Post entry

Sälj ABB-aktien

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Läge att köpa aktier i jättekoncernen ABB?

Ett kabelskåp från ABB.

//Edit: Nyckelfråga:

...ABB är värt över 360 miljarder kr på börsen vid rådande börskurs på knappt 160 kr.

...Under senast rapporterade 12 mån (juli 2013-juni 2014) genererade ABB ett nettoresultat (resultat efter skatt) på motsvarande 16-17 miljarder kr (vilket var -9% från föregående 12 mån).

Dvs är det motiverat att värdera ABB till över 360 miljarder kr om bolaget bara lyckas uppnå ett nettoresultat på 16-17 miljarder kr i årstakt?

Särskilt som resultatnivån håller på att sjunka.

Omräknat innebär detta frågan

...om ABB-aktiens börskurs på knappt 160 kr är motiverad

...givet att bolaget bara lyckas generera ett resultat per aktie på drygt 7 kr per år (vilket var -8% från föregående 12 mån).

Det blir ett p/e-tal (börskurs delat med resultat per aktie) på 20-21.

Aktieinvesterare verkar alltså räkna med rejäla resultatökningar för ABB de kommande åren för att börskursen på nästan 160 kr ska vara motiverad.

Men under de senaste kvartalen har utvecklingen gått åt andra hållet.

ABB:s nettoresultat per kvartal de senaste kvartalen:

q4/2013: 525 miljoner dollar (-13% från q4/2012)

q1/2014: 544 miljoner dollar (-18% från q1/2013)

q2/2014: 636 miljoner dollar (-17% från q2/2013)

Sedan början av 2013 har aktieanalytikerna tvingats nedjustera sina prognoser kraftigt för ABB:s resultat per aktie avseende helåren 2014 och 2015.

Förändring (under perioden mars 2013-25 aug 2014) av analytikernas snittprognoser för ABB:s resultat per aktie för respektive år (enl 4-traders.com):

resultatet per aktie för år 2014: -29%

resultatet per aktie för år 2015: -22%

För helåret 2014 räknar aktieanalytikerna nu i snitt med att ABB ska kunna uppnå ett resultat per aktie på drygt 8 kr.

Det blir i så fall +1% från helåret 2013.

...Men hur ska det nås när ABB:s resultat per aktie var -16% under första halvåret 2014 (från första halvåret 2013)?

...Det betyder att resultatet per aktie under andra halvåret 2014 måste vara +19% från andra halvåret 2013.

Nästa hållpunkt: ABB:s q3/2014-resultatrapport som ska komma 22 okt 2014.

Edit 2: Kan tex nedanstående faktorer vara belägg för den goda ökning av ABB:s resultat per aktie för andra halvåret 2014 som analytikerna räknar med?

  • Ev engångskostnader from hösten 2013 pga vd-byte och att nya vd:n Ulrich Spiesshofer (dubbelgångare till amerikanska utrikesministern John Kerry) "rensat bordet" genom att ta engångskostnader för omstruktureringar osv, och att dessa engångskostnader ej återkommer hösten 2014.

  • Att ABB:s orderingång stigit kraftigt under q2/2014 vilket ev lär fortsätta och börja synas i intäkter och resultat under andra halvåret 2014.

  • Successivt förbättrad världskonjunktur generellt.

  • Generellt lågt ränteläge i flera år framöver.

Men kommer det att bli så, och räcker det?

//

Signaturen "beblue" i ett inlägg på Di.se:s aktieforum Börssnack sön 24 aug 2014:

ABB

Kan någon förklara lite grundläggande om abb vad dom gör och vad dom satsar på, samt om ni tror på dom i framtida eller om ni icke gör det, tack på förhand

http://borssnack.di.se/diseconf/forum/listmessages.aspx?forumid=1&threadid=2221995#msg15086954

Mitt spontana intryck:

ABB hette från början Asea vilket var en förkortning för "Allmänna Svenska Elektriska AB": http://sv.wikipedia.org/wiki/Asea

Affärsidén var att leverera allt som ett elbolag kunde tänkas behöva

...alltifrån elgeneratorer (kraftverk) som producerar el på olika sätt

...till elnät (transformatorer, ställverk, ledningar mm) för att få ut elen till elkunderna.

Gick år 1988 ihop med sin schweiziska branschkollega Brown Boveri och bytte då namn till ABB (vilket alltså står för Asea Brown Boveri).

//Edit: Asea var i hög grad delaktigt i att elektrifiera den svenska järnvägen och byggde alltifrån eltåg till de elkablar etc som eltågen behövde och var statliga svenska järnvägsbolaget SJ:s huvudleverantör.

Tågverksamheten gick år 1996 ihop med tyska Mercedes-ägaren Daimler-Benzs tågverksamhet till separata bolaget Adtranz, och år 1999 köpte tyskarna ut ABB:s ägarandel i Adtranz.

Än idag (sep 2014) rullar Asea-tåg på de svenska järnvägarna.

Det klassiska elektriska "RC-loket" är gjort av Asea (tydligen med premiär år 1967): http://sv.wikipedia.org/wiki/Rc-lok

ABB/Adtranz har varit med och byggt passagerartåget X2000 som hade premiär år 1989: http://en.wikipedia.org/wiki/SJ_X2

Stora planer fanns på export av X2000 men bara en exportorder erhölls (till Kina).

Edit 2: Såg själv både ett RC-lok och ett X2000-tåg i drift 14 sep 2014.

//

//Edit: År 2003 var ABB av olika skäl riktigt illa ute och i stort kapitalbehov vilket gjorde att man:

...bad aktieägarna om nästan 20 miljarder kr (2,5 miljarder dollar)

...sålde ut en stor del av affärsområdet Olja/gas/petrokemi (för 7-8 miljarder kr)

...tog upp ett nytt lån på 6 miljarder kr

Pengarna från aktieägarna erhölls genom att ABB sålde ut stora mängder nya ABB-aktier till aktieägarna för 23,15 kr per st.

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2539465.ece

http://www.aktiespararna.se/forum/Fraga-radgivningen/ABB-ltd/

Det var på tal att ABB skulle sälja ut nästan 1 miljard nya aktier.

Det ledde till stor utspädning av befintlig aktiestock eftersom ABB i dagsläget har totalt drygt 2 miljarder utestående aktier.

Ju fler nya aktier ett bolag säljer ut, desto lägre blir den motiverade börskursen för bolagets aktie (förenklat uttryckt och allt annat lika).

ABB-aktiens motiverade värde halverades alltså nästan pga den stora utspädningen i samband med kapitaltillskottet 2003.

Å andra sidan var väl ABB tvunget att be om pengarna för att över huvud taget överleva.

Bla hade ABB stora skulder och skadeståndskrav i USA pga asbestrelaterade hälsoskador på anställda i USA-bolaget Combustion Engineering (som ABB köpte år 1990).

ABB:s notan för asbestproblemen uppgick tom år 2005 till åtminstone 10 miljarder kr: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=580800

Ur artikeln (daterad 21 mars 2005) i länken närmast ovan:

"När ABB köpte (bolagen) Combustion Engineering och Lummus Global kände ABB inte till att företagen hade problem med asbest sedan tidigare och det blev en dyr läxa."

"Hundratusentals anställda utsattes för asbest utan att veta om det.

Flera har utvecklat cancer.

...Först slöts ett avtal värt motsvarande åtta miljarder kronor.

...Men förra året kom ytterligare krav från dem som stämmer ABB och nu lägger ABB till drygt 1, 6 miljarder kronor till."

//

//Edit: Mer om ABB:s (Aseas) historia i artikel från Dagens Industri 31 aug 2014:

Bankkrasch blev fröet till Asea

Det var en bankkrasch som lade grunden för det bolag som skulle elektrifiera Sverige.

http://www.di.se/artiklar/2014/7/17/dokument-bankkrasch-blev-froet-till-asea/?flik=senaste

//

Sedan dess har ABB:s inriktning anpassats och i dagsläget kan bolaget sägas ha följande verksamhet:

1) "högvoltsprodukter": elnät och relaterad utrustning

2) "lågvolts-produkter": elrelaterad utrustning i byggnader och fabriker mm

I det sistnämnda produktområdet ingår även fabriksutrustning såsom elmotorer och tillverkningsrobotar osv.

Man verkar alltså bla ha lämnat produktområde kraftverk (där konkurrensen var för hård?) och är därmed inte en komplett leverantör till elbolag.

Istället har ABB nischat in sig på de områden som bedöms ha bäst framtidsutsikter.

Bland aktieinvesterare är det nu bla tal om att ABB långsiktigt kommer att gynnas kraftigt positivt av att tillväxtländer (tex "BRIK-länderna"; Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) kommer att göra stora investeringar i utbyggnad av elnät.

Men ännu verkar det inte synas mycket av det i ABB:s totala ekonomiska utveckling (intäkter och resultat).

ABB-aktien är högvärderad på börsen trots skral ekonomisk utveckling, dvs investerare verkar hoppas på rejält bättre tider framöver.

Den höga värderingen lär även bero på det generellt låga ränteläget för närvarande, vilket sänker aktieinvesterarnas avkastningskrav (och därmed gör dem villiga att köpa aktier till höga p/e-tal).

Här i bloggen är dock uppfattningen att världskonjunkturen inte lär visa på några jätteförbättringar framöver.

I kombination med ett normaliserat ränteläge på en högre nivå (eftersom räntorna varit konstgjort låga för att få igång konjunkturen efter finanskrisen 2008/2009 osv), är intrycket att ABB-aktien inte är något fynd vid nuvarande kursnivå 157,50 kr i skrivande stund under förmiddagen mån 25 aug 2014.

Snarare kan aktiens nuvarande värderingsnivå tyckas vara skrämmande hög mot bakgrund av bolagets mediokra ekonomiska utveckling och en världskonjunktur som ej verkar ta fart.

Här blir därför rekommendationen "sälj" vid börskurs 157,50 kr.

Företagsledning

Åren 2008-2013 var amerikanaren Joe Hogan vd för ABB.

Under hans vd-tid gjorde ABB bla en del dyra företagsköp som led i vidareutvecklingen av verksamheten.

Hogan själv lyckades få ut 300-400 miljoner kr i ersättningar under sin vd-tid på ABB: http://www.svd.se/naringsliv/branscher/industri-och-fordon/abb-chefen-fick-362-miljoner-pa-fem-ar_8161372.svd

Hösten 2013 framkom att tysken Ulrich Spiesshofer blir ny ABB-vd.

Han är tidigare företagskonsult och anställdes till ABB:s företagsledning år 2005.

Åren 2010-2013 var han chef för ABB:s affärsområde "Discrete automation and motion" som tillhör ABB:s område lågvoltsprodukter och kan sägas ha haft den bästa utvecklingen av ABB:s affärsområden på senare år.

Återstår alltså att se om Spiesshofer kan skapa ett lyft i ABB:s ekonomiska utveckling de kommande åren.

Huvudägare

Nackdelen med jättekoncerner är att de är så stora att ingen enskild aktör har råd att bli bolagets huvudägare som kan följa upp och verksamheten och kolla att den utvecklas bra.

Istället blir sådana jättekoncerner lätt "tjänstemanna-styrda" vilket riskerar ej vara för aktieägarnas bästa.

Koncernerna blir så stora att det är svårt att hålla koll på verksamheterna och att de bedrivs optimalt, vilket kan leda till skral ekonomisk utveckling.

Stora koncerner riskerar även "flyta ut" till alla möjliga produktområden vilket gör att man tappar fokus och blir halvdan på allt istället för att vara bra på några få områden.

I gamla Asea var ju familjen Wallenberg huvudägare.

Och i dagens ABB är familjen Wallenberg också huvudägare via Wallenberg-kontrollerade investmentbolaget Investor.

Investor hade en ägarandel på 8% av ABB per slutet av q2/2014 och är därmed ABB:s enskilt största aktieägare.

ABB:s styrelse består av totalt åtta ledamöter där Wallenbergarna företräds av Jacob Wallenberg och hans "högra hand" Michael Treschow: http://new.abb.com/about/abb-in-brief/group-structure/board-of-directors

Det visar sig att familjen Wallenberg via Investor stärkt greppet över ABB under senare år.

Investors ägarandel i ABB (per slutet av respektive period):

1999: 5%

2009: 7,3%

2010: 7,3%

2011: 7,8%

2012: 7,9%

2013: 8,1%

2014 (första halvåret): 8,4%

Det finns ca 2,3 miljarder utestående ABB-aktier.

Vid börskurs 157,50 kr är hela ABB därmed värt drygt 360 miljarder kr på börsen.

Investors ägarandel på 8% är därmed värd 30 miljarder kr.

Som jämförelse är Investor värt drygt 190 miljarder kr på börsen.

Investors ägarandel i ABB svarar alltså för ca 16% av Investors totala börsvärde.

Ägarandelens andel av Investors (i princip marknadsvärderade) tillgångar var 12%.

Endast Investors ägarandelar i banken SEB (16%) och industriföretaget Atlas Copco (15%) var högre.

Dvs Investors värdefullaste tillgångar (andelar av Investors substansvärde per slutet av q2/2014):

  1. SEB 16%

  2. Atlas Copco 15%

3. ABB 12%

Positivt alltså för ABB att koncernen kan sägas ha Investor (familjen Wallenberg) som huvudägare, och att ABB-ägarandelen utgör en betydande del av Investor vilket kan anses motivera Investor att jobba aktivt för en god utveckling i ABB.

//Edit: Så här skrev Investors vd Börje Ekholm i Investors q2/2014-resultatrapport (som kom 17 juli 2014):

Vi fortsatte att investera i ABB under kvartalet (dvs q2/2104).

Givet dess (ABB:s) stora exponering mot tillväxtmarknader och underliggande drivkrafter för tillväxt såsom

...elektricitetsutbyggnad

...ökat fokus på energieffektivitet

...och en stark automationsportfölj

ser vi ABB som en attraktiv långsiktig investering.

http://ir.investorab.com/afw/files/press/investor/201407175155-1.pdf

Med "automationsportfölj" avses då ABB:s produktsortiment i form av utrustning för fabriker (bla tillverkningsrobotar).

//

Mer om ABB

Sedan samgåendet år 1987 mellan Asea och Brown Boveri till nya ABB, har ABB sitt huvudkontor i schweiziska staden Zürich.

ABB har ca 145 000 pers anställda enl q2/2014-resultatrapporten (som kom 23 juli 2014).

//Edit: Utveckling av ABB:s antal anställda (nivå per slutet av respektive period):

2008: 120 000 pers

2009: ?

2010: 124 000 pers

2011: 135 000 pers

2012: 145 000 pers

2013: 150 000 pers

2014 (första halvåret): 145 000 pers

Dvs tydligen nedskärningar under första halvåret 2014.

Ökningarna de tidigare åren beror väl till stor del på företagsköp.

//

Så här beskriver sig ABB i q2/2014-resultatrapporten:

ABB (www.abb.com) is a leader in power and automation technologies that enable utility and industry customers to improve performance while lowering environmental impact.

The ABB Group of companies operates in around 100 countries and employs about 145,000 people.

http://www04.abb.com/global/seitp/seitp202.nsf/e308f3e92d9a8fc5c1257c9f00349c99/1b022ad9fe6d2a4ac1257d0e00513526/$FILE/ABB-Q2-2014-press-release-English.pdf

"Power technologies" är alltså ABB:s produkter för elbolag (elnät).

"Utility customers" avser ABB:s kunder i form av elbolag.

"Automation technologies" är ABB:s produkter för fabriker.

"Industry customers" avser ABB:s kunder i form av tillverkande företag.

ABB:s ekonomiska utveckling de senaste kvartalen:

Orderingång:

q1/2012: 10 368 miljoner dollar

q2/2012: 10 052 miljoner dollar

q3/2012: 9 295 miljoner dollar

q4/2012: 10 517 miljoner dollar

q1/2013: 10 492 miljoner dollar (+1%)

q2/2013: 9 312 miljoner dollar (-7%)

q3/2013: 9 089 miljoner dollar (-2%)

q4/2013: 10 003 miljoner dollar (-5%)

q1/2014: 10 358 miljoner dollar (-1%)

q2/2014: 10 567 miljoner dollar (+13%)

Orderingångsförändring exkl valutaeffekter och exkl strukturförändringar (företagsköp och avyttringar etc):

q1/2013: -4%

q2/2013: -11%

q3/2013: -2% (endast exkl valutaeffekter)

q4/2013: -4% (endast exkl valutaeffekter)

q1/2014: +1%

q2/2014: +13%

Intäkter:

q1/2012: 8 907 miljoner dollar

q2/2012: 9 663 miljoner dollar

q3/2012: 9 745 miljoner dollar

q4/2012: 11 021 miljoner dollar

q1/2013: 9 715 miljoner dollar (+9%)

q2/2013: 10 225 miljoner dollar (+6%)

q3/2013: 10 535 miljoner dollar (+8%)

q4/2013: 11 373 miljoner dollar (+3%)

q1/2014: 9 471 miljoner dollar (-3%)

q2/2014: 10 190 miljoner dollar (0%)

Intäktsförändring exkl valutaeffekter och exkl strukturförändringar:

q1/2013: +3%

q2/2013: +2%

q3/2013: +9% (endast exkl valutaeffekter)

q4/2013: +4% (endast exkl valutaeffekter)

q1/2014: -2%

q2/2014: -1%

Rörelsemarginal (rörelseresultat delat med intäkter):

q1/2012: 12%

q2/2012: 10%

q3/2012: 12%

q4/2012: 8%

q1/2013: 11%

q2/2013: 12%

q3/2013: 13%

q4/2013: 7%

q1/2014: 9%

q2/2014: 10%

Nettoresultat (resultat efter skatt):

q1/2012: 685 miljoner dollar

q2/2012: 656 miljoner dollar

q3/2012: 759 miljoner dollar

q4/2012: 604 miljoner dollar

q1/2013: 664 miljoner dollar (-3%)

q2/2013: 763 miljoner dollar (+16%)

q3/2013: 835 miljoner dollar (+10%)

q4/2013: 525 miljoner dollar (-13%)

q1/2014: 544 miljoner dollar (-18%)

q2/2014: 636 miljoner dollar (-17%)

Resultat per aktie:

q1/2012: 0,30 dollar

q2/2012: 0,29 dollar

q3/2012: 0,33 dollar

q4/2012: 0,26 dollar

q1/2013: 0,29 dollar (-3%)

q2/2013: 0,33 dollar (+14%)

q3/2013: 0,36 dollar (+9%)

q4/2013: 0,23 dollar (-12%)

q1/2014: 0,24 dollar (-17%)

q2/2014: 0,28 dollar (-15%)

Dvs:

...Det stora glädjeämnet är att orderingången verkar ha börjat ta fart under senaste kvartalet efter flera kvartal med minskningar. Kommer orderingången fortsätta öka även under de kommande kvartalen?

...Den tidigare fallande orderingången verkar ha börjat få genomslag i form av fallande intäkter under q1/2014 och q2/2014. Återstår att se hur länge intäkterna kommer att fortsätta falla under de kommande kvartalen, innan orderingångs-ökningen i q2/2014 får genomslag på intäkterna.

...Positivt att ABB i grund och botten är lönsamt med en rörelsemarginal kring 10% och ofta däröver.

...Negativt att ABB:s resultat "på sista raden" (nettoresultatet och resultatet per aktie) fallit ganska kraftigt under de senaste kvartalen. Beror det på engångskostnader för att nya vd:n Ulrich Spiesshofer gör initiala omstruktureringar efter sitt tillträde?

Kvartalssiffrorna ovan innebär följande siffror i årstakt under senast rapporterade 12 mån (dvs juli 2013-juni 2014):

...orderingång 40 017 miljoner dollar (+1% från föregående 12 mån)

...intäkter 41 569 miljoner dollar (+2% från föreg 12 mån)

...rörelsemarginal 9,8% (ner från 10,4% under föreg 12 mån)

...nettoresultat 2 540 miljoner dollar (-9% från föreg 12 mån)

...resultat per aktie 1,11 dollar (-8% från föreg 12 mån)

Dvs:

...Något stigande orderingång och intäkter.

...Men något fallande rörelsemarginal.

...Ganska stora minskningar för resulatet på sista raden.

ABB-aktiens värderingsnivå

ABB-aktien i skrivande stund i 157,90 kr (vid kl 15.30 mån 25 aug 2014).

Dollarkursen i 6,9362 kr.

Börskursen blir därmed ca 22,76 dollar (157,90 kr delat med 6,9362 kr).

Och ABB:s resultat per aktie i årstakt 1,11 dollar enl ovan.

Aktiens p/e-tal (börskurs delat med resultat per aktie) därmed 20-21 med resultatet per aktie för "TTM" (Trailing Twelve Months, dvs under senast rapporterade 12 mån).

Är det motiverat eller ej?

Här i bloggen är det uppfattningen att det är en alldeles för hög värderingsnivå mot bakgrund av ABB:s skrala ekonomiska utveckling (även om orderingången steg en del under senaste kvartalet).

Aktieinvesterare verkar alltså hoppas på kraftig förbättring av intäkter och resultat för ABB framöver, men frågetecken för att det kommer att infrias.

//Edit: Som jämförelse berördes lamptillverkaren Fagerhult i ett tidigare blogginlägg från 22 aug 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/fagerhult/salj-fagerhult-aktien-0

Där framkom att Fagerhult-aktien värderas till ett motsvarande p/e-tal på 22, men då har Fagerhult åtminstone en klart bättre ekonomisk utveckling under de senaste kvartalen än ABB.

Dock har Fagerhult bla risker i sin balansräkning i form av:

...en nettoskuld (räntebärande skulder minus kassa) motsvarande 23% av börsvärdet

...ev luft i balansräkningen i form av stort bokfört värde på abstrakta så kallade immateriella anläggningstillgångar ("ia-tillgångar") motsvarande 122% av Fagerhults egna kapital

Som jämförelse har ABB i sin balansräkning:

...en nettoskuld på ca 3 miljarder dollar (motsvarande 6% av börsvärdet)

...ia-tillgångar motsvarande 74% av ABB:s eget kapital

Både Fagerhult och ABB har skrämmande stora bokförda värden på så kallade ia-tillgångar.

Om bolagen börjar gå dåligt kan ia-tillgångarnas bokförda värde behöva skrivas ned till noll kr vilket då i båda fallen ger kraftigt negativa effekter på de egna kapitalen.

I Fagerhult skulle det egna kapitalet till och med bli negativt varvid bolaget i praktiken blir konkursmässigt.

De menar väl på att de stora ia-tillgångarna beror på i och för sig dyra företagsköp, men att det är köpta företag som genererar god lönsamhet.

Men blir de sämre tider kanske ej ens bra köpta bolag genererar bra lönsamhet.

//

Lyfter man blicken och tittar på ABB:s ekonomiska utveckling de senaste åren, ser den ut enl följande:

Orderingång:

2008: 38 282 miljoner dollar

2009: 30 969 miljoner dollar (-19%)

2010: 32 681 miljoner dollar (+6%)

2011: 40 210 miljoner dollar (+23%)

2012: 40 232 miljoner dollar (0%)

2013: 38 896 miljoner dollar (-3%)

2014 (första halvåret): 20 925 miljoner dollar (+6%)

Orderingångsförändring exkl valutaeffekter och exkl strukturförändringar:

2010: +4% (endast exkl valutaeffekter)

2011: +18% (endast exkl valutaeffekter)

2012: 0%

2013: -5%

2014 (första halvåret): +6%

Intäkter:

2008: 34 912 miljoner dollar

2009: 31 795 miljoner dollar (-9%)

2010: 31 589 miljoner dollar (-1%)

2011: 37 990 miljoner dollar (+20%)

2012: 39 336 miljoner dollar (+4%)

2013: 41 848 miljoner dollar (+6%)

2014 (första halvåret): 19 661 miljoner dollar (-1%)

Intäktsförändring exkl valutaeffekter och exkl strukturförändringar:

2010: -2% (endast exkl valutaeffekter)

2011: +15% (endast exkl valutaeffekter)

2012: +3%

2013: +5%

2014 (första halvåret): -1%

Rörelsemarginal:

2008: 13%

2009: 13%

2010: 12%

2011: 12%

2012: 10,3%

2013: 10,5%

2014 (första halvåret): 9,7%

Nettoresultat:

2008: 3 118 miljoner dollar

2009: 2 901 miljoner dollar (-7%)

2010: 2 561 miljoner dollar (-12%)

2011: 3 168 miljoner dollar (+24%)

2012: 2 704 miljoner dollar (-15%)

2013: 2 787 miljoner dollar (+3%)

2014 (första halvåret): 1 180 miljoner dollar (-17%)

Resultat per aktie:

2008: 1,36 dollar

2009: 1,27 dollar (-7%)

2010: 1,12 dollar (-12%)

2011: 1,38 dollar (+23%)

2012: 1,18 dollar (-14%)

2013: 1,21 dollar (+3%)

2014 (första halvåret): 0,51 dollar (-18%)

Dvs:

...Den globala finanskrisen 2008/2009 gav negativa effekter på ABB i form av fallande orderingång och intäkter 2009.

...Därefter skedde en återhämtning, framför allt 2011 som blev ett bra år för ABB.

...Sedan låg orderingången oförändrad 2012 och föll tillbaka något 2013, för att sedan ha börjat öka igen under första halvåret 2014.

...Negativt att lönsamheten (rörelsemarginalen) långsiktigt utarmats hos ABB sedan 2008.

...Nedgångar i nettoresultatet 2009 och 2010 följt av god återhämtning 2011. Därefter återigen ganska kraftig nedgång 2012, liten återhämtning 2013, men ny kraftig nedgång första halvåret 2014.

...Liknande utveckling av resultatet per aktie som för nettoresultatet.

Dvs till syvende og sidst är ABB:s resultatutveckling de senaste åren inget att jubla över.

Men man kan ju hoppas att det dåliga resultatet första halvåret 2014 beror på nya vd:n Ulrich Spiesshofers engångskostnader för att genomföra strukturförändringar så att resultatutvecklingen blir bättre de kommande åren.

I ABB:s q2/2014-resultatrapport (från 23 juli 2014) gavs följande framtidsutsikter för bolaget:

Outlook

The long-term demand outlook for ABB’s businesses remains clearly positive.

The need for efficient and reliable electricity transmission and distribution will continue to increase, driven by factors such as:

1) accelerating urbanization in emerging markets

2) actions to address global warming

3) the rapidly increasing power needs from digitization

4) and the refurbishment of aging power grids

At the same time, demand for industrial automation solutions will grow as customers strive to improve productivity, efficiency, product quality, and safety.

ABB is well positioned to tap these opportunities for long-term profitable growth with its

1) strong market presence

2) broad geographic and business scope

3) technology leadership

4) and financial strength

In the short term, there are positive early-cycle macroeconomic signs, for example, in the US.

However, there remain uncertainties related to the speed and strength of economic development in some emerging markets.

Growth in Europe is expected to continue the pattern seen in the second quarter and to vary by country and sector.

In this market environment

1)

ABB’s management team aims to systematically drive profitable organic growth through

...increased market penetration

...generating more revenues from our pipeline of new product innovations

...and expanding into new attractive market segments.

2)

In addition, management intends to accelerate business-led collaboration, such as further developing the service business, driving the successful integration of acquired businesses and increasing ABB’s productivity by focusing stronger on the needs of customers.

3)

A third priority is relentless execution, especially in the areas of

...cost savings

...cash flow generation

...and returning the Power Systems division to higher and more consistent returns

http://www.abb.com/cawp/seitp202/952505451f71d8c1c1257d0e00417211.aspx

Dvs ganska mycket "corporate bullshit" i de formuleringarna.

Vad gäller konjunkturen framkommer vissa tecken på inledande konjunkturförbättring i USA, men dålig utveckling i vissa tillväxtländer samt ingen direkt ljusning i Europa som helhet.

Som jämförelse ur "outlook"-avsnittet i ABB:s q4/2013-resultatrapport (från 13 feb 2014):

In the short term, there are some positive early-cycle macroeconomic signs, such as strengthening growth in the US and the more encouraging growth in many parts of Europe.

However, there are also some uncertainties related to the impacts of quantitative easing and the speed and strength of economic development in the emerging markets, especially China.

http://www.abb.com/cawp/seitp202/8665b2284efcc75ec1257c7400341c97.aspx

Exakt samma formuleringar angavs i outlook-avsnittet i ABB:s q1/2014-resultatrapport (från 29 apr 2014):

In the short term, there are positive early-cycle macroeconomic signs, such as strengthening growth in the US and the more encouraging growth in many parts of Europe.

However, there are also some uncertainties related to the speed and strength of economic development in the emerging markets, especially China.

http://www.abb.com/cawp/seitp202/5ac00ebaf02e0a2bc1257cbe00699882.aspx

Och jämför med följande ur outlook-avsnittet i q2/2014-resultatrapporten:

In the short term, there are positive early-cycle macroeconomic signs, for example, in the US.

However, there remain uncertainties related to the speed and strength of economic development in some emerging markets.

Growth in Europe is expected to continue the pattern seen in the second quarter and to vary by country and sector.

http://www.abb.com/cawp/seitp202/952505451f71d8c1c1257d0e00417211.aspx

Dvs det kan tolkas som att utvecklingen i Europa tonats ned.

Bland åtgärderna som nämndes i q2/2014-resultatrapportens outlook-avsnitt nämnder särskilt fokus på att förbättra ABB:s affärsområde Power systems.

ABB har följande fem affärsområden:

Power products

Power systems

Discrete automation and motion

Low voltage products

Process automation

De kan delas in i följande två huvudkategorier:

...Elnäts-relaterad utrustning (högvoltsprodukter):

Power products (PP)

Power systems (PS)

...Elrelaterad utrustning för byggnader och fabriker etc (lågvoltsprodukter):

Discrete automation and motion (DAM)

Low voltage products (LVP)

Process automation (PA)

ABB:s intäkter var fördelade enl följande per affärsområde under första halvåret 2014:

PP 24%

DAM 23%

PA 19%

LVP 18%

PS 16%


Summa 100% (20 miljarder dollar)

Och det innebar i sin tur följande fördelning på ABB:s två huvudsakliga produktkategorier:

lågvolt 60%

högvolt 40%


Summa 100% (20 miljarder dollar)

Vad gäller lönsamheten per affärsområde så såg det ut enl följande vad gäller ebitda-marginalen under första halvåret 2014:

LVP 19%

DAM 17%

PP 15%

PA 13%

PS -2%


Summa ABB 13%

(Ebitda-marginalen är alltså ebitda-resultat delat med intäkter, där ebitda-resultat = rörelseresultat före avskrivningar.)

Affärsområde Power systems går alltså med förlust.

Bäst lönsamhet i affärsområde Low voltage products.

//Edit: Orderingångsförändring per affärsområde under de två senaste kvartalen (exkl valutaeffekter och exkl strukturförändringar i form av företagsköp/avyttringar osv):

DAM:

q1/2014: +9%

q2/2014: +7%

LVP:

q1/2014: +3%

q2/2014: 0%

PA:

q1/2014: -11%

q2/2014: +16%

PP:

q1/2014: -3%

q2/2014: +7%

PS:

q1/2014: -6%

q2/2014: +39%


Summa ABB:

q1/2014: +1%

q2/2014: +13%

Dvs:

...Skral inledning på 2014 vad gäller orderingången för elnäts-områdena PP och PS, men fin uppryckning i q2/2014 särskilt för surdegen PS.

...Även PA inledde 2014 svagt men hade god återhämtning i q2/2014.

...Stabila ökningar för DAM medan LVP hade ett skralt q2/2014.

//

Affärsområdenas produktsortiment beskrivs enl nedan på ABB:s hemsida: http://new.abb.com/se/om-abb/verksamhet

Power products:

Ett heltäckande produktutbud över alla spänningsnivåer som bland annat omfattar

brytare

ställverk

kondensatorer

mät-transformatorer

kraft- och distributionstransformatorer

samt ett komplett erbjudande av mellanspänningsprodukter

Power systems:

Nyckelfärdiga system och lösningar för kraftöverförings- och distributionsnät samt till kraftanläggningar.

Dessa lösningar spelar en viktig roll för optimering av eneregiproduktionen och utveckling av mer flexibla, tillförlitliga och smarta elnät.

Discrete automation and motion:

Motorer och drivsystem

generatorer

frekvensomriktare

robotar

PLC-enheter (programmable logic controllers)

teknik för solenergi

spänningsregulatorer

likriktare

UPS-system

magnetiseringssystem

m.m.

Low voltage products:

Produkter och lösningar som lämpar sig för olika applikationer, från fastighetsautomation till industribyggnader,

lågspänningsbrytare

lågspänningssystem

kontroll- och skyddsapparater

kabeltillbehör

kapslingar

och kabelhanteringssystem konstruerade för att garantera säkerhet och tillförlitlighet

Process automation:

Produkter, system och service för att optimera produktiviteten i industriella processer.

Lösningarna inkluderar

nyckelfärdig teknik

styrsystem

mätteknik

livscykeltjänster

underhåll

och branschspecifika produkter (t.ex. elektrisk framdrivning för fartyg, gruvspel, turboladdare och testutrustning för pappersmassa)

Geografiskt fördelades ABB:s intäkter enl följande under första halvåret 2014:

Europa 35%

Nordamerika, Sydamerika 29%

Asien 26%

Mellanöstern, Afrika 10%


Summa ABB 100% (20 miljarder dollar)

Dvs positivt att ABB:s intäkter är så välfördelade över hela världen.

Det minskar risknivån för koncernen som helhet, och motiverar därmed en högre värdering av ABB-aktien än annars (allt annat lika).

Orderingångsförändring (exkl valutaeffekter och exkl strukturförändringar) per geografisk region under de senaste två kvartalen:

Europa:

q1/2014: +2%

q2/2014: -1%

Nordamerika, Sydamerika:

q1/2014: +1%

q2/2014: +31%

Asien:

q1/2014: -2%

q2/2014: +13%

Mellanöstern, Afrika:

q1/2014: +3%

q2/2014: +5%

Hela ABB:

q1/2014: +1%

q2/2014: +13%

Dvs det var framför allt region Amerika som drog upp ABB:s orderingång under q2/014.

Aktieanalytikerna

Aktieanalytikerna räknar i snitt med följande resultat per aktie för ABB de kommande åren:

2013 (faktiskt utfall): 1,21 dollar (+3%)

2014: 1,22 dollar (+1%)

2015: 1,45 dollar (+19%)

2016: 1,64 dollar (+13%)

http://www.4-traders.com/ABB-LTD-8943400/financials/

Det är ganska kraftiga nedjusteringar från analytikernas snittprognoser enl tidigare blogginlägg från 29 apr 2014 (med hänvisning där till 4-traders.com):

2013: 1,21 dollar, faktiskt utfall

2014: 1,51 dollar (+25%), analytikernas snittprognos

2015: 1,68 dollar (+11%), analytikernas snittprognos

2016: 1,86 dollar (+11%), analytikernas snittprognos

http://www.redeye.se/aktiebloggen/abb/salj-abb-aktien

Det innebär i själva verket följande nedjusteringar av prognosen per år:

2014: -19%

2015: -14%

2016: -12%

//Edit:

...I det tidigare blogginlägget (från 29 apr 2014) fick ABB-aktien rek "sälj" vid dåvarande börskurs 171,10 kr.

...Och nu står aktien i 158,60 kr (slutkursen mån 25 aug 2014).

Köpte man aktien 29 apr 2014 har man även fått en aktieutdelning på 5,19 kr.

Dvs 171,10 kr investerat i en ABB-aktie 29 apr 2014 har tom dags dato värdeförändrats till 163,79 kr (börskurs 158,60 kr plus erhållen aktieutdelning 5,19 kr).

Det innebär en totalavkastning (kursförändring plus aktieutdelning) på -4% på fyra månader (slutet av apr 2014 till slutet av aug 2014).

Börsen som helhet har under samma period gett en totalavkastning på +4%.

ABB-aktien har alltså underpresterat under perioden varför säljreken i apr 2014 hittills varit korrekt (även om rekommendationerna i denna blogg avser utvecklingen på flera års sikt).

//

Man kan även se följande på 4-traders.com:

...I mars 2013 räknade analytikerna i snitt med att ABB skulle tjäna ett resultat per aktie på 1,71 dollar år 2014.

...Den snittprognosen har sedan dess justerats med -29% till 1,22 dollar.

http://www.4-traders.com/zbcache/reuters/Draw_Chart.php?p=7,1,605,475,Abb+Ltd&RepNo=A3E6A&L2

...I mars 2013 räknade analytikerna i snitt med att ABB skulle tjäna ett resultat per aktie på 1,86 dollar år 2015.

...Det har sedan dess justerats med -22% till 1,45 dollar.

http://www.4-traders.com/zbcache/reuters/Draw_Chart.php?p=8,1,605,475,Abb+Ltd&RepNo=A3E6A&L2

Detta visar väl på att analytiker generellt ofta är överoptimister.

Blir intressant att se hur ABB ska kunna nå +1% för resultatet per aktie helåret 2014 mot bakgrund av att utvecklingen under första halvåret 2014 var -16%.

Det kräver att ABB under andra halvåret 2014 når en resultatförändring på +19% till 0,70 dollar, jämfört med resultatet per aktie på 0,59 dollar för andra halvåret 2013.

Dvs upplagt för besvikelser i ABB:s kommande resultatrapporter.

Nästa hållpunkt är q3/2014-resultatrapporten som ska komma 22 okt 2014.

Videoklipp

...ABB:s vd Ulrich Spiesshofer om bolagets q1/2014: https://www.youtube.com/watch?v=C6inz0gAWl8

Han nämner där bla att ABB inledde ett åtgärdsprogram i flera steg för affärsområde Power systems.

Han beskriver ABB:s orderingång som "stabil" (steady) under kvartalet.

...ABB:s vd Ulrich Spiesshofer om bolagets q2/2014: https://www.youtube.com/watch?v=-WMXXFku4k0

Han ser där gladare ut än i q1/2014-klippet och pratar om god tillväxt i orderingången för ABB under q2/2014.

Han vill tacka ABB:s anställda för att ha gjort "det där lilla extra" (running the extra mile) under kvartalet för att få fart på orderingången.

...ABB:s Youtube-kanal med en massa videoklipp om bolaget: https://www.youtube.com/user/abb/videos

Bla videoklipp (upplagt 8 juli 2014) om ABB:s produkter för solenergi: https://www.youtube.com/watch?v=fpvSKD-7rO0&list=UU7wvKWegeU9FGzEcVhJVoDw

Enl klippet står världen inför en stor utmaning i form av ökad efterfrågan på elektricitet med minsta möjliga miljöpåverkan.

Solenergi är en nyckelfråga för att lösa den ekvationen säger speakern i klippet.

ABB uppges sälja utrustning för solenergi i "moduler" som gör att de kan användas för att uppföra solenergi-anläggningar i olika storlek.

40% av världens elbehov kommer enl klippet från byggnader (bostadshus och företagsfastigheter).

Den andelen väntas öka i takt med att allt fler flyttar till städer.

Bla har ABB utrustning för solenergi för villor så att man blir självförsörjande på el.

Elen som genereras kan sparas eller föras vidare till elnätet.

//Edit: Som nämnt ingår "teknik för solenergi" i produktsortimentet för ABB:s affärsområde DAM (Discrete automation and motion), men ABB tillverkar väl ej självt själva solcellerna utan köper väl i så fall in dem från någon underleverantör.

//


Skala

Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra:http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg blev alltså rekommendationen "sälj" för ABB-aktien vid börskurs 158,10 kr.

Det var aktiens rådande kursnivå när blogginlägget publicerades strax efter kl 17 mån 25 aug 2014.

//Edit: ABB-aktien slutade mån 25 aug 2014 i 158,60 kr och rekommendationen "sälj" gäller givetvis även vid den kursnivån.

Vid dollarkurs 6,9283 kr är börskursen 158,60 kr detsamma som 22,89 dollar.

Och med ABB:s resultat per aktie på 1,11 dollar för senast rapporterade 12 mån (juli 2013-juni 2014) blir aktiens p/e-tal därmed 20-21 (20,6 för att vara exakt).

//

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?