Post entry

Active Biotech: Årets julklapp?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Synen på Active Biotech håller sakta men säkert på att ändras. Fortfarande är misstron mot bolaget cementerad, vilket gör aktien rejält felprissatt. Jag vidhåller att Active kan flerdubblas i värde under 2014.

En viktig del av Activecaset är det paradigmskifte jag har pratat om i tidigare bloggar där man i MS-vården går från att fokusera på relapser (skov) till att fokusera på funktionsnedsättning.

I ett sådant skifte kommer synen på laquinimod förändras totalt. Den nu rådande synen i finansmarknaden (baserat på resultaten från ALLEGRO och BRAVO-studierna som presenterades 2011) är att laquinimod saknar konkurrensförmåga, eftersom läkemedelskandidaten har svag effekt på relapser.

Men som TEVA och Active framhåller är effekten på funktionsnedsättning desto bättre. Och i slutändan bör detta vara minst lika viktigt för patienten - keep me out of that wheelchair!

Nu börjar tongångarna ändras även i finansmarknaden. Credit Suisse har i en MS-rapport från i onsdags med titeln "It's a Revolution! Brain Atropy Buzz Continues" återigen tagit ställning för vikten av att fokusera på kopplingen mellan hjärnatrofi (hjärnans nedbrytning) och funktionsnedsättning. CSB skriver att "de flesta Key Opinion Leaders man har talat med anser att hjärnatrofi håller på att bli en viktig markör för att förutspå funktionsnedsättning på lång sikt". Vidare framhåller man de tre läkemedel med de starkaste data på hjärnatrofi; Copaxone, Gilenya och Laquinimod.

Detta är enormt! Om CSB hade haft analys på Active Biotech skulle man inte kunna komma till någon annan slutsats än att Active är ett enormt starkt köp. Nu har banken inte täckning på Active och de flesta svenska firmorna har inte insett att synen på MS håller på att förändras. Om CSB har rätt kommer laquinimod bli ett mycket stort läkemedel.

TEVA har idag cirka 36% marknadsandel av MS-marknaden genom Copaxone. Med tanke på ovanstående paradigmskifte och att marknaden går från injicerbara läkemedel (Copaxone, Avonex mfl) till piller (Tecfidera, Laquinimod, Gilenya mfl) så riskerar TEVA att förlora mycket av sin marknadsandel. TEVAs beroende av laquinimod blir ännu större beaktat att Copaxonepatentet går ut 2014. Att laquinimod endast skulle ta 5-10% av marknaden känns orimligt.

För att belysa hur uträknat Active är kan man även kika på den stora MS-analys som Barclays globala pharmateam släppte i förra veckan. Analysen visar detaljerade marknadsandelsprognoser för ett tiotal MS-läkemedel fram till 2020 i USA och utanför USA. Laquinimod nämns inte ens i rapporten...

Sammanfattningsvis: Active Biotech är uträknat och hatat pga gamla synder. De fåtal svenska analytiker som fortfarande följer aktien gör i princip ingen research och endast en av dem har köprekommendation, Pareto.

Hatet är så etablerat att inte ens när Bayer i veckan meddelade att man förbereder ett bud på Algeta för att få fullständiga rättigheter till prostatacancerläkemedlet Xofigo, så gör någon kopplingen till Active Biotech. Active har som bekant tasquinimod i fas III mot prostatacancer tillsammans med Ipsen. Studieresultat förväntas under första halvåret 2014 och om de starka resultaten från fas II kan upprepas, så kommer även tasquinimod bli en blockbuster. De flesta analytiker antar att TASQ står för 30% av värdet i Active Biotech, cirka 1,5 miljarder kronor. Budet på Algeta ser ut att hamna kring 15 miljarder kronor. Men eftersom man inte har köp på Active (eller har Sälj som Danske Bank) så pratar man inte så mycket om detta.

Den stora triggern på kort sikt är dock som jag tidigare framhållit EMAs/CHMPs beslut rörande laquinimod. Jag hoppades att det skulle kommit redan 22 november, men icke. En tänkbar förklaring till att beskedet drar ut på tiden är att EMA håller på att ändra sin policy rörande MS-läkemedels "labeling" till att även kunna inkludera funktionsnedsättning. Nästa chans är decembermötet som avslutas 20 december, fyra dagar innan jul.

Active Biotech: Årets julklapp?!

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?