Post entry

Duell: ABB vs Husqvarna

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Vilken aktie är mest köpvärd; ABB eller Husqvarna?

Sammanfattning

Den sammantagna slutsatsen här blir rekommendation "sälj" för både ABB-aktien och Husqvarna-aktien.

Huvudorsaken är att de båda har en skral ekonomisk utveckling samtidigt som aktierna är högt värderade och förväntningarna höga på goda förbättringar i bolagens ekonomiska utveckling framöver.

Måste man välja någon av de båda aktierna blir valet här ABB eftersom bolaget har en större geografisk spridning, en stabilare resultatutveckling och en lägre skuldsättning.

Det är ett tristare bolag än Husqvarna men också ett säkrare bet.

Mera riskbenägna aktieinvesterare kan istället välja Husqvarna där förbättringspotentialen är större och hävstången i aktiekursen kan bli högre om bolagets utveckling börjar förbättras.

Jämförelser av bolagen

Verksamheter (förenklat uttryckt):

• ABB: Utrustning för elnät samt elrelaterad utrustning för fabriker och för fastigheter.

• Husqvarna: Produkter och maskiner för trädgårdsskötsel, både för privatpersoner och proffs.

Hittade tex följande ABB-produkter i grannskapet i form av så kallade kabelskåp:

Dvs det är väl ett gott tecken för bedömningen av ett bolags aktie om bolagets produkter är vanligt förekommande i omgivningen.

Kabelskåp lär inte vara ABB:s mest avancerade produkt men det är ändå en del i bolagets produktsortiment.

Hittade även liknande kabelskåp som det inte stod ABB på utan Kabeldon i Alingsås och Triax.

Kabeldon i Alingsås hör tydligen till ABB och heter numera ABB Kabeldon, för om man söker på Kabeldon i Alingsås så kommer man till ABB:s svenska hemsida.

(Alingsås ligger 4-5 mil nordost om Göteborg.)

Så här skriver ABB på hemsidan om sina kabelskåp:

_"Länge leve kabelskåpet

När man satt dit kabelskåpet ska det bara fungera. År ut och år in. Länge.

Vi har levererat över 1 000 000 kabelskåp och fördelningscentraler under de mer än 50 år vi varit i branschen. Större delen av dem är fortfarande i drift. Vi chansar inte."_

http://www.abb.se/cawp/gad02465/cdb7745bf5773b36c1257b490034b92f.aspx

Triax verkar dock vara ett danskt bolag med inriktning på utrustning för internet etc så de skåpen verkar ej ha med elnätet att göra utan snarare telekomnätet.

För Husqvarnas del är ju robotgräsklippare en del av sortimentet, och där hade tex Aftonbladet i början av juni en artikel med referat från tidningen Härligt Hemma som gett testföretaget Wiseguide i uppdrag att testa vilken robotgräsklippare som är bäst: http://www.aftonbladet.se/pryl/article16866013.ab

Sju robotgräsklippare testades för priser på 8 000-21 000 kr och en kapacitet att täcka en tomtyta på 700-2 500 kvadratmeter.

Priserna är höga och motsvarar ju vad det kostar att köpa en bättre begagnad bil, men en del tycker tydligen att det är värt det.

Husqvarnas robotgräsklippare Automover 220AC ingick i testet och kostar 21 000 kr och täcker 1 800 kvadratmeters tomtyta.

Och det var den som utsågs till "bäst i test" vilket är ett gott tecken.

Omdömena var bla låg vikt, lättinstallerad och enkelhanterad.

Bland nackdelarna dock att det snabbt blir repor på höljet och att en laddning bara räcker i 90 minuter.

Av de sju robotgräsklipparna fick tre st betyget tre (av fem möjliga) och fyra st fick betyget fyra (av fem möjliga).

Husqvarna-klipparen var en av de som fick betyget fyra av fem.

Husqvarnas hela produktsortiment: http://www.husqvarna.com/se/home/

Bolagets robotgräsklippare: http://www.husqvarna.com/se/products/robotic-mowers/husqvarna-robotic-mowers-for-homeowners/

Och modellen Husqvarna Automower 220AC: http://www.husqvarna.com/se/products/robotic-mowers/husqvarna-robotic-mowers-for-homeowners/

Enl Husqvarnas hemsida ligger priset på sen i 19 900 kr jämfört med ordinarie pris 21 900 kr inkl moms.

Är det ett dåligt tecken att bolaget rabatterar sina produkter? Å andra sidan kanske de alltid brukar göra det så här års när mer än halva sommaren passerat.

Husqvarna har sju olika robotgräsklippare på sin hemsida för olika tomtytor:

500 kvadratmeter (10 900 kr)
800 kvadratmeter (14 900 kr)
1 800 kvadratmeter (19 900 kr)
2 200 kvadratmeter (26 900 kr)
3 000 kvadratmeter (25 900 kr)
3 200 kvadratmeter (26 900 kr)
6 000 kvadratmeter (43 900 kr)

Enl hemsidan var det bara de för 500 kvm och 1 800 kvm som hade rabatterat pris.

Den för 2 200 kvm har tydligen även solceller som stöd för energiförsörjningen.

Youtube-klipp från maj 2013 om Husqvarnas robotgräsklippare: http://www.youtube.com/watch?v=G7KXBwuZmaw#at=15

Husqvarnas svenska Youtube-kanal med flera videoklipp: http://www.youtube.com/user/HusqvarnaSverige/videos

I Husqvarnas produktsortiment ingår ju bla även motorsågar.

Videoklipp från feb 2012 med demonstration av motorsågen Husqvarna Triobrake: http://www.youtube.com/watch?v=9EntH27jyV4

Börsvärden:

• ABB 330 miljarder kr (vid börskurs 142,60 kr)

• Husqvarna 22 miljarder kr (vid börskurs 38,87 kr för B-aktien)

Börskurserna är slutkurser mån 29 juli 2013.

Börskursens utveckling senaste 12 månader (tom mån 29 juli 2013):

• ABB +24%

• Husqvarna +17%

Dvs båda aktierna har haft god kursutveckling det senaste året. Men är det motiverat eller ej?

Antal anställda:

• ABB: ca 145 000 pers

• Husqvarna: 14 773 pers

Börsvärde per anställd:

• ABB: 2,3 miljoner kr

• Husqvarna: 1,5 miljoner kr

ABB något högre värderat per anställd.

Skuldsättning (nettoskuld per slutet av juni 2013):

• ABB: 23 miljarder kr (7% av börsvärdet)

• Husqvarna: 9 miljarder kr (39% av börsvärdet)

Högre skuldsättning (och därmed risknivå) i Husqvarna.

Tidigare kapitaltillskott:

• Husqvarna hade det lite krisigt år 2009 och fick då be aktieägarna om ett kapitaltillskott på 3 miljarder kr genom utförsäljning av nya Husqvarna-aktier för 16 kr per st.

Det blev dock en god affär för aktieägarna eftersom kursen nu ligger i nästan 40 kr.

Ca 191 miljoner nya Husqvarna-aktier gavs ut vilket ökade det totala antalet aktier från 385 miljoner st till 576 miljoner st så det blev en ganska stor utspädning av befintliga aktier.

• ABB har inte behövt be aktieägarna om kapitaltillskott, men hade en verkligt djup kris år 2003.

Då fick ABB be aktieägarna om 19 miljarder kr och sälja ut större delen av ett helt affärsområde för att klara sig: http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2539465.ece

Men även det blev i efterhand en riktigt god affär för aktieägarna då de nya ABB-aktierna såldes ut för 23,15 kr per st och aktien idag ligger i över 140 kr.

Dvs eftersom det har hänt tidigare kan det väl inte uteslutas att både ABB och Husqvarna kommer att hamna i kris även i framtiden och behöva be aktieägarna om stora kapitaltillskott, vilket riskerar göra att börskursen åtminstone tillfälligt faller kraftigt vilket är ett riskmoment.

Dock är väl båda bolagen fortfarande väldigt noga med att försöka få till en god utveckling med tanke på sina tidigare kriser.

Ekonomisk utveckling

ABB:

De senaste åren:

Orderingång:
2008: 38 miljarder dollar (+11%)
2009: 31 miljarder dollar (-19%)
2010: 33 miljarder dollar (+6%)
2011: 40 miljarder dollar (+23%)
2012: 40 miljarder dollar (0%)

2013 (6 månader): 20 miljarder dollar (-3%)

Orderingångsförändring exkl företagsköp och exkl valutaeffekter.
2011: +11%
2012: 0%

2013 (6 månader): -8%

Negativt att de justerade orderingångsförändringen föll under första halvåret 2013.

Intäkter:
2008: 35 miljarder dollar (+20%)
2009: 32 miljarder dollar (-9%)
2010: 32 miljarder dollar (-1%)
2011: 38 miljarder dollar (+20%)
2012: 39 miljarder dollar (+4%)

2013 (6 månader): 20 miljarder dollar (+7%)

Intäktsförändring exkl företagsköp och exkl valutaeffekter:
2011: +9%
2012: +3%

2013 (6 månader): +3%

Rörelsemarginal:
2008: 13%
2009: 13%
2010: 12%
2011: 12%
2012: 10%

2013 (6 månader): 11%

Positivt att rörelsemarginalen höll sig uppe även under den globala finanskrisen 2008/2009. Det visar väl på flexibilitet och god krishantering på ABB.

Resultat efter skatt:
2008: 3,1 miljarder dollar (-14%)
2009: 2,9 miljarder dollar (-7%)
2010: 2,6 miljarder dollar (-12%)
2011: 3,2 miljarder dollar (+24%)
2012: 2,7 miljarder dollar (-15%)

2013 (6 månader): 1,4 miljarder dollar (+6%)

Resultat per aktie:
2008: 1,36 dollar (-13%)
2009: 1,27 dollar (-7%)
2010: 1,12 dollar (-12%)
2011: 1,38 dollar (+23%)
2012: 1,18 dollar (-14%)

2013 (6 månader): 0,62 dollar (+7%)

Negativt att resultatet per aktie i princip legat oförändrat under de fem senaste åren.

Men man kan ju även se det som positivt att resultatet per aktie höll sig uppe så pass väl under den globala finanskrisen 2008/2009.

Man kan väl säga att ABB har haft en väldigt stabil utveckling utifrån detta.

Aktieutdelning för året (har utbetalats under våren/sommaren året därpå):
2008: 0,4445 dollar
2009: 0,4835 dollar
2010: 0,6868 dollar
2011: 0,6926 dollar
2012: 0,7101 dollar

ABB anger aktieutdelningen i schweizerfrancs och den är här omräknad till dollar med de valutakurser som gällde vid utbetalningstidpunkten.

Utdelningens andel av årets resultat per aktie:
2008: 33%
2009: 38%
2010: 61%
2011: 50%
2012: 60%

Dvs de senaste åren har aktieutdelningen utgjort en ganska stor del av ABB:s årliga resultat per aktie.

Den senaste utdelningsnivån (som utbetalades i maj 2013) motsvarar ca 4,70 kr vilket utgör drygt 3% av ABB-aktiens börskurs 142,60 kr, vilket väl är ungefär i nivå med övriga aktier på börsen.

Det blir en hygglig årsränta för de som äger ABB-aktier, och åtminstone högre än att ha pengarna på bankkonto.

Dock risk för att börskursen faller och även att utdelningen inte blir lika hög framöver.

Här i bloggen är dock uppfattningen att aktieutdelningen i sig är irrelevant för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej, eftersom utdelningen är som att man gör ett uttag från sitt bankkonto. Har man 1 000 kr på bankkontot och gör ett uttag på 100 kr blir man inte rikare för det, utan man har ändå kvar 1 000 kr (fast 100 kr i plånboken och 900 kr på banken). Allt annat lika bör aktiekursen falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen utbetalas.

Det enda relevanta för bedömningen av om aktien är köpvärd eller ej, är istället hur mycket pengar bolaget tjänar i sin verksamhet (dvs förenklat; resultatet per aktie) och om aktiekursen ligger högt eller lågt i förhållande till det.

De senaste kvartalen:

Orderingång:
q1/2012: 10,4 miljarder dollar (0%)
q2/2012: 10,1 miljarder dollar (+2%)
q3/2012: 9,3 miljarder dollar (-5%)
q4/2012: 10,5 miljarder dollar (+4%)

q1/2013: 10,5 miljarder dollar (+1%)
q2/2013: 9,3 miljarder dollar (-7%)

Orderingången för q2/2013 var sämre än aktieanalytikerna räknat med. Förväntningarna låg i snitt på 10,2 miljarder dollar enl Reuters men det blev alltså bara 9,3 miljarder dollar: http://www.svd.se/naringsliv/branscher/industri-och-fordon/abb-samre-an-vantat_8373238.svd

Orderingångsförändring exkl företagsköp och exkl valutaeffekter:
q1/2012: 0%
q2/2012: +6%
q3/2012: -6%
q4/2012: -2%

q1/2013: -4%
q2/2013: -11%

Negativt att den justerade orderingången nu har fallit fyra kvartal i rad, och att fallet tilltog i q2/2013.

Intäkter:
q1/2012: 8,9 miljarder dollar (+6%)
q2/2012: 9,7 miljarder dollar (0%)
q3/2012: 9,7 miljarder dollar (+4%)
q4/2012: 11,0 miljarder dollar (+4%)

q1/2013: 9,7 miljarder dollar (+9%)
q2/2013: 10,2 miljarder dollar (+6%)

Intäktsförändring exkl företagsköp och exkl valutaeffekter:
q1/2012: +6%
q2/2012: +3%
q3/2012: +4%
q4/2012: -1%

q1/2013: +3%
q2/2013: +2%

Rörelsemarginal:
q1/2012: 12%
q2/2012: 10%
q3/2012: 12%
q4/2012: 8%

q1/2013: 11%
q2/2013: 12%

Positivt att rörelsemarginalen fortsätter att hålla sig uppe på god nivå och till och med ökar något.

Resultat efter skatt:
q1/2012: 685 miljoner dollar (+5%)
q2/2012: 656 miljoner dollar (-27%)
q3/2012: 759 miljoner dollar (-4%)
q4/2012: 604 miljoner dollar (-27%)

q1/2013: 664 miljoner dollar (-3%)
q2/2013: 763 miljoner dollar (+16%)

Resultatet efter skatt för q2/2013 var sämre än väntat. Aktieanalytikerna hade i snitt räknat med 791 miljoner dollar enl Reuters men det blev alltså 763 miljoner dollar: http://www.svd.se/naringsliv/branscher/industri-och-fordon/abb-samre-an-vantat_8373238.svd

Resultat per aktie:
q1/2012: 0,30 dollar (+3%)
q2/2012: 0,29 dollar (-26%)
q3/2012: 0,33 dollar (-3%)
q4/2012: 0,26 dollar (-28%)

q1/2013: 0,29 dollar (-3%)
q2/2013: 0,33 dollar (+16%)

Även kvartalsvis är utvecklingen av resultatet per aktie väldigt stabil kring 0,30 dollar per kvartal.

Husqvarna:

De senaste åren:

Intäkter:
2008: 32 miljarder kr (-3%)
2009: 34 miljarder kr (+5%)
2010: 32 miljarder kr (-5%)
2011: 30 miljarder kr (-6%)
2012: 31 miljarder kr (+2%)

2013 (6 mån): 19 miljarder kr (-6%)

Intäktsförändring exkl företagsköp och exkl valutaeffekter:
2008: -6%
2009: -8%
2010: 0%
2011: +2%
2012: 0%

2013 (6 mån): -2%

Negativt att Husqvarnas justerade intäktsförändring haft en så skral utveckling.

Rörelsemarginal:
2008: 7%
2009: 5%
2010: 8%
2011: 5%
2012: 5%

2013 (6 mån): 9%

Rörelsemarginalen ligger på en lägre nivå än hos ABB.

Resultat efter skatt:
2008: 1,3 miljarder kr (-37%)
2009: 0,9 miljarder kr (-30%)
2010: 1,7 miljarder kr (+94%)
2011: 1,0 miljarder kr (-43%)
2012: 1,0 miljarder kr (+3%)

2013 (6 mån): 1,1 miljarder kr (-21%)

Resultat per aktie:
2008: 2,81 kr (-37%)
2009: 1,64 kr (-42%)
2010: 3,03 kr (+85%)
2011: 1,73 kr (-43%)
2012: 1,78 kr (+3%)

2013 (6 mån): 1,96 kr (-20%)

Negativt med ganska stora variationer i resultatet från år till år, dock positivt att bolaget inte gick med förlust ens under den globala finanskrisen 2008/2009.

Aktieutdelning per år (utbetalad under våren året därpå):
2008: 0 kr
2009: 1 kr
2010: 1,50 kr
2011: 1,50 kr
2012: 1,50 kr

Utdelningens andel av årets resultat per aktie:
2008: 0%
2009: 61%
2010: 50%
2011: 87%
2012: 84%

Dvs positivt att Husqvarna delat ut en så hög andel av resultatet per aktie men eftersom bolagets lönsamhet har varit ganska skral har utdelningsnivån ändå inte blivit så hög.

Den senaste utdelningen på 1,50 kr som utbetalades våren 2013 motsvarar ändå nästan 4% av börskursen 38,87 kr vilket är ganska högt. Det blir en god "årsränta" för de som investerar i Husqvarna-aktier.

Och om bolaget får fart på intäkter och resultat framöver lär även utdelningen bli högre.

(Dock är uppfattningen här i bloggen att aktieutdelningen i sig inte har någon betydelse för värderingen av en aktie. Aktieutdelning kan ju liknas vid att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har fortfarande bara 1 000 kr, även om det istället då är 100 kr i plånboken och 900 kr på banken. Och när aktieutdelningen utbetalas bör ju aktiekursen falla med lika mycket som aktieutdelningen, allt annat lika.)

De senaste kvartalen:

Intäkter:
q1/2012: 9,8 miljarder kr (+12%)
q2/2012: 10,7 miljarder kr (+5%)
q3/2012: 5,8 miljarder kr (-9%)
q4/2012: 4,5 miljarder kr (-10%)

q1/2013: 9,0 miljarder kr (-8%)
q2/2013: 10,2 miljarder kr (-4%)

Ganska tydlig säsongsvariation för Husqvarna där q2 verkar vara det starkaste kvartalet varje år, följt av q1.

Sämst kvartal varje år verkar dock vara q4 följt av q3.

Intäktsförändring exkl företagsköp och exkl valutaeffekter:
q1/2012: +9%
q2/2012: 0%
q3/2012: -8%
q4/2012: -8%

q1/2013: -4%
q2/2013: 0%

Negativt även på kvartalsbasis med skral utveckling av den justerade intäktsförändringen.

Vill man tänka positivt var det i alla fall oförändrade intäkter under q2/2013 (och som nämnt ovan är ju q2 ett viktigt kvartal för Husqvarna varje år eftersom intäkterna då är störst).

Rörelsemarginal:
q1/2012: 9%
q2/2012: 11%
q3/2012: 3%
q4/2012: -14%

q1/2013: 8%
q2/2013: 10%

Vill man tänka positivt verkar rörelsemarginalen stiga, men det kan vara en synvilla eftersom q2 är säsongsmässigt starkast varje år med störst intäkter.

Resultat efter skatt:
q1/2012: 633 miljoner kr (+31%)
q2/2012: 786 miljoner kr (+15%)
q3/2012: 105 miljoner kr (+91%)
q4/2012: -499 miljoner kr (?)

q1/2013: 467 miljoner kr (-26%)
q2/2013: 661 miljoner kr (-16%)

Resultat per aktie:
q1/2012: 1,10 kr (+31%)
q2/2012: 1,36 kr (+15%)
q3/2012: 0,19 kr (+90%)
q4/2012: -0,87 kr (?)

q1/2013: 0,81 kr (-26%)
q2/2013: 1,15 kr (-15%)

Återigen syns de stora säsongsvariationerna i Husqvarnas kvartalsresultat.

Men negativt att resultaten har minskat de senaste två kvartalen jämfört med samma kvartal ett år tidigare.

Kommentar till ekonomisk utveckling:

ABB

• ABB:s justerade orderingång har som nämnt fallit de senaste kvartalen, och i q2/2013 utökades fallet till hela 11%.

• Samtidigt har ABB:s rörelsemarginal halkat ner från drygt 11% (juli 2011-juni 2012) till drygt 10% under senast rapporterade 12 mån (juli 2012-juni 2013).

Till ABB:s försvar kan nämnas att bolaget i q2/2013-resultatrapporten medvetet ökat fokus på mer lönsamma ordrar i delar av verksamheten, vilket därmed bidragit till en negativ effekt på orderingången.

Men samtidigt uppger ABB i rapporten att orderingången av stora ordrar hämmats av en skral konjunktur globalt.

Positivt är i alla fall enl ABB att orderingången i förhållande till intäkterna (den så kallade "book to bill ratio") indikerar en stabil utveckling eftersom orderingången ligger i nivå med intäkterna.

Intäkter är ju fakturering av tidigare ordrar medan orderingången är nivån av nya ordrar, så om nya ordrar ligger i nivå med intäkterna indikerar ju det att utvecklingen åtminstone är stabil och inte kommer att fortsätta försämras.

ABB:s book to bill ratio de senaste kvartalen:
q1/2012: 116%
q2/2012: 104%
q3/2012: 95%
q4/2012: 95%

q1/2013: 108%
q2/2013: 91%

Det är alltså beräknat som orderingången under respektive kvartal delat med intäkterna för respektive kvartal.

När ABB pratar om att orderingången ligger i nivå med intäkterna avser de hela det första halvåret 2013, men om man enl ovan bara ser på q2/2013 var alltså orderingången lägre ��n intäkterna vilket är ett negativt tecken.

Husqvarna

• Husqvarnas justerade intäktsförändring har fallit de senaste kvartalen även om det var en justerad intäktsförändring på noll procent under q2/2013.

• Och Husqvarnas rörelsemarginal har halkat ner från 6% (juli 2011-juni 2012) till drygt 4% för senast rapporterade 12 mån (juli 2012-juni 2013).

Till Husqvarnas försvar kan nämnas att bolaget pekar i q2/2013-resultatrapporten på att 2013 inleddes med ovanligt kallt väder vilket hämmar försäljningen av trädgårdsutrustning. Bolaget har även missgynnats av negativa valutaeffekter (stark krona).

Resultat per aktie:

ABB:s och Husqvarnas resultat per aktie för senast rapporterade 12 mån (juli 2012-juni 2013), samt förändring jämfört med 12-månadersperioden dessförinnan (dvs juli 2011-juni 2012):

• ABB 1,21 dollar (-6%)

• Husqvarna 1,28 kr (-41%)

P/e-tal:

• ABB: 18

• Husqvarna: 30

För beräkning av ABB:s p/e-tal har börskursen 142,60 kr först räknats om till 21,99 dollar med en dollarkurs på 6,4848 kr i skrivande stund (142,60 kr delat med 6,4848 kr per dollar = ca 21,99 dollar).

Värderingen av aktierna:

Sammantaget verkar varken ABB-aktien eller Husqvarna-aktien särskilt intressant vid nuvarande börskurser.

Eftersom båda aktierna värderas till höga p/e-tal trots en trist ekonomisk utveckling, verkar aktieinvesterare ha förhoppningar om en förbättrad ekonomisk utveckling för båda bolagen.

Men det återstår att se om det kan ske under de närmaste kvartalen.

Framtidsutsikter:

Bolagens framtidsutsikter enl q2/2013-resultatrapporterna:

ABB:

"Macro indicators are increasingly mixed, which makes predicting the timing of orders more difficult, especially large project orders.

However, our strong backlog will continue to partly mitigate that uncertainty, while we continue to focus on balancing cost and growth and increasing customer satisfaction.

We remain confident that our business and regional balance will continue to provide us with profitable growth opportunities."

http://www04.abb.com/global/seitp/seitp202.nsf/c71c66c1f02e6575c125711f004660e6/4c57c858222fa1cbc1257ba900377f1b/$FILE/ABB+Q2+2013+press+release_English.pdf

Dvs ABB ser en blandad utveckling av konjunkturen runt om i världen, men bolaget pekar på det positiva med att ha en så stor orderbok, samtidigt som fokus kommer att ligga på kostnadskontroll.

Bolaget ser möjligheter att kunna uppnå lönsam tillväxt i sin framtida utveckling.

• Husqvarna:

"Vi har en fortsatt försiktig utsikt för efterfrågan i Europa, medan utsikterna för Nordamerika förblir mer positiv för både park- och trädgårdsprodukter och för produkter för byggnadsindustrin.

Under andra halvan av året kommer vi att se över hur vi ytterligare kan accelerera viktiga förbättringsprogram i syfte att realisera våra finansiella mål.”

http://husqvarnagroup.com/files/press/husqvarna/201307105832-1.pdf

Dvs blandade utsikter men bolaget avser utöka interna åtgärder för att förbättra den ekonomiska utvecklingen.

Affärsområden:

• ABB:

ABB delar in sin verksamhet både i fyra geografiska regioner och fem affärsområden.

Orderingången under q2/2013 fördelade sig enl följande på de geografiska regionerna (orderingång per region delat med ABB:s totala orderingång):

Europa 34%
Amerika 29%
Asien 27%
Mellanöstern, Afrika 10%
- - -
Summa 100%

Dvs välspridd geografisk fördelning av verksamheten på Europa, Amerika och Asien, samt därutöver med Mellanöstern/Afrika som ett mindre område.

Förändring av orderingången under q2/2013 (exkl företagsköp och exkl valutaeffekter):

Europa -4%
Amerika -16%
Asien -10%
Mellanöstern, Afrika -17%
- - -
Summa -8%

Överraskande med så kraftig orderingångsminskning i Amerika där man trodde att konjunkturen höll på att förbättras.

Fördelning av orderingången under q2/2013 på ABB:s fem affärsområden:

Power products 26%
Discrete automation and motion 24%
Low voltage products 20%
Process automation 18%
Power systems13%
- - -
Summa 100%

Förenklat kan man väl dela in ABB:s fem affärsområden i följande två huvudgrupper:

1) Elnätsrelaterade produkter:

• Power products
• Power systems

Affärsområdena säljer bla utrustning för elkraftverk och elnät inkl transformatorer osv.

I Power systems ingår bla ABB:s tillverkning av högspänningskablar i Karlskrona.

Bla under 2011 beslutade ABB om ökade investeringar i den verksamheten i Karlskrona för att möta ökad efterfrågan.

Investeringen på 400 miljoner dollar under 2012-2015 kallades för "den största i modern tid" för ABB i Sverige: http://news.cision.com/se/abb/r/abb-investerar-400-miljoner-dollar-for-expansion-av-produktionskapaciteten-av-kablar-i-karlskrona,c9197287

2) Elrelaterad utrustning för fabriker och fastigheter etc:

• Discrete automation and motion
• Low voltage products
• Process automation

Dam säljer bla fabriksrobotar.

Lvp säljer bla elutrustning för fastigheter.

Pa säljer bla elutrustning för oljeborrplattformar.

ABB:s fabriksrobotar kan programmeras till att göra nästan allt möjligt. Tex videoklipp från juni 2012 där en ABB-robot spelar biljard: http://www.youtube.com/watch?v=nH08-JQwsZQ

Hög precision hos ABB-robotarna i videoklipp där de balanserar en bricka med läskburkar: http://www.youtube.com/watch?v=SOESSCXGhFo

Dam:s robotavdelning heter tydligen ABB Robotics som har en egen Youtube-kanal med fler videoklipp: http://www.youtube.com/user/ABBRobotics/videos

Förändring av orderingången för ABB:s affärsområden under q2/2013 (exkl företagsköp och exkl valutaeffekter):

Low voltage products 0%
Discrete automation and motion -2%
Power products -7%
Process automation -21%
Power systems -31%
- - -
Summa ABB -11%

Sämst utveckling i Power systems alltså men som nämnts är det delvis en medveten strategi med fokus på lönsamma ordrar.

Bäst utveckling för Lvp men ändå var det inte mer än oförändrad orderingång där. Även för Dam för det näst intill oförändrad orderingång.

Rörelsemarginal per affärsområde under q2/2013 (jämfört med rörelsemarginalen under q2/2012):

Discrete automation and motion 15% (16%)
Low voltage products 14% (9%)
Power products 12% (12%)
Process automation 11% (11%)
Power systems 6% (2%)
- - -
Summa ABB 12% (10%)

Power systems är alltså tydligen "det svarta fåret" bland ABB:s affärsområden med sämst utveckling av orderingången och klart lägst rörelsemarginal. Men positivt att rörelsemarginalen har förbättrats något.

De bästa affärsområdena är enl ovan Dam och Lvp som har minst dålig utveckling av orderingången och klart högst rörelsemarginaler.

• Husqvarna:

Husqvarna delar in sin verksamhet i tre affärsområden.

Fördelning av Husqvarnas intäkter på de tre affärsområdena under första halvåret 2013:

Europa, Asien 48%
Amerika 44%
Construction 8%
- - -
Summa 100% (19 miljarder kr)

Trädgårdsprodukterna är indelade i de två geografiska huvudregionerna Europa/Asien samt Amerika, medan separata specialaffärsområdet Construction finns vid sidan om med inriktning på byggverktyg (tex maskiner för att såga i cement, stål och natursten).

Intäktsförändring per affärsområde under första halvåret 2013 (exkl företagsköp och exkl valutaeffekter):

Europa, Asien -2%
Amerika -2%
Construction +4%
- - -
Summa -2%

Rörelsemarginal per affärsområde under första halvåret 2013 (rörelsemarginalen under första halvåret 2012):

Europa, Asien 15% (19%)
Amerika 3% (2%)
Construction 10% (8%)
- - -
Summa 9% (10%)

Dvs det enda glädjeämnet verkar vara det lilla specialaffärsområdet Construction som har stigande justerad intäktsförändring och stigande rörelsemarginal.

Negativt med intäktsminskning i Amerika när det är så mycket tal om bättre konjunktur i USA osv.

Och överraskande låg rörelsemarginal i Amerika.

Aktieanalytikernas förväntningar

ABB:

Enl 4-traders.com:

Intäkter:
2012 (faktiskt utfall): 39 miljarder dollar (+4%)
2013: 41 miljarder dollar (+5%)
2014: 43 miljarder dollar (+5%)
2015: 46 miljarder dollar (+6%)
2016: 48 miljarder dollar (+4%)
2017: 49 miljarder dollar (+3%)

Rörelsemarginal:
2012 (faktiskt utfall): 11%
2013: 12%
2014: 13%
2015: 13,5%
2016: 12%
2017: 13%

Resultat efter skatt:
2012 (faktiskt utfall): 2,7 miljarder dollar (-15%)
2013: 3,3 miljarder dollar (+22%)
2014: 3,8 miljarder dollar (+17%)
2015: 4,2 miljarder dollar (+10%)
2016: 4,6 miljarder dollar (+10%)
2017: 4,9 miljarder dollar (+5%)

Resultat per aktie:
2012 (faktiskt utfall): 1,18 dollar (-14%)
2013: 1,44 dollar (+22%)
2014: 1,66 dollar (+15%)
2015: 1,82 dollar (+10%)

http://www.4-traders.com/ABB-LTD-9365000/financials/

Dvs som vanligt med aktieanalytikerna räknar de med en väldigt god och stabil utveckling under kommande år utan några som helst störningar.

Utifrån siffrorna ovan väntas ABB:s resultat per aktie öka till 2,10 dollar år 2017 (dvs inom fyra år).

Det innebär att aktien vid nuvarande börskurs på drygt 140 kr (22 dollar) värderas på börsen till ett p/e-tal på 10-11 utifrån föräntat resultat per aktie ipnom fyra år.

• Det kräver att ABB:s resultat per aktie ökar med i snitt 12% per år i fem år (från 2012 till 2017) vilket innebär höga förväntningar.

• Intäktstillväxten väntas ligga på 4-5% per år i snitt under dessa fem år, medan rörelsemarginalen väntas öka från 11% 2012 till 13% 2017.

Helt orimligt är det inte, men det lär tex förutsätta en stabilt allt bättre konjunktur i världen.

Och även om det blir ett så bra framtidsscenario, är ABB-aktien inte mycket mer än fullvärderad (eftersom en värdering till ett p/e-tal på 10-11 räknat på förväntat resultat om fyra år inte är en låg värdering).

Prognoser enl Reuters:

ABB:s resultat per aktie:

2013: 1,48 dollar (+25%)
2014: 1,70 dollar (+15%)

http://www.reuters.com/finance/stocks/financialHighlights?symbol=ABBN.VX

Det kan då jämföras med ovannämnda prognoser enl 4-traders.com:

2013: 1,44 dollar (+22%)
2014: 1,66 dollar (+15%)

Dvs prognoserna ligger på ungefär samma nivå.

ABB anger även på sin egen hemsida länk till snittet av analytikernas prognoser för bla resultat per aktie enl SME Direkt:

2013: 1,44 dollar (+22%)
2014: 1,68 dollar (+17%)
2015: 1,87 dollar (+11%)

http://www.abb.com/cawp/abbzh259/f012905a5a215c58c1257998002f4bd4.aspx

http://www.direkt.se/SMEDirekt/InvestorRelations.aspx?id=87&gid=8006;8007;8337;8338;8008

Dvs de nivåerna är också i enlighet med 4-traders.com och Reuters.

Det vill alltså till att ABB:s resultattillväxt tar fart för att nå prognoserna för 2013 med ovannämnda utveckling för ABB hittills under 2013:

q1/2013: 0,29 dollar (-3%)
q2/2013: 0,33 dollar (+16%)

2013 (6 månader): 0,62 dollar (+7%)

Enl 4-traders.com och SME Direkt väntas ju följande resultat per aktie för helåret 2013:

2013: 1,44 dollar (+22%)

Och enl Reuters:

2013: 1,48 dollar (+25%)

Det betyder att analytikerna för andra halvåret 2013 räknar med ett resultat per aktie på 0,82-0,86 dollar vilket är 39%-46% över nivån på 0,59 dollar som uppnåddes under andra halvåret 2012.

Med den orderingångsförändring ABB haft hittills under 2013 kan man sätta frågetecken för att prognoserna för resultatet per aktie under andra halvåret 2013 kommer att nås.

ABB:s ovannämnda orderingångsförändring hittills under 2013 (exkl företagsköp och exkl valutaeffekter):

q1/2013: -4%
q2/2013: -11

Dvs hur går det ihop med en förväntad resultatökning på 39-46% under andra halvåret 2013?

Det vill till att världskonjunkturen tar rejäl fart inom kort.

Husqvarna:

Enl 4-traders.com:

Intäkter:
2012 (faktiskt utfall): 31 miljarder kr (+2%)
2013: 30 miljarder kr (-2%)
2014: 31 miljarder kr (+5%)
2015: 33 miljarder kr (+4%)
2016: 31 miljarder kr (-5%)
2017: 32 miljarder kr (+3%)

Rörelsemarginal:
2012 (faktiskt utfall): 6%
2013: 6%
2014: 8%
2015: 9%
2016: 8%
2017: 8%

Resultat efter skatt:
2012 (faktiskt utfall): 1,0 miljarder kr (+3%)
2013: 1,2 miljarder kr (+13%)
2014: 1,7 miljarder kr (+47%)
2015: 2,0 miljarder kr (+19%)

Resultat per aktie:
2012 (faktiskt utfall): 1,78 kr (+3%)
2013: 2,11 kr (+19%)
2014: 3,06 kr (+45%)
2015: 3,68 kr (+20%)

http://www.4-traders.com/HUSQVARNA-AB-6498674/financials/

Dvs även här väntas kraftiga resultatökningar flera år i rad.

• Resultatet per aktie väntas mer än dubblas på tre år (från 2012 till 2015).

Det innebär en förväntad resultatökning på i snitt 27% per år.

• Intäkterna väntas bara öka med i snitt 2% per år (från 2012 till 2015) men rörelsemarginalen väntas öka från 6% 2012 till över 9% 2015.

Efter 2015 väntas dock intäkterna falla tillbaka samtidigt som rörelsemarginalen väntas falla tillbaka något till 8%.

Prognoser enl Reuters.com:

Förväntat resultat per aktie:

2013: 2,15 kr (+21%)
2014: 3,05 kr (+42%)

Det kan jämföras med ovannämnda prognoser enl 4-traders.com:

2013: 2,11 kr (+19%)
2014: 3,06 kr (+45%)

Dvs de ligger på ungefär samma nivå.

Och det kan jämföras med Husqvarnas utveckling för resultatet per aktie hittills under 2013:

q1/2013: 0,81 kr (-26%)
q2/2013: 1,15 kr (-15%)

2013 (6 mån): 1,96 kr (-20%)

Dvs det indikerar att Husqvarnas resultat per aktie för 2013 kommer att bli lägre än 2012 (1,78 kr).

Hur går det då ihop med att analytikerna i snitt räknar med ett resultat per aktie på 2,11-2,15 kr för 2013 (dvs en ökning med 19-21% jämfört med 2012)?

• Under andra halvåret 2012 blev Husqvarnas resultat per aktie -0,68 kr.

• Och under andra halvåret 2013 räknar analytikerna utifrån ovanstående med 0,15-0,19 kr.

I och för sig uppgick Husqvarnas resultat per aktie under q4/2012 till -0,87 kr vilket var belastat med engångskostnader på 256 miljoner kr pga personalnedskärningar.

Det motsvarar en resultatbelastning med -0,33 kr per aktie efter 26% skatt, så om man återlägger den posten skulle resultatet per aktie ha blivit -0,54 kr under q4/2012.

Som nämnt är ju q3 och q4 Husqvarnas säsongsmässigt svagaste kvartal varje år, medan de stora intäkterna ligger i q1 och särskilt i q2.

Men det återstår alltså att se om Husqvarna kommer att lyckas förbättra resultatet per aktie under andra halvåret 2013 från -0,35 kr under andra halvåret 2012 (exkl den negativa engångsposten i q4/2012) till en vinst på 0,15-0,19 kr under andra halvåret 2013.

Enl ovan har ju de två första kvartalen under 2013 inneburit ganska kraftigt fallande resultat per aktie för Husqvarna.

I och för sig kan det enl bolaget skyllas på den kalla våren 2013 vilket fördröjt kundernas köp av trädgårdsutrustning etc, och att det istället blir en fördröjd ketchupeffekt under framför allt q3/2013.

Välbevakade aktier

• ABB bevakas enl sin hemsida av 39 aktieanalytiker: http://www.abb.com/cawp/abbzh259/f012905a5a215c58c1257998002f4bd4.aspx

• Husqvarna och dess aktie bevakas av 16 aktieanalytiker: http://husqvarnagroup.com/sv/ir/aktien/analytiker

Dvs det vore därmed märkligt om inte börskurserna i ABB och Husqvarna vid varje tidpunkt vore rätt värderade, dvs att börskurserna alltid ligger på en nivå så att aktieinvesterare som köper aktierna får en förväntad framtida avkastning som ligger på den nivå som är motiverad med hänsyn till bolagens risknivå osv.

Det är alltså svårt att tro att man kommer att göra jätteförluster eller jättevinster genom att köpa dessa aktier, även om det förstås kan hända. Utan snarare lär man få en ganska låg långsiktig totalavkastning i form av framtida kursförändring plus aktieutdelningar.

Ändå går det inte att komma ifrån att både ABB:s och Husqvarnas börskurser just nu verkar vara högt uppskruvade med höga framtidsförväntningar hos analytikerna, i relation till bolagens faktiska ekonomiska utveckling enl ovan.

Nästa hållpunkter

ABB:s resultatrapport för q3/2013 ska komma 24 okt 2013.

Husqvarnas resultatrapport för q3/2013 ska komma samma dag.

Tidigare blogginlägg

• ABB-aktien fick rekommendationen "långsiktigt köpvärd" i ett tidigare blogginlägg från 4 juni 2012: http://www.redeye.se/aktiebloggen/abb/abb-langsiktigt-kopvart

Då låg aktien i 113,10 kr.

• ABB-aktien fick rekommendationen "långsiktigt köpvärd" i ett tidigare blogginlägg från 23 apr 2012: http://www.redeye.se/aktiebloggen/abb/abb-aktien-langsiktigt-kopvard

Då låg aktien i 133 kr.

• ABB-aktien fick rekommendationen "fullvärderad" i ett tidigare blogginlägg från 18 feb 2012: http://www.redeye.se/aktiebloggen/abb/abb-fullvarderat

Då låg aktien i 141 kr.

• Husqvarna-aktien fick rekommendationen "fullvärderad" i ett tidigare blogginlägg från 4 maj 2012: http://www.redeye.se/aktiebloggen/husqvarna/husqvarna-aktien-fullvarderad

Då låg aktien i 36,81 kr.

Och nu ligger alltså ABB-aktien i 142,60 kr och Husqvarnas B-aktie i 38,87 kr (slutkurser mån 29 juli 2013).

Edit: vid 12-tiden tis 30 juli 2013 ligger kurserna i 144,20 kr för ABB-aktien och 38,89 kr för Husqvarna-aktien.

//Tillägg 10 aug 2013

Forumtråd från slutet av juli 2013 på Byggahus.se med diskussion av robotgräsklippare: http://www.byggahus.se/forum/robotgrasklippare/217533-gardena-r70li-eller-hq-automower-308-a.html

Signaturen "mortimer" har en robotgräsklippare av modell Bosch Indego som han är missnöjd med, och undrar om han ska byta till en Gardena R70Li eller Husqvarna Automower 308.

Enl tråden är tydligen Gardena-modellen ca 2 000 kr billigare än Husqvarna-modellen, fast båda tillverkas av Husqvarna och har likheter.

Gardena-modellen uppges dock bla vara något långsammare.

//

- - -

Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan/strongpp bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

I detta blogginlägg blev alltså rekommendationerna följande:

• ABB: "Sälj" (vid börskurs 142,60 kr)

• Husqvarna: "Sälj" (vid börskurs 38,87 kr för B-aktien)

Ovannämnda börskurser var aktiernas slutkurser på börsen mån 29 juli 2013.

I skrivande stund vid 12-tiden tis 30 juli 2013 ligger ABB-aktien i 144,20 kr och Husqvarnas B-aktie i 38,89 kr och ovannämnda rekommendationer gäller även vid de kursnivåerna.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?