänna Laquinimod för lansering i Europa. Men det kan dra ut på tiden.
Oavsett dessa "gupp på vägen" anses den framtida försäljningspotentialen för Laquinimod ändå vara mycket stor.

I dagsläget är det Tevas läkemedel Copaxone mot MS som har störst försäljning i världen, men Laquinimod anses ha fördelar jämfört med Copaxone.

Sedan finns det en radda konkurrenter som utvecklar andra läkemedel mot MS, bla amerikanska jätten Biogen Idec med sin produkt BG12.
Biogens aktiekurs har gått som tåget i USA från ca 50 dollar till nu över 160 dollar på 3-4 år och Biogen är i dagsläget värt nästan 40 miljarder dollar på Nasdaq-börsen.

Generellt positivt att Teva uttalar optimism om Laquinimod och investerar väldigt mycket pengar i produkten i samarbetet med Active Biotech. Tevas företagsledning har lite press på sig eftersom Teva-aktien är i en fallande trend. Aktien hade en topp på 60-65 dollar våren 2010 men ligger nu tre år senare i 30-35 dollar (vilket gör hela Teva värt drygt 30 miljarder dollar på New York-börsen).

Aktieinvesterare oroar sig väl bla för att patenten för Copaxone håller på att löpa ut, och en förhoppning hos Teva är väl att lanseringen av Laquinimod åtminsone ska lindra effekterna av fallande Copaxone-försäljning framöver.

Biogen har redan hösten 2012 inlämnat ansökan till FDA om att få BG12 godkänt för lansering i USA, men det har dragit ut på tiden. Och där kan det nu bli så att BG12 godkänns för lansering i USA - men med vissa restriktioner.

Det skulle i så fall vara positivt för Active Biotech om BG12 bara får ett sådant "begränsat" godkännande. Restriktionerna kan ev vara påkallade just pga ev biverkningar, vilket Laquinimod inte har.

Huvudscenariot är väl att Laquinimod blir en av flera produkter som i framtiden kommer att bli huvudalternativ behandling mot MS, inte minst i kombinationer med varandra.

Marknaden är så stor att det lär kunna bli en ansenlig försäljning för Laquinimod mot MS.Men därutöver pågår arbete för att i framtiden även lansera Laquinimod mot andra sjukdomar såsom "lupus".

Lupus är en ganska okänd sjukdom som beskrivs som "en kronisk autoimmun reumatisk sjukdom som i princip kan drabba alla organ i kroppen": http://sv.wikipedia.org/wiki/Systemisk_lupus_erythematosus

Och även om Laquinimod mot MS kan anses ha en stor försäljningspotential på sikt så är en bedömning att Laquinimod mot lupus i själva verket har en ännu större försäljningspotential.

Positivt att Active Biotech har genomfört studier av Laquinimod mot lupus och i princip lär ha forskningsresultaten klara. De kan komma att presenteras inom ganska kort på någon lämplig vetenskaplig konferens, vilket i så fall kommer att leda till kursuppgång i Active Biotech-aktien (om forskningsresultaten är bra).

Det normala om man har fått bra forskningsresultat är att man väntar med att presentera det till en betydelsefull konferens. Det kan vara en orsak till att det dragit ut på tiden. Det är en troligare orsak till en dylik försening än att man vill sopa resultaten under mattan.

Och det är inte heller allt. Det finns andra sjukdomar som Laquinimod kan utvecklas och lanseras för i framtiden, vilket ger ytterligare väsentlig försäljningspotential.

"Laquinimod-plattformen" har alltså ett mycket viktigt värde för Active Biotech.

Därutöver utvecklar bolaget bla produkten Tasquinimod mot prostatacancer och Anyara mot njurcancer.

Nyligen kom besked om en forskningsstudie som visade att Anyara inte gav tillräckligt bra resultat, vilket fick Active Biotech-aktien att falla.
Bla fick beskedet aktiemäklarfirman Pareto Öhman att sänka sin riktkurs för Active Biotech-aktien med 12 kr (från 72 kr till 60 kr, jämfört med nuvarande börskurs 49,50 kr).

Beskedet gjorde att Nordea sänkte sin riktkurs för aktien med 6 kr (från 66 kr till 60 kr).

Men det folk verkar ha missat är att en orsak till att Anyara inte verkade ge tillräckligt goda resultat (som framkommit i efterhand) är att studien av produkten genomfördes på patienter i Vitryssland, och pga deras förutsättningar (bla deras historiska matvanor etc) har de sämre biologiska förutsättningar att reagera på Anyara.

Det upptäcktes alltså först i efterhand, och Active Biotech har verkligen inte gett upp hoppet om Anyara utan avser därför fortsätta sin forskning om den produkten.

Active Biotechs vd Tomas Leanderson sa därför tydligt i bolagets pressmeddelande (från 28 jan 2013) om Anyara-studien att Active Biotech avser gå vidare med utvecklingen av Anyara och hitta en samarbetspartner för produkten: http://www.activebiotech.com/press-releases?pressurl=http://cws.huginonline.com/A/1002/PR/201301/1673442.xml

Så skulle han ju inte kunna säga om det inte fanns goda förutsättningar för att Anyara skulle kunna bli ett framgångsrikt läkemedel på sikt.

2) Bringwell

Ett bolag inriktat på hälsokostpreparat i Norden.

140 pers anställda (i slutet av sept 2012) och huvudkontor i Stockholm.

Egna produktionsanläggningar på ca 2 000 kvadratmeter i Uppsala, Falköping (mellan Vänern och Vättern) och Allerum (precis norr om Helsingborg).

I Falköping har Bringwell även ett centrallager på 4 000 kvadratmeter.

Bringwell har både egna produkter samt att de som "grossist" säljer andras hälsokostpreparat.

Bringwells ekonomiska utveckling historiskt har väl varit medioker vilket naturligt nog lär avskräcka en del aktieinvesterare och hålla börskursen låg.

Men här är bedömningen att det finns potential till kursuppgång i aktien i form av att Bringwells huvudägare (norska bolaget Validus som äger 52% av Bringwell) anses vilja sluka hela Bringwell genom att lägga bud på kvarvarande aktier som Validus inte redan äger.

Ett sådant bud brukar ju innebära en uppköpspremie, dvs Validus lär i så fall erbjuda Bringwells aktieägare att sälja sina aktier för en aktiekurs som ligger klart högre än börskursen.

Validus äger väl bla någon buikskedja i Norge för hälsokostpreparat och ser väl fördelar med att integrera Bringwell närmare i organisationen, men Validus har väl hittills varit för finansiellt svagt (haft för stora skulder) för att ha råd att genomföra något köp av Bringwell. Dock jobbar väl Validus på att få ordning på sin egen ekonomi för att kunna köpa Bringwell framöver. Så lyder i alla fall hypotesen hos en del aktieinvesterare.

Lars Lund-Roland har nyligen tillträtt som ny vd för Bringwell och anses ha gjort ett gott intryck bland aktieinvesterare. Han har tidigare bla varit Norgechef för amerikanska läkemedelsjätten MSD (Merck Sharpe Dome) och har senast varit chef för affärsutveckling hos Validus.

Tidigare vd för Bringwell var David Rönnberg som väl ägnade sin tid (sex år) på bolaget åt att försöka städa upp det och få ordning på verksamheten, och hann väl komma ganska långt i det arbetet. Men han lyckades inte få till något genombrott i Bringwells ekonomiska utveckling och börskurs ännu (även om han kan ha gjort mycket "bakom kulisserna" som kommer att bära frukt framöver).

Tyvärr har Bringwells börskurs en långsiktigt fallande trend från 3-3,50 kr våren 2008 till nuvarande nivå på 1,60 kr, dvs i princip en halverad börskurs de senaste fem åren.

Så Rönnberg lyckades inte få aktieinvesterarna att få upp tron på Bringwell. På pappret ser Bringwell inte så attraktivt ut med små marginaler och hög skuldsättning.

Men positiva aktieinvesterare brukar peka på att kassaflödena ser mycket bättre ut än de bokförda resultaten, eftersom resultaten belastas av bokföringsmässiga goodwill-avskrivningar som inte påverkar kassaflödet.

Resonemanget är därför att de goda kassaflödena ska kunna betala ner på den höga skuldsättningen ganska snabbt.

Bringwell skulle ha presenterat sin resultatrapport för helåret 2012 idag (mån 25 feb 2013), men det har skjutits upp till 1 mars 2013. (Kan det vara så att Validus förbereder ett bud redan till 1 mars 2013 då helårsrapporten kommer?)

20 feb 2013 kom besked om att Bringwell anställt Jaana Viertola-Truini som ny finanschef i bolaget. Hon kommer dock inte att tillträda förrän 18 mars 2013.

Bringwells historiska ekonomiska utveckling:

Intäkter:
2010: 691 miljoner kr (-7%)
2011: 719 miljoner kr (+4%)
2012 (9 mån): 531 miljoner kr (-2%)

Ebitda-marginal (före engångsposter):
2010: 14%
2011: 15%
2012 (9 mån): 10%

Resultat per aktie:
2010: 0,11 kr
2011: 0,11 kr
2012 (9 mån): 0,01 kr

Rönnberg brukade prata om att Bringwells marknad har en tillväxttakt på 5%/år och att bolagets mål var att nå en ebitda-marginal på minst 20%, och han fick väl förtroende när utvecklingen såg ut gå åt rätt håll 2011, men när det sedan återigen blev en försämring 2012 tyckte tydligen huvudägaren Validus att det var dags att byta vd.

Skuldsättningen

Enl senaste resultatrapporten hade Bringwell en räntebärande nettoskuld på drygt 300 miljoner kr per sista sept 2012. Det kan jämföras med 345 miljoner kr i slutet av 2011 och ca 380 miljoner kr i slutet av 2010, så där måste man väl ge Rönnberg beröm för den utvecklingen.

Ändå är kvarvarande skuld kring över 300 miljoner kr hög jämfört med att Bringwell i dagsläget är värt drygt 400 miljoner kr på börsen (vid nuvarande börskurs 1,60 kr). Det kan alltså sägas innebära en förhöjd risknivå i Bringwell-aktien, men tack vare att skulden amorteras ned successivt så minskar ju risknivån i och med det ganska snabbt.

Bokföringen

En annan akilleshäl är Bringwells bokföring. Bolagets bokförda egna kapital uppgick till ca 530 miljoner kr per sept 2012. Med totala skulder bokförda till 530 miljoner så förutsätter det egna kapitalet att Bringwell har tillgångar bokförda till 1,1 miljarder kr.
Men ett så högt bokfört värde på tillgångarna kan ifrågasättas. Det finns inte mycket konkreta tillgångar. De enda konkreta tillgångarna är följande:

kundfordringar och andra fordringar 101 miljoner kr
varulager 80 miljoner kr
finansiella anläggningstillgångar 28 miljoner kr
materiella anläggningstillgångar 17 miljoner kr
likvida medel 2 miljoner kr

Dvs de posterna summerar bara upp till knappt 230 miljoner kr.

Skillnaden upp till totala tillgångar bokförda till 1,1 miljarder kr består av posten "immateriella anläggningstillgångar" på hela 831 miljoner kr!

Som försiktig aktieinvesterare kan man åsätta värdet på abstrakta så kallade immateriella anläggningstillgångar till noll kr, men då utraderas mer än hela Bringwells egna kapital på 530 miljoner kr.

Bolaget kan i så fall - utifrån ett sådant synsätt - anses vara konkursfärdigt och i akut behov av kapitaltillskott på 831 miljoner kr från aktieägarna för att återställa det egna kapitalet (om man nu försiktigt räknat antar att de immateriella anläggningstillgångarna är värda noll kr).

Men om Bringwell skulle gå ut och be sina aktieägare om ett kapitaltillskott på 831 miljoner kr (då bolagets börsvärde bara är drygt 400 miljoner kr) så skulle det leda till kursras för aktien. Det är tveksamt om aktieinvesterare skulle ställa upp och bidra med ett så stort kapitaltillskott. (Och skulle huvudägare Validus ha råd med det?)

Alternativet är att hålla ut och tills vidare lita på att de immateriella anläggningstillgångarna har ett väsentligt värde, och att det positiva kassaflöde som Bringwell trots allt verkar generera (vilket syns i den minskande skuldsättningen) på sikt kan stärka upp det egna kapitalet oavsett värdet på de immateriella anläggningstillgångarna.

Enl en specifikation i resultatrapporten för q3/2012 består Bringwells immateriella tillgångar av:

goodwill 521 miljoner kr
varumärken 140 miljoner kr
kunddatabas 91 miljoner kr
distributionsrättigheter 53 miljoner kr
recept 25 miljoner kr
balanserade utvecklingskostnader 2 miljoner kr

Goodwill uppstår ju bla när ett bolag köper ett annat bolag för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden.

Om det köpande bolagets lönsamhet är skral efter företagsköpet kan man ju ifrågasätta att det bokförda goodwillvärdet. Och Bringwells lönsamhet har ju varit ganska skral historiskt, men de verkar ju ändå generera kassaflöden så att skuldsättningen kunnat minskas - så man kan väl inte avfärda det bokförda goodwillvärdet helt.

De övriga immateriella tillgångsposterna verkar delvis tvivelaktiga. Vilka bolag har satt upp sin kunddatabas som en tillgång med ett stort bokfört värde i balansräkningen? Men visst kan kunddatabasen ha ett väsentligt värde som bidrar till att skapa Bringwells kassaflöden.

Det är ett aktiebolags revisor som har ansvar för att tillgodose att ett aktiebolags bokföring är korrekt och rättvisande. Bringwell har åtminstone tidigare haft revisionsbyrån Ernst & Youngs revisor Ola Wahlquist som revisor.

Men något skumt att han inte verkar godkänna Bringswells kvartalsvisa resultatrapporter och i årsredovisningen för 2011 kan man ej läsa hans revisionsberättelse utan endast konstaterandet att "Vår revisionsberättelse har lämnats 2012-03-30." Det reser frågetecken om han har haft anmärkningar på Bringwells bokföring, även om det förstås inte behöver vara så att han har gjort det.

Även i årsredovisningen för 2010 står det bara helt kort att "Vår revisionsberättelse har lämnats 2011-04-08", undertecknat av Ola Wahlquist.

Det är sådana saker som säkert kan avskräcka aktieinvesterare från att köpa Bringwell-aktien, och därmed att hålla kursnivån nere - fast "smarta aktieinvesterare" ser att aktien är köpvärd.

//Tillägg 27 feb 2013:

De årsredovisningar för 2009, 2010 och 2011 som kunde laddas ner från Bringwells hemsida innehöll ej någon revisionsberättelse, endast revisorn Ola Wahlquists formulering om att revisionsberättelsen har lämnats.

Men om man beställer dessa årsredovisningar från Bolagsverket så innehåller de även revisionsberättelserna, och de visade sig för samtliga tre åren vara "rena" revisionsberättelser dvs utan kritik från revisorn mot Bringwell och dess bokföring.

Det var alltså inget skumt med detta (även om det kunde ha varit det), utan det är bara så att revisionsberättelserna ej har bifogats med de versioner av årsredovisningarna för 2009, 2010 och 2011 som kan laddas ner från Bringwells hemsida.

Fortsättning av det ursprungliga blogginlägget nedan.//

Produkter

I Bringwells produktsortiment finns bla:

• Kanjang:

"Kan Jang är Sveriges mest använda och betrodda förkylningsprodukt. Utvecklad för svenska förhållanden med en noga beprövad kombination av echinacea, malabarnöt och rysk rot. Behandlingen bör starta så snart som möjligt vid symptom på förkylning."

• Iberogast:

"Mag- och tarmbesvär, uppblåst och illamående? Sveriges enda godkända växtbaserade läkemedel vid IBS och funktionell dyspepsi. Iberogast är ett multifunktionellt läkemedel med ett brett och komplext verkningsmönster som i upprepade kliniska studier visat sig kunna lindra symtom som uppkördhet, magknip och illamående."

• Arctic root:

"Stressad, trött och lättirriterad? Sveriges mest använda traditionellt växtbaserade läkemedel vid stress, trötthet, irritation och lindrig oro.1 Arctic Root stärker kroppen, både mentalt och fysiskt, när du känner dig sliten, stressad och lättirriterad. Kan användas de dagar man känner sig stressad och trött eller under en längre period på upp till två månader."

Bringwell är även återförsäljare av bla separata börsbolaget Probis hälsokostprodukter Probi Mage (för god maghälsa) och Probi Frisk (för att stärka immunförsvaret).

Bringwells intäkter har följande geografiska fördelning (under q3/2012):

Sverige 44%
Norge 34%
Danmark 14%
Finland 4%
export till övriga länder 4%

Intäktsfördelning per produktområde (under q3/2012):

kosttillskott 73%
sportnutrition 13%
naturläkemedel 11%
hudvård 2%
otc/läkemedel 1%

Intäktsfördelning per försäljningskanal (under q3/2012):

hälsofackhandel 36%
postorder 30%
apotek 14%
internet 6%
dagligvaruhandel 6%
träningsbutiker/övrigt 4%
export 4%

Bringwell finns med på aktiemäklarfirman Remiums hemsida Introduce.se http://www.introduce.se/ där Remiums aktieanalytiker Johan Löchen gjort följande prognoser (daterade 7 dec 2012) för Bringwells framtida ekonomiska utveckling: http://www.introduce.se/media/4551830/bwl_3.012.pdf

• Bringwells intäkter för helåret 2012 väntas ha uppgått till drygt 700 miljoner kr (en ökning med 0,5% från 2011).
• Det innebär att q4/2012 väntas ha blivit starkt med intäkter på 187 miljoner kr (+8%).
• Intäkterna väntas öka med i snitt 4%/år under 2013 och 2014 till drygt 760 miljoner kr under 2014.
• Ebitda-marginalen väntas ha legat oförändrat på 11% under 2012, och väntas öka ganska rejält till 16% under 2014.
• Ebitda-marginalen under q4/2012 väntas ha legat på 15% (jämfört med 11% under q4/2011).

Remium räknar alltså med att Bringwells resultatrapport för q4/2012 kommer att visa starka siffror vilket lär leda till kraftig kursuppgång när rapporten kommer 1 mars 2013 (om prognoserna stämmer).

• Bringwells resultat per aktie väntas ha uppgått till 0,06 kr under 2012 och bedöms därefter öka till 0,22 kr under 2014.

Vid nuvarande börskurs på 1,60 kr innebär det alltså att aktien värderas till ett p/e-tal på 7 räknat på förväntat resultat per aktie inom två år (2014), vilket verkar hyfsat billigt.

• Bringwells nettoskuld väntas enl Remium ha uppgått till 292 miljoner kr i slutet av dec 2012, och bedöms därefter fortsätta minska till 219 miljoner kr i slutet av 2014. Dvs mkt positivt att Bringwell väntas fortsätta generera positiva kassaflöden på netto drygt 35 miljoner kr/år som nettoskulden kan minskas med.

• En nettoskuld på 292 miljoner kr i slutet av dec 2012 innebär en minskning med goda 14 miljoner kr bara under q4/2012 (från 306 miljoner kr i slutet av q3/2012).

3) Aqeri

Ett litet börsnoterat bolag som väl främst kan sägas ha som inriktning att utveckla och sälja elektroniska produkter för militära ändamål, tex datorer som gjorts särskilt hållbara för att kunna användas "på slagfältet"; så kallade "ruggade" datorer och routrar (dataväxlar). Bolagets egen slogan är "Technology built tough" enl Aqeris hemsida: http://www.aqeri.se/

Aqeri med huvudkontor i Spånga norr om Stockholm har bara 11 pers anställda, och är börsnoterat på Stockholmsbörsens småbolagslista "First North". Bolaget är där värt drygt 60 miljoner kr vid nuvarande börskurs på 5 kr.

Bolaget hade tidigare huvudägare och ledning under vilka verksamheten inte gick särskilt bra, men nya krafter har tillkommit bland Aqeris ägare och styrelse. I nov 2011 tillträdde styrelseledamoten Manne Koerfer som tillförordnad vd (efter tidigare vd Jan Israelsson) och Koerfer sitter sedan 1 mars 2012 kvar som ordinarie vd och anses väldigt skicklig och är även säljande.

Aqeri begärde ett kapitaltillskott från aktieägarna på knappt 10 miljoner kr samtidigt som bolaget genomförde ett besparingsprogram.

Och nu har Aqeri fått ett antal stororders på sistone från länder som Indien, Frankrike, Turkiet, USA och Italien. Aqeri verkar alltså verkligen ha "bra grejer".

Ett resonemang är att dessa ordrar bara är början och bla mycket väl lär komma att utökas med ytterligare ordrar från samma håll.

I Aqeris resultatrapport för q4/2012 (daterad 18 feb 2013) skriver vd Manne Koerfer att det inom försvarssidan är "sannolikt att ytterligare en eller flera större kontrakt kan komma att tecknas under 2013": http://www.aqeri.se/sites/default/files/Rapporter/bokslutskommunike_2012.pdf

En bedömning är därför att det redan nu kan vara värt att successivt ligga och köpa på sig Aqeri-aktier för 4,30-4,50 kr, så kan de ev stiga till 6-6,50 kr redan inom någon månad om tex ytterligare tilläggsordrar meddelas från bolaget.

Dock är Aqeri som sagt litet och tex idag (mån 25 feb 2013) handlades det bara 900 Aqeri-aktier för 5 kr/st, dvs aktier för 4 500 kr totalt under dagen :D.

Men om man har tålamod och lägger ut köpordrar så kan man kunna komma över ett antal tusen st.

Storordrarna som erhållits på sistone bla:

• Turkiet (12 feb 2013): Ordern avser leveranser av prototyper till ett turkiskt försvarsföretag. Kontraktet kan leda till kommande ordrar på upp till 20 miljoner kr för avräkning under 2013 och 2014. Även 5 dec 2012 fick Aqeri en order från Turkiet. Den var på 1 miljon kr och avsåg "stryktålig kommunikationsutrustning" för obemannade flygplan och var från ett annat turkiskt försvarsföretag.

• USA (28 jan 2013): Ett seriekontrakt värt 19 miljoner kr med leveranser till ett amerikanskt försvarsföretag. Ordern är en fortsättning på den startorder på 5 miljoner kr som erhölls från kunden i okt 2012.

• Frankrike (4 dec 2012): Kontrakt med fransk kund som levererar till franska försvaret. Produkterna avser "stryktålig kommunikationsutrustning".

• Italien (25 okt 2012): Order på elektronik till italiensk tillverkare av fartyg till italienska marinen. Elektroniken ska sitta i fartygens "konsoler".

• Indien (16 okt 2012): En ytterligare order på "stryktålig dator- och kommunikationsutrustning" till luftvärndsrobotsystem. Ordern är den första inom ett leveransprogram på flera år.

Aqeris ekonomiska utveckling

Ordrarna har ännu inte gett positiva effekter på Aqeris ekonomiska utveckling, men lär göra det ganska snart framöver.

• Under 2012 hade Aqeri intäkter på 30 miljoner kr, vilket nästan var -40% från 2011.
• Rörelseresultatet uppgick till -12 miljoner kr (en ökad förlust från -7 miljoner kr 2011).
• Resultatet per aktie blev -1,60 kr (jämfört med nuvarande börskurs på 5 kr).
• Finansiellt hade Aqeri en räntebärande nettoskuld på 7-8p miljoner kr per dec 2012, dvs en inte avskräckande hög skuldsättning i relation till bolagets börsvärde på över 60 miljoner kr.

Remium-prognoser

Precis som Bringwell så betalar Aqeri aktiemäklarfirman Remium för att få finnas med på Remiums hemsida Introduce.se där Remium ger prognoser för Aqeris ekonomiska utveckling de kommande åren. http://www.introduce.se/media/4554359/aqer_3.012.pdf

Precis som för Bringwell så råkar det vara Johan Löchen som gör prognoserna för Aqeri.

För Aqeri finns det i skrivande stund ännu bara prognoserna som gavs efter q3/2012-rapporten, dvs de prognoserna är daterade 7 dec 2012. Och med de storordrar som har kommit sedan dess lär prognoserna snarast uppjusteras.

Löchen räknade då i dec 2012 med följande ekonomiska utveckling för Aqeri under kommande år:

• Intäkter på 47 miljoner kr 2012 som ökar till 54 miljoner kr 2014.
• En rörelsemarginal på -6% 2012 som förbättras till +3% 2014.
• Ett resultat per aktie på -0,43 kr 2012 som förbättras till 0,11 kr 2014.

Dvs Löchen räknade då med en ganska moderat utveckling av Aqeri under 2013 och 2014. Med de storordrar som erhållits sedan dess och lär fortsätta erhållas, så är en bedömning att Aqeris utveckling kommer att bli väsentligt bättre än Löchen räknade med i dec 2012.

• Finansiellt räknade Löchen med att Aqeri hade en nettoskuld på 4 miljoner kr i slutet av 2012 och att den krymper till 0 kr i slutet av 2014.

- - -

_Skala för aktie-rekommendationer:

• "Köpläge": En aktie som för tillfälligt är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning.
• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt, även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt.
• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång.
• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.
• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid. Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs.

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella_

Här anses det alltså vara "köpläge" i Active Biotech (vid rådande börskurs 49,50 kr), Bringwell (1,60 kr) och Aqeri (5 kr). Börskurserna är per mån 25 feb 2013.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?