Post entry

Teknisk analys av ABB

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Det ser positivt för ABB ur det tekniska perspektivet. Aktien har under en period befunnit sig ovan den utmärkta trendkanalen och har nu fallit tillbaka till dess golv som hålls intakt.

Det ser positivt för ABB ur det tekniska perspektivet. Aktien har under en period befunnit sig ovan den utmärkta trendkanalen och har nu fallit tillbaka till dess golv som hålls intakt.

Kikar vi närmare på själva Candlen som uppstod vid vändningen har den en lång svans på undersidan vilket visar hur köparna återtar dominans och pressar upp kursen från golvet och lyckas dessutom stänga ovanför ett motstånd vid 151 kr. Idag öppnar kursen med ett Rising Window/Gap vilket är ännu en bekräftelse av köparnas dominans.

Vi kan se hur flertalet indikatorer visar hur de är kraftigt översålda och byter riktning. Detta visar hur momentum skiftas, säljarna tappar kraften och köparna vill in.

Nuvarande motstånd finner vi vid det senaste Falling Window/Gap, det översta motståndet anses vara det starkaste, 155,8 kr. Det nedre är hittills redan passerat vilket ger goda signaler för att kursen är på väg att fylla igen gapet.

RSI och StocS har gett köpsignal då linjerna korsats.

Trendkanalens golv är något man kan ha i bakhuvudet samt bevaka så att det inte spräcks vilket skulle ge säljsignal.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?