Post entry

Sälj ABB-aktien

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Elutrustningskoncernen ABB:s aktie är högvärderad samtidigt som bolagets ekonomiska utveckling är skral.

Text inför ABB:s q1/2014-resultatrapport (som kom tis 29 apr 2014 kl 6 på morgonen):

Verkar alltså som att ABB är först ut (bland börsbolagen att presentera resultatrapport tis 29 apr 2014).

Aktieanalytikerna räknar i snitt med att ABB kommer att visa ett rörelseresultat på 1 113 miljoner dollar under q1/2014, enl SME Direkt: www.avanza.se/placera/telegram/2014/04/23/abbsme-rorelseresultat-1-113-mln-usd-vantas-1-kv.html

Trist utveckling för ABB:s orderingång de senaste kvartalen. Chans till förbättring from q1/2014?

ABB:s orderingång:

q1/2011: 10 357 miljoner dollar

q2/2011: 9 867 miljoner dollar

q3/2011: 9 826 miljoner dollar

q4/2011: 10 160 miljoner dollar

q1/2012: 10 368 miljoner dollar (0%)

q2/2012: 10 052 miljoner dollar (+2%)

q3/2012: 9 295 miljoner dollar (-5%)

q4/2012: 10 517 miljoner dollar (+4%)

q1/2013: 10 492 miljoner dollar (+1%)

q2/2013: 9 312 miljoner dollar (-7%)

q3/2013: 9 089 miljoner dollar (-2%)

q4/2013: 10 003 miljoner dollar (-5%)

q1/2014 ?

Förändring av orderingången exkl valutaeffekter och för jämförbara enheter:

q1/2012: +2%

q2/2012: +9%

q3/2012: -6%

q4/2012: -2%

q1/2013: -4%

q2/2013: -11%

q3/2013: -2%

q4/2013: -4%

q1/2014: ?

Sex kvartal på raken med fallande orderingång alltså.

ABB:s orderingång på årsbasis:

2011: 40 210 miljoner dollar

2012: 40 232 miljoner dollar (0%)

2013: 38 896 miljoner dollar (-3%)

Förändring av orderingång exkl valutaeffekter och för jämförbara enheter:

2012: 0%

2013: -5%

Dvs oförändrat 2012 och -5% 2013.

ABB:s resultat per aktie:

q1/2011: 0,29 dollar

q2/2011: 0,39 dollar

q3/2011: 0,34 dollar

q4/2011: 0,36 dollar

q1/2012: 0,30 dollar (+3%)

q2/2012: 0,29 dollar (-26%)

q3/2012: 0,33 dollar (-3%)

q4/2012: 0,26 dollar (-28%)

q1/2013: 0,29 dollar (-3%)

q2/2013: 0,33 dollar (+14%)

q3/2013: 0,36 dollar (+9%)

q4/2013: 0,23 dollar (-12%)

q1/2014: ?

ABB:s resultat per aktie de senaste åren:

2011: 1,38 dollar

2012: 1,18 dollar (-14%)

2013: 1,21 dollar (+3%)

Resultatet per aktie på 1,21 dollar 2013 motsvarar 7,88 kr.

Vid börskurs 171,10 kr gör det att aktien värderas till ett p/e-tal på 22.

Investerare verkar alltså räkna med rejäla resultatförbättringar för ABB de kommande åren.

Själv tvivlar jag på att det kommer att gå mot bakgrund av bolagets svaga orderingång.

Analytikernas snittförväntningar på ABB:s resultat per aktie de kommande åren:

2013: 1,21 dollar, faktiskt utfall

2014: 1,51 dollar (+25%), analytikernas snittprognos

2015: 1,68 dollar (+11%), analytikernas snittprognos

2016: 1,86 dollar (+11%), analytikernas snittprognos

http://www.4-traders.com/ABB-LTD-9365000/financials/

Dvs redan 2014 måste det till en ökning på 25% för att analytikernas förväntningar ska infrias.

Detta lär i så fall behöva börja redan i q1/2014.

Själv vågar jag sätta en slant på att ABB:s resultat per aktie i q1/2014 var sämre än +25% från q1/2013.

Analytikernas förväntningar på att ABB ska visa ett resultat per aktie på 1,86 dollar år 2016 motsvarar 12,17 kr vid rådande dollarkurs 6,5435 kr.

Det innebär att ABB-aktien vid börskurs 171,10 kr värderas till ett p/e-tal på 14 beräknat som börskurs delat med förväntat resultat per aktie år 2016 (dvs förväntat resultat per aktie inom 2-3 år).

Dvs även om ABB mot alla odds lyckas åstadkomma den resultatökningen från knappt 8 kr per aktie 2013 till drygt 12 kr per aktie 2016 trots den trista orderingången, så ligger aktiens p/e-tal högt.

Sälj aktien är mitt råd, särskilt om q1/2014-resultatrapporten blir fortsatt svag.

Vad gäller ABB:s finansiella ställning hade bolaget en nettoskuld (räntebärande lån minus kassa) på 10 miljarder kr per slutet av 2013, vilket är en obetydlig skuldsättning i relation till börsvärdet på nästan 400 miljarder kr vid börskurs 171,10 kr.

Det sänker risknivån i ABB-aktien.

Men aktien verkar ändå vara på tok för högt värderad med tanke på högt p/e-tal och dålig orderingång.

Även om analytikerna får rätt i att ABB visar ett rörelseresultat på 1 113 miljoner dollar för q1/2014 så är det bara +6% från ABB:s rörelseresultat på 1 052 miljoner dollar i q1/2013.

Dvs hur ska ABB kunna öka resultatet per aktie med 25% under helåret 2014 om året börjar med att rörelseresultatet bara är +6% i q1/2014?

Analytikernas förväntningar på ABB:s 2014 verkar alltså vara för höga, dvs ABB-aktien vid börskurs 171,10 kr är övervärderad.

Och text efter att q1/2014-resultatrapporten kommit:

ABB:s q1/2014-resultatrapport har kommit:http://www.abb.com/cawp/seitp202/5AC00EBAF02E0A2BC1257CBE00699882.aspx

_Enl rapporten blev ABB:s rörelseresultat 855 miljoner dollar i q1/2014, dvs 23% sämre än analytikernas förväntningar på 1 113 miljoner dollar enl SME Direkt.

Siffrorna för orderingång och resultat per aktie blev enl nedan, dvs:

...mager orderingångsökning (+1%) från låg nivå
...men fallande resultat per aktie

Dvs det förstärker slutsatsen ovan att ABB-aktien är säljvärd vid börskurs 171,10 kr.

ABB:s orderingång:
q1/2011: 10 357 miljoner dollar
q2/2011: 9 867 miljoner dollar
q3/2011: 9 826 miljoner dollar
q4/2011: 10 160 miljoner dollar

q1/2012: 10 368 miljoner dollar (0%)
q2/2012: 10 052 miljoner dollar (+2%)
q3/2012: 9 295 miljoner dollar (-5%)
q4/2012: 10 517 miljoner dollar (+4%)

q1/2013: 10 492 miljoner dollar (+1%)
q2/2013: 9 312 miljoner dollar (-7%)
q3/2013: 9 089 miljoner dollar (-2%)
q4/2013: 10 003 miljoner dollar (-5%)

q1/2014: 10 358 miljoner dollar (-1%)

Förändring av orderingången exkl valutaeffekter och för jämförbara enheter:
q1/2012: +2%
q2/2012: +9%
q3/2012: -6%
q4/2012: -2%

q1/2013: -4%
q2/2013: -11%
q3/2013: -2%
q4/2013: -4%

q1/2014: +1%

ABB:s resultat per aktie:

q1/2011: 0,29 dollar
q2/2011: 0,39 dollar
q3/2011: 0,34 dollar
q4/2011: 0,36 dollar

q1/2012: 0,30 dollar (+3%)
q2/2012: 0,29 dollar (-26%)
q3/2012: 0,33 dollar (-3%)
q4/2012: 0,26 dollar (-28%)

q1/2013: 0,29 dollar (-3%)
q2/2013: 0,33 dollar (+14%)
q3/2013: 0,36 dollar (+9%)
q4/2013: 0,23 dollar (-12%)

q1/2014: 0,24 dollar (-17%)_

Siffrorna innebär att ABB genererade ett resultat per aktie på 1,16 dollar under senast rapporterade 12 mån (dvs apr 2013-mars 2014).

Det var -1% från föregående 12 mån.

1,16 dollar motsvarar 7,57 kr med genomsnittlig dollarkurs under apr 2013-mars 2014.

Det innebär att ABB-aktien vid börskurs 171,10 kr och resultat per aktie 7,57 kr handlas till ett p/e-tal på 23.

Och det trots att det nu alltså ser väldigt svårt ut för ABB att nå analytikernas prognos om ett resultat per aktie på över 12 kr för helåret 2014.

Skuldsättning

Negativt att ABB:s nettoskuld ökade från 10 miljarder kr i slutet av q4/2013 till 12 miljarder kr i slutet av q1/2014.

Men det är fortsatt en obetydlig skuldsättning i relation till ABB:s börsvärde på nästan 400 miljarder kr vid börskurs 171,10 kr.

Mer om ABB

ABB är baserat i Schweiz (Zürich) och har ca 150 000 pers anställda.

Att aktien är särnoterad även på Stockholmsbörsen hänger väl ihop med att ABB har många svenska aktieägare sedan svenska bolaget Asea gick ihop med schweiziska bolaget Brown Boveri och bildade ABB år 1988.

Familjen Wallenberg-kontrollerade investmentbolaget Investor har en ägarandel på över 8% av ABB.

I ABB:s styrelse på 8 pers har Investor 2 representanter:

Jacob Wallenberg

Michael Treschow

http://new.abb.com/about/abb-in-brief/group-structure/board-of-directors

Jacob Wallenberg är även styrelseordförande i Investor: http://www.investorab.se/om-investor/organisation/styrelse/

Treschow har bla varit vd för Wallenberg-relaterade bolag som Electrolux och Atlas Copco, samt även varit styrelseordförande i Ericsson.

Investors ABB-aktieinnehav svarar för 17% av Investors börsvärde på nästan 190 miljarder kr.

Investor-aktien fick dock rek "sälj" här i bloggen enl tidigare blogginlägg från 24 apr 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/investor/investor-gult-kort-seb

Förenklat uttryckt gör ABB:

...utrustning för elnät (tex transformatorer)

...elrelaterad utrustning (tex elmotorer och industrirobotar) för tillverkningsfabriker och fastigheter etc

ABB:s verksamhet är indelad i följande fem affärsområden:

DAM (Discrete automation & motion)

LVP (Low voltage products)

PA (Process automation)

PP (Power products)

PS (Power systems)

De kan förenklat delas in i två huvudkategorier:

Elutrustning för elnät:

PP

PS

Elutrustning för fabriker och fastigheter etc:

DAM

LVP

PA

Ex på produkter per affärsområde:

PP:

The product offering across voltage levels includes circuit breakers, switchgear, capacitors, instrument transformers, power distribution and traction transformers, as well as a complete range of medium voltage products.

PS:

Turnkey solutions for traditional and renewable energy based power generation plants, transmission grids and distribution networks. These solutions play a key role in the optimization of electricity generation and the evolution of more flexible, reliable and smarter grids.

DAM:

Motors, generators, drives, mechanical power transmission, robotics, PLCs, wind converters, solar inverters, voltage regulators, rectifiers, UPS systems, excitation systems, traction converters, fast DC chargers.

LVP:

Products and solutions suitable for multiple electrical applications from residential home automation to industrial buildings, including low-voltage circuit breakers, switches, control products, wiring accessories, enclosures and cable systems designed to ensure safety and reliability.

PA:

Products, systems and services designed to optimize the productivity of industrial processes. Solutions include turnkey engineering, control systems, measurement products, life cycle services, outsourced maintenance and industry specific products (eg, electric propulsion for ships, mine hoists, turbochargers and pulp testing equipment).

http://new.abb.com/about/our-businesses

Hur gick det för respektive affärsområde i q1/2014?

Fördelning av ABB:s orderingång under kvartalet:

DAM 26%

PP 25%

PA 18%

LVP 18%

PS 14%


Summa ABB 100% (10 358 miljoner dollar)

Det innebär följande fördelning av ABB:s två huvudkategorier:

elutrustning för fabriker, fastigheter osv 62%

utrustning för elnät 38%


Summa ABB 100% (10 358 miljoner dollar)

Förändring av orderingången från q1/2013 till q1/2014 (exkl valutaeffekter och för jämförbara enheter):

DAM +9%

LVP +3%

PP -3%

PS -6%

PA -11%


Summa ABB +1% (till 10 358 miljoner dollar)

Dvs fallande orderingång för tre av fem affärsområden.

Dock positivt med stark ökning för DAM.

Lönsamhet per affärsområde

Ebitda-marginal per affärsområde under q1/2014:

LVP 18%

DAM 17%

PA 14%

PP 15%

PS -2%


Summa ABB 13%

Dvs bäst lönsamhet för de tre affärsområdena som är inriktade på elutrustning för fabriker och fastigheter etc, men sämst lönsamhet för de två elnäts-affärsområdena (särskilt PS som går med förlust).

PS gick med ebitda-förlust även under q4/2013.

Dvs det verkar vara en surdeg för ABB.

ABB-vd:n Ulrich Spiesshofer i q1/2014-resultatrapporten:

We remain on track in four divisions who combined to deliver higher early-cycle orders, steady earnings and stronger cash flow in the first quarter.

Strong order growth and cash generation in Discrete Automation and Motion and solid revenue execution in Low Voltage Products were highlights in the quarter.

Power Products maintained its solid profitability, and operational EBITDA margin in Process Automation was at record levels.

Dvs han pekar särskilt på god utveckling under kvartalet för följande fyra affärsområden:

DAM

LVP

PP

PA

Spiesshofer fortsätter:

With the divestiture of:

...Thomas & Betts HVAC business

...and the Power-One Power Solutions business we announced yesterday

we are making good progress in our portfolio pruning efforts.

Dvs ABB har avyttrat vissa mindre verksamheter vilket enl Spiesshofer är ett led i att få till en optimal struktur på ABB utan verksamheter som ej passar in.

Spiesshofer fortsätter:

We are disappointed with the continued poor performance in Power Systems and are rigorously executing actions that go well beyond the previously-announced strategic realignment.

After a thorough review, the new leadership has initiated a ‘step change’ program and already taken a number of corrective decisions.

These include the discontinuation of bidding for solar EPC projects and further management changes.

The transformation of PS will take longer than originally expected, but we remain confident that the outcome will be a strong and competitive business.

Dvs han spyr galla över den dåliga utvecklingen för affärsområde PS.

Negativt där är tydligen solenergi-relaterad verksamhet samt dålig företagsledning, vilket gjort att ABB tvingats genomföra större förändringar än väntat.

Spiesshofer fortsätter:

Looking ahead, our ambitions in 2014 are to continue the solid performance in four of our five divisions and drive the turnaround in PS.

At the same time, our leadership team is making good progress on our longer-term strategic plan and we look forward to presenting it at our capital markets day in September.

http://www.abb.com/cawp/seitp202/5AC00EBAF02E0A2BC1257CBE00699882.aspx

Dvs tydligen ska ABB presentera en ny långsiktig strategisk plan i samband med en investerardag i sep 2014.

Bla om ABB i det tidigare nämnda blogginlägget (från 24 apr 2014) om Investor:

...Tidigare vd:n, amerikanaren Joe Hogan, gjorde en del stora företagsköp åt ABB, men ABB tog ändå inte riktigt fart.

...Ny vd, Ulrich Spiesshofer tillträdde i sep 2013. Kan han få bättre fart på skutan?

http://www.redeye.se/aktiebloggen/investor/investor-gult-kort-seb

Ev bygger den höga värderingen av ABB-aktien på att om man bara skulle skära bort (avyttra eller lägga ned) de dåliga bitarna, skulle helheten (med "kronjuvelen" DAM i spetsen) se mycket bättre ut (vad gäller tillväxt och lönsamhet).

Och det i kombination med ABB:s starka finansiella ställning med nästan obefntlig skuldsättning.

Ev skulle ABB:s fabriksrelaterade affärsområden DAM, LVP och PA kunna säljas till Atlas Copco som har liknande verksamhet.

I det sammanhanget intressant att förre Atlas Copco-vd:n Michael Treschow sitter i ABB-styrelsen.

ABB-aktiens kursutveckling

I ett femårsdiagram ser aktien ut att ha en långsiktigt stigande utveckling.

Men svängningarna har varit stora:

...För fem år sedan (dvs våren 2009) låg aktien i 120-130 kr.

...Kraftig uppgång till topp kring 170 kr som nåddes sommaren 2011 (dvs på drygt två år).

...Nedgång till botten på 100-110 kr som nåddes sommaren 2012 (dvs ca ett år senare).

...Därefter kraftig uppgång igen till nuvarande kurs på drygt 170 kr. En topp på 175,90 kr nåddes i jan 2014, därefter viss nedgång till nuvarande kurs 171,10 kr.

http://www.bloomberg.com/quote/ABB:SS/chart

Dvs ska man tolka det som att ABB-aktien återigen nått taket och nu står inför en ny kraftig kursnedgång?

För att motivera nuvarande börskurs krävs rejäla förbättringar av ABB:s ekonomiska utveckling och i q1/2014-resultatrapporten finns inte mycket som tyder på det.

ABB:s framtidsutsikter enl q1/2014-resultatrapporten (som alltså kom tis 29 apr 2014), delvis bearbetad text:

Outlook

The long-term demand outlook for our businesses remains clearly positive.

The need for efficient and reliable electricity transmission and distribution will continue to increase, driven by factors such as:

1) accelerating urbanization in emerging markets

2) actions to address global warming

3) the rapidly increasing power needs from digitization

4) and the refurbishment of aging power grids

At the same time, demand for industrial automation solutions will grow as customers strive to improve:

...productivity

...efficiency

...product quality

...and safety

ABB is well positioned to tap these opportunities for long-term profitable growth with its:

1) strong market presence

2) broad geographic and business scope

3) technology leadership

4) and financial strength

In the short term, there are positive early-cycle macroeconomic signs, such as:

...strengthening growth in the US

...and the more encouraging growth in many parts of Europe.

However, there are also some uncertainties related to the speed and strength of economic development in the emerging markets, especially China.

In this market environment, ABB’s management team aims to:

1)

systematically drive profitable organic growth through:

...increased market penetration

...generating more revenues from our pipeline of new product innovations

...and expanding into new attractive market segments

2)

In addition, management intends to accelerate business-led collaboration, such as

...further developing the service business

...driving the successful integration of acquired businesses

...and increasing ABB’s productivity by focusing internal support activities on the needs of customers

3)

A third priority is relentless execution, especially in the areas of:

...cost savings

...cash flow generation

...and returning the Power Systems division to higher and more consistent returns.

http://www.abb.com/cawp/seitp202/5ac00ebaf02e0a2bc1257cbe00699882.aspx

Dvs ABB är långsiktigt optimistiskt men ser utmaningar på kort sikt vilket kräver hårt arbete.

Låter ej som någon ekonomisk skördetid för ABB den närmaste perioden.

Många av de åtgärder som räknas upp låter även som abstrakta klyschor som bolag alltid bör jobba med.

Det är väl risken med jättekoncerner som ABB; att verksamheten blir som en stor gröt som flyter omkring utan att någon har riktig koll.

Balansräkningen

  • Som nämnt positivt att ABB har en låg skuldsättning med en nettoskuld på bara 12 miljarder kr i relation till börsvärdet på nästan 400 miljarder kr.

  • Men i balansräkningen finns andra risker; mycket ev luft i form av stort bokfört värde på abstrakta så kallade immateriella anläggningstillgångar.

Per slutet av q1/2014 hade ABB immateriella anläggningstillgångar bokförda till 14 miljarder dollar (89 miljarder kr) motsvarande:

...28% av totala tillgångar

...70% av eget kapital

Dvs om ABB börjar gå dåligt under en längre tid finns risk för att de immateriella anläggningstillgångarna måste skrivas ned till noll kr vilket då ger en resultateffekt på -14 miljarder dollar vilket skulle urholka det egna kapitalet med 70%.

Då skulle ABB förmodligen behöva ett stort kapitaltillskott från aktieägarna för att stärka upp det egna kapitalet som buffert mot fortsatt dåliga tider.

Och ett sådant kapitaltillskott skulle i så fall komma från att ABB säljer ut stora mängder nya ABB-aktier till investerare, vilket då lär sätta press på ABB-aktien.

Tex år 2003 var ABB illa ute och bad aktieägarna om ett kapitaltillskott på nästan 20 miljarder kr: http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2539465.ece

Men inte ens det är särskilt mycket jämfört med att ABB nu har immateriella anläggningstillgångar på nästan 90 miljarder kr, och om de skulle behöva skrivas ned till noll kr skulle ABB ev behöva be om lika mycket pengar i kapitaltillskott från aktieägarna.

Dock är inte heller 90 miljarder kr jättemycket i relation till ABB:s nuvarande börsvärde på nästan 400 miljarder kr.

Men i ett krisläge lär ABB-aktien (och därmed ABB:s börsvärde) ligga klart lägre än så.

ABB:s stora immateriella anläggningstillgångar består till stor del (nästan 70 miljarder kr) av så kallad "goodwill" som uppstår när man gör dyra företagsköp (dvs köper bolag för värderingsnivåer som är högre än de köpta företagens bokförda tillgångsvärden).

Det behöver inte vara fel att göra sådana dyra företagsköp om det är bra bolag man köper, men det innebär även risker i form av att det uppstår stora immateriella anläggningstillgångar som senare kan behöva skrivas ned i värde om de köpta bolagen går dåligt.

Det negativa är att immateriella anläggningstillgångar ej består av konkreta materiella tillgångar såsom fabriker, maskiner, varulager, kassa och kundfordringar.

Immateriella anläggningstillgångar är istället bara "luft" som blir värdelöst om dyrköpta bolag börjar gå dåligt.

Dvs bolag som har stort bokfört värde på immateriella anläggningstillgångar = förhöjd risknivå i bolagets aktie.

//Edit: ABB-aktien föll till 159 kr som lägst i den inledande aktiehandeln på börsen tis 29 apr 2014 efter att bolaget tidigare under morgonen offentliggjort sin q1/2014-resultatrapport.

159 kr var -7% från slutkursen 171,10 kr dagen innan (mån 28 apr 2014).

Kl 9.22 tis 29 apr 2014 hade aktien återhämtat sig lite och låg i 160,50 kr (-6%).

Framför allt schweiziska storbanken UBS var största nettosäljare av ABB-aktier på Stockholmsbörsen dittills under dagen.

SEB var näst största nettosäljare.

Edit 2: ABB-aktien var som lägst nere i 158,10 kr under rapportdagen tis 29 apr 2014.

Bottennoteringen kom kl 16.44.

Aktien slutade sedan dagen kl 17.30 i 159,10 kr (-7% från slutkursen dagen innan).

UBS och Deutsche Bank var dagens största nettosäljare av ABB-aktier på Stockholmsbörsen.

//


Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra:http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg fick alltså ABB-aktien rekommendationen "sälj" vid börskurs 171,10 kr (aktiens slutkurs mån 28 apr 2014).

Ev kommer det ej gå att sälja aktien för denna kurs när börsen öppnar idag tis 29 apr 2014 eftersom ABB:s q1/2014-resultatrapport som presenterades på morgonen tis 29 apr 2014 var dålig.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?