Post entry

Active Biotech : Omvärdering på gång

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Active Biotech är numera mitt tredje största innehav efter Aerocrine och Tethys Oil. Aktien hade en fantastisk utveckling förra veckan efter att Investor klivit in i bolaget via en riktad nyemission på 45 kronor. Men jag tror att aktien har tagit sikte på i första hand 80 kronor och vid positiva nyheter under våren rörande laquinimod i lupus eller avtal för tasquinimod bör aktien kunna stiga över 100-lappen.

Caset i korthet;

  • Två stora risker har undanröjts under våren.

1) I januari meddelades "negativa resultat" för Anyara i njurcancer. De flesta analytiker trodde inte på Anyara eftersom Active gick direkt från fas I till fas II/III. Men även om topline-resultaten inte visade på signifikant effekt för Anyara så visade en subgruppanalys att läkemedlet har effekt för personer som har låga eller normala värden av en viss biomarkör, kallad IL-6. Active jobbar nu med registreringsmyndigheterna för att gå vidare med en ny studie specifikt med denna patientgrupp som mål.

2) Även om Active inte var i akut kapitalbehov så undanröjde emissionen till Investor det sista hotet om nyemission för väldigt lång tid framöver. Om EMA godkänner laquinimod under 2013 kommer Active i en situation där bolaget troligtvis aldrig mer behöver be marknaden om pengar.

  • Att Active nu med stor sannolikhet är fullt finansierat fram till att bolagets produkter når marknaden och bolaget börjar generera kassaflöden har stora implikationer för värdet på aktien. Enligt finansiell teori kan man justera ner avkastningskravet på bolaget, vilket höjer värdet kraftigt på aktien. Det genomsnittliga avkastningskravet för biotechsektorn i USA är cirka 10% enligt Bloomberg. De svenska analytikerna envisas än så länge med 12% WACC eller mer för Active Biotech men detta kommer ändras under 2013, framförallt vid ett godkännande av laquinimod från EMA.

  • Även om det finns en chans att Anyara kommer "tillbaka från de döda" så bygger jag framförallt mitt case i Active kring laquinimod och i mindre utsträckning på tasquinimod. Laquinimod var anledningen till det stora raset i aktien 2011 men är nu den stora drivkraften för en uppvärdering av Active. Consensus har börjat svänga från att laquinimod "kommer bli ett nischpreparat inom MS" till att det kan bli ett stort läkemedel inom neurologiska och autoimmuna sjukdomar, däribland Cronh's, lupus, Alzheimers, ALS och Huntingtons sjukdom. Om man sneglar på Abbotts Humira så får man en känsla för vad detta skulle kunna innebära i försäljning i ett best-best-best case-scenario. Humira är ett av världens mest säljande läkemedel med en årlig försäljning på cirka 10 miljarder dollar. Eftersom TEVA bekostar all utveckling för laquinimod och Active får högre royalties ju högre försäljningen blir för laquinimod har Active en riktig guldsits, där man inte tar någon utvecklingsrisk men får betalt om studierna blir framgångsrika. Detta faktum i kombination med att Active innehar fullständiga rättigheter för framtida generationer av laquinimod gör att TEVA i princip kommer tvingas lägga bud på Active om laquinimod blir en blockbuster. Givet den starka ägarsituationen kommer budpremien i ett sådant scenario att bli väldigt hög.

  • Actives andra stora förhoppning är tasquinimod som är i fas III för prostatacancer. Resultat från denna studie kommer troligen presenteras under 2013. Det intressanta med tasquinimod är att verkningsmekanismen gör det troligt att substansen fungerar även för andra solida tumörer, vilket skulle mångdubbla potentialen. Franska partnern Ipsen utvecklar redan tasquinimod för fyra andra cancerformer. Vidare, Ipsen har rättigheterna för Europa men Active har fortfarande alla rättigheter för Nordamerika och Japan. Ett avtal för tasquinimod för dessa regioner kan komma under 2013 och eftersom utvecklingskostnaderna bärs av Ipsen så bör royaltysatsen bli väldigt hög, kanske uppemot 40% för Active.

  • Även om ett EMA-godkännande för laqunimod och ett partneravtal för tasquinimod är de stora katalysatorerna för aktien finns det en stor trigger för aktien i närtid. Det är goda chanser att TEVA presenterar fas II-data för laquinimod i lupus redan vid den stora lupuskonferensen i Argentina, 18-21 april. Om dessa skulle vara positiva och TEVA går vidare med laquinimod i fas III kommer sentimentet för läkemedlet förbättras ytterligare i riktning mot det bästa-scenariot jag angav ovan.

  • Positioneringen i Active är mycket intressant; av de 7 firmor som följer aktien har endast ParetoÖhman köprekommendation. I ägarlistan lyser de stora svenska fonderna med sin frånvaro, många hoppade av efter de misslyckade MS-studierna 2011. Och 1,2 miljoner aktier är blankade. I takt med att sentiment förbättras kommer dessa tre grupper tvingas inta en mer positiv hållning till Active och aktien kommer fortsätta upp. Jag tror att Investors inhopp var startskottet på detta och att aktien inom kort bryter igenom motståndet vid 65 kronor. Redan imorgon presenterar Active för investerare på Carnegies Life Sciencedag. Räkna med stort intresse för aktien som följd av detta!

Slutligen, för en mycket intressant utläggning om framtidens sjukvård av TEVAs forskningschef Dr Hayden, se länk nedan;

http://www.tevapharm.com/Media/EventsUpdates/Pages/increase_in_life_expectancy.aspx

För en intressant Q&A med TEVA runt laqunimod, se även en tidigare blogg jag skrivit;

http://www.redeye.se/aktiebloggen/active-biotech/active-sagt-pa-tevas-call

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?