Post entry

ABB långsiktigt köpvärt

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Elutrustnings-koncernen ABB:s aktie verkar långsiktigt billig, även om det finns vissa svaghetstecken på kort sikt.

Aktieanalytikerna är optimister och räknar i snitt med följande utveckling framöver för ABB:s resultat per aktie enl 4-traders.com:

2011: ca 9 kr (=verkligt utfall)

2012: ca 10,50 kr (+17%)

2013: ca 12 kr (+15%)

2014: ca 13 kr (+6%)

http://www.4-traders.com/ABB-LTD-9365000/financials/

Om prognoserna uppnås verkar väl aktien hyfsat billig vid nuvarande börskurs 113,10 kr (som var aktiens slutkurs fre 1 juni 2012)?

-

Ovannämnda resultatprognoser på 4-traders.com:s hemsida är här omräknade till kr från dollar (som är ABB:s bokföringsvaluta), och medan dollarn i snitt låg kring 6,50 kr år 2011 så ligger den nu nästan 12% högre på ca 7,26 kr. Så en stor del (förenklat ca 12 procentenheter) av 2012 års förväntade resultatökning på 17% beror på den stigande dollarkursen. Men det är ju bara gynnsamt för svenska ABB-aktieägare.

För 2013 väntas enl ovan ytterligare en god resultatökning (på 15%) och den ökningen är helt exkl dollarskursförändringar eftersom samma dollarkurs (7,26 kr) har använts för omräkning av prognoserna för både 2012 och 2013 (och 2014).

-

Bla anser franska banken BNP Paribas att ABB-aktien är värd över 140 kr (enl besked från 31 maj 2012; http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1907713). Det var i och för sig en sänkt riktkurs från tidigare riktkurs 166 kr plus att banken samtidigt sänkte sin rek för aktien från "outperform" till "neutral", men ändå ligger den nya riktkursen 26% över ABB:s nuvarande börskurs.

-

På sin egen hemsida länkar ABB till Vara Research som sammanställer aktieanalytikers riktkurser och prognoser för börsbolag. Där uppges 22 analytiker i snitt ha riktkursen 154 kr för ABB-aktien (med ett intervall från 134 kr för den lägsta riktkursen till 180 kr för den högsta, här omräknat till kr med rådande valutakurs 7,51 kr/schweizerfrancs): http://www.vara-services.de/app/csv?view=3&document_id=133

En riktkurs på 154 kr innebär en uppgångspotential med 36% från nuvarande börskurs 113,10 kr.

-

På Vara Researchs hemsida anges också vad de 22 analytikerna i snitt räknar med att ABB ska få för resultat per aktie de kommande åren (här omräknat till kr med rådande valutakurs 7,27 kr/dollar):

2011: ca 9 kr (verkligt utfall)

2012: drygt 10 kr (+15%)

2013: knappt 12 kr (+15%)

2014: knappt 13 kr (+7%)

http://www.vara-services.de/app/csv?view=3&document_id=133&id=1

De prognoserna är ev mer uppdaterade än på 4-traders.com ovan och ligger något lägre, men innebär ändå att ABB-aktien ser billig ut vid nuvarande börskurs 113,10 kr.

-

Positivt även att ABB är finansiellt starkt och hade en nettokassa på ca 10 miljarder kr i slutet av q1/2012 (även om nettokassan i sig är ganska liten jämfört med att ABB är värt ca 260 miljarder kr på börsen). Sedan dess har väl nettokassan minskat en del efter att ABB bla betalat aktieutdelningar på drygt 10 miljarder kr och genomför köpet av amerikanska bolaget Thomas & Betts för ca 30 miljarder kr. Men ABB lär fortfarande vara finansiellt starkt.

-

För övrigt har ABB-aktien i år gett en aktieutdelning som ligger på en ganska hög nivå i förhållande till börskursen (ca 5 kr/aktie). Och årets utdelning var en ökning från ca 4,50 kr året innan. Med ABB:s lämnade framtidsutsikter för 2012 enl nedan (dvs att resultatet väntas fortsätta växa) är väl utgångspunkten att aktieutdelningen blir högre än 5 kr nästa år. Blir den tex 5,50 kr så utgör det ca 5% av nuvarande börskurs, dvs förenklat sett så får man alltså ca 5% "ränta" för att äga ABB-aktier - vilket väl tex är klart bättre än bankräntan? (Köper man ABB-aktier får man ju dock ta risken att börskursen faller framöver, plus att det ej är säkert vilken aktieutdelning det blir nästa år.)

Enl Vara Research räknar analytikerna i snitt med att ABB ska ge följande aktieutdelningar under kommande år (här omräknat till kr med rådande valutakurs 7,51 kr/schweizerfranc):

Avseende 2012 (utbetalas våren 2013): drygt 5 kr

Avseende 2013 (utbetalas våren 2014): ca 5,50 kr

Avseende 2014 (utbetalas våren 2015): ca 6 kr

http://www.vara-services.de/app/csv?view=3&document_id=133&id=1

Nästa aktieutdelning (som utbetalas våren 2013) väntas alltså uppgå till drygt 5 kr vilket utgör 4,5% av nuvarande börskurs 113,10 kr.

-

Vad gäller ABB:s utsikter på kort sikt var det dock lite negativa ordalag i ABB:s resultatrapport för q1/2012 (som kom 25 apr 2012): http://www04.abb.com/global/seitp/seitp202.nsf/0/2d26bb48a7d8241cc12579e70066af22/$file/ABB+Q1+2012+press+release_English.pdf

Där pratades bla om "a challenging environment" (dvs ungefär; "knepiga omvärldsförutsättningar").

Frågan är hur det kommer att spegla sig i ABB:s q2/2012-rapport när den presenteras 26 juli 2012. Risk för att den rapporten blir dålig och att börskursen faller då?

Tex såg den geografiska fördelningen av ABB:s orderingång i q1/2012 ut så här:

Europa 37% (av ABB:s totala orderingång under kvartalet)

Asien 27%

Amerika 26%

Mellanöstern, Afrika 10%

Dvs Europa är en stor region för ABB, så frågan är hur krisen i Sydeuropa påverkar ABB:s orderingång i Europa.

Ett synsätt är att det i alla fall är positivt att över 60% av orderingången kommer från andra regioner än Europa, plus att det inte är kris i hela Europa. Tex pratade ABB självt i q1/2012-rapporten om bättre situation i Norden och centrala Europa.

-

Enl Vara Research räknar analytikerna för närvarande i snitt med att ABB:s resultat per aktie kommer att uppgå till 0,39 dollar för q2/2012. http://www.vara-services.de/app/csv?view=3&document_id=133&id=1 Det blir i så fall exakt oförändrat från 0,39 dollar i q2/2011.

I kr innebär det dock en ganska kraftig ökning eftersom dollarn under perioden stigit med ca 12% mot kronan (från en snittnivå på 6,26 kr under q2/2011 till 7,01 kr som snittnivån verkar bli för q2/2012).

-

Nyhetsbyrån Direkt skrev 31 maj 2012 om svag utveckling för ABB:s affärsområde för så kallade lågvoltsprodukter: http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3485522.ece

Lågvoltsprodukterna är i och för sig ABB:s minsta affärsområde och svarade för drygt 10% av ABB:s totala orderingång i q1/2012.

Nyhetsbyrån Direkt hänvisar till nyhetsbyrån Bloomberg som pratat med affärsområdeschefen Tarak Mehta.

Enl Bloomberg har affärsområdet krympande orderingång vilket har lett till personalminskningar.

Affärsområdets mål är att ha en tillväxttakt på i snitt 8-11%/år under perioden 2011-2015, men Mehta kan för närvarande inte se någon tillväxt alls för affärsområdet skriver Direkt.

Geografiskt är det särskilt Kina och Italien som har en svag utveckling för affärsområdet just nu. Normalt står dessa två länder för 30% av affärsområdets intäkter enl Direkt.

-

Så här blev ABB:s q1/2012:

• Orderingången låg oförändrad (jämfört med q1/2011, exkl valutaeffekter och företagsköp).

• Resultatet per aktie blev 0,30 dollar under q1/2012 (en uppgång på 3-4% från 0,29 dollar i q1/2011).

Därtill kommer att dollarn steg mot kronan med ca 4% (från i snitt ca 6,50 kr under q1/2011 till ca 6,75 kr i q1/2012). Det ger en extra resultatökning räknat i kr vilket gynnar svenska aktieägare i ABB.

-

Vd Joe Hogan pratade i q1/2012-rapporten bla om prispress och marginalpress (pga något förändrad produktmix) men att ABB genomför kostnadsbesparingar för att kompensera.

Han var även lite optimistisk i rapporten och pratade om ett förbättrat läge jämfört med slutet av 2011 vilket han avser bygga vidare på under resten av 2012:

"We saw improved profitability in several businesses compared to the end of last year, and we intend to build on that momentum to tap the many opportunities we see for profitable growth over the rest of the year."

-

Så här stod det i avsnittet om ABB:s framtidsutsikter q1/2012-rapporten (som alltså kom 25 apr 2012). Positivt att bolaget då i alla fall räknade med "lönsam tillväxt" under 2012:

"Outlook

The long-term outlook for ABB remains positive, with:

• utilities (dvs elbolag) continuing to invest in grid upgrades

• industries (industriföretag) spending more on automation solutions to increase energy efficiency and productivity

The macroeconomic volatility seen in late 2011 is continuing and makes short-term forecasts more challenging.

• There are clearer signs of recovery in the North American economy since the fourth quarter of 2011.

• But uncertainty around government budget deficits in Europe remains high, which weighs on demand in markets like Italy and Spain.

Emerging markets continue to outgrow mature markets overall, bud demand in certain sectors that are important for ABB, such as construction and transportation in China, remins at low levels and it is unclear when this demand will recover.

• Against this background, management expects revenues in most of its early-cycle businesses to remain steady or to grow at low single-digit rates compared to 2011 levels until confidence in the macroeconomic outlook improves.

• Revenues in mid- to later-cycle businesses with strong order backlogs and exposure to sectors with continuing good demand, such as:

-oil and gas

-minerals

-power distribution

-discrete automation

are expected to continue to grow.

The company´s exposure to faster-growing emerging markets is also expected to support growth, while the businesses in North America and north and central Europe should benefit from the ongoing positive economic developments in those regions.

Price pressure is expected to continue in parts of the power business, in line with the company´s previous guidance, but ABB aims to offset this with ongoing cost and productivity improvements.

• The continuation of the unfavorable mix seen in recent quarters will depend mainly on economic developments in China, as well as in southern Europe.

However, management believes that overall demand will provide ample opportunities for profitable growth in 2012 and confirms its longer-term Group and divisional targets."

http://www04.abb.com/global/seitp/seitp202.nsf/0/2d26bb48a7d8241cc12579e70066af22/$file/ABB+Q1+2012+press+release_English.pdf

Det är väl ganska starkt att trots de tuffa omvärldsförutsättningarna (som väl rådde även när q1/2012-rapporten kom i apr 2012) uttala sig så positivt?

-

Mer om vad ABB egentligen gör etc i ett tidigare blogginlägg (från apr 2012): http://www.redeye.se/aktiebloggen/abb/abb-aktien-langsiktigt-kopvard

Även där blev rekommendationen att ABB-aktien var långsiktigt köpvärd, men den gången var det ev en något för tidig rekommendation eftersom börskursen då låg i 133 kr och nu ligger i 113,10 kr (slutkurs fre 1 jun 2012). Det innebär alltså en kursnedgång på 15% på bara 1-1,5 månad.

Dock blir kursnedgången "bara" 11% om man justerar för att en aktieutdelning på ca 5 kr/ABB-aktie avskiljts från aktien sedan det förra blogginlägget.

-

Förenklat kan ABB:s verksamhet beskrivas som inriktad på att utveckla, tillverka och sälja olika sorters elrelaterad utrustning. Det kan vara alltifrån produkter för elbolagens elnät till elrelaterade produkter för fabriker (tex elmotorer och produktionsrobotar).

ABB har fem affärsområden. Så här fördelade sig ABB:s totala orderingång under q1/2012 på de olika affärsområdena:

Power products 27%

Discrete automation and motion 23%

Process automation 22%

Power systems 17%

Low voltage products 11%

Förenklat kan affärsområdena indelas enl följande (med avseende på produkttyper och kundgrupp):

• Affärsområden med inriktning på elnätsrelaterade produkter för elbolagen (44% av ABB:s totala orderingång i q1/2012):

Power products

Power systems

• Affärsområden med inriktning på produkter för fabriker (56% av ABB:s totala orderingång i q1/2012):

Discrete automation and motion

Process automation

Low voltage products

Dvs man kanske tror att ABB:s verksamhet mest är inriktad på produkter för elnät etc men som synes ovan avser klart över hälften av orderingången produkter för fabriker etc, dvs förenklat uttryckt är det industriföretag som är den största kundgruppen snarare än elbolag.

-

I q1/2012 hade affärsområdena "Discrete automation and motion" och "Power products" bäst tillväxt i orderingången med ökningar på goda 10-15% jämfört med q1/2011.

För "Discrete automation and motion" berodde det dock delvis på köpet av amerikanska elmotortillverkaren Baldor som ingår från slutet av jan 2011.

Sämst utveckling av orderingången hade "Low voltage products" och "Process automation" där orderingången i båda fallen krympte något jämfört med q1/2011.

I q1/2012 hade affärsområdena "Discrete automation and motion" och "Low voltage products" bäst lönsamhet med rörelsemarginaler på 15-16% (rörelseresultat delat med intäkter).

Sämst lönsamhet hade "Power systems" med en rörelsemarginal på 5%.

Sammantaget verkar affärsområdet "Discrete automation and motion" vara ABB:s kronjuvel.

-

ABB har totalt ca 135 000 pers anställda och är baserat i staden Zürich i Schweiz.


Skala för aktie-rekommendationer:

• "Köpläge": En aktie som för tillfälligt är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning.

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt, även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt.

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex 1-2 års tid. Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs.

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Här fick alltså ABB-aktien rekommendationen "långsiktigt köp" vid nuvarande börskurs 113,10 kr.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?