Post entry

A1M Pharma riktkurs 1000%

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

För 1 år sedan publicerade Aktiespararna en analys av A1M Pharma, med en motiverad riktkurs på 11,5 kronor. Då man såg att om företaget skulle lyckas ta sig över tröskeln till kliniska studier på människa, skulle potentialen vara enorm. Idag handlas bolaget för 1,1 kronor, och i April har man inlett doseringen av A1M Parmas Fas-1 Studie - Läkemedlet Rosegard!

Pre­kliniska studier med ROS­gard™ har indikerat en benmärgs­skyddande effekt vid strål­behandling. Det är en lovande upp­täckt som kompletterar tidigare observa­tioner om njur­skyddande effekt. I januari 2018 blev Luthathera den första PRRT-behandlingen (cancerbehandling baserad på radioisotoper) som godkändes i USA för behandling av neuroendokrina cancer­tumörer. Tillsammans med ett tidigare marknads­godkännande i EU ger det stöd åt A1M Pharmas kliniska strategi om en satsning på skydd av njurar och benmärg vid PRRT-behandling.

Ungefär två miljoner människor i USA, Europa och Japan drabbas årligen av akuta njurskador i samband med sjukhusvistelser, och vårdkostnaderna är mycket omfattande. Enligt en sammanställning som gjorts av BioStocks analyspartner Monocl Strategy Services bedöms enbart den amerikanska marknaden för akut njurskada vara värd ca 6,3 miljarder USD per år. Ingen behandling finns idag tillgänglig på marknaden, vilket ytterligare förklarar det stora intresset för indikationen bland större läkemedelsbolag.

Primärt ligger A1M Pharmas fokus på behandling av njurskador i samband med strålningsbehandling av neuroendokrina tumörer (NET). Läkemedelsbolaget Ipsen har uppskattat den totala marknaden för strålbehandling av cancertumörer till 1 miljard USD i USA och Europa.

A1M Pharma innehar fyra godkända internationella patentfamiljer. Ytterligare ansökningar inom sju patentfamiljer har lämnats in och registrerats. Sammantaget täcker dessa patent och patentansökningar medicinsk användning av A1M vid behandling av njurskador och rad övriga medicinska tillstånd som är associerade med ökad oxidativ stress, samt diagnostik, och inkluderar en ansökan om substansskydd för läkemedelskandidaten ROSgard.

Inför årsstämman föreslås 2 nya styrelseledamöter:

Göran Forsberg, född 1963, är VD för Cantargia AB och teknologie doktor i biokemi, docent och har författat över 40 vetenskapliga publikationer. Forsberg har haft olika positioner inom forskning och utveckling, liksom affärsutveckling och investerarrelationer på läkemedels- och bioteknikföretag i 30 år, bland annat på KabiGen, Pharmacia, Active Biotech och University of Adelaide, Australien. Forsberg har stor erfarenhet av att leda läkemedelsutveckling och kliniska prövningar med speciellt fokus på onkologi. Forsberg är styrelseledamot i Isogenica Ltd.

Johannes Hulthe, född 1970, är VD för Antaros Medical AB och docent i kardiovaskulär prevention vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hulthe har 18 års erfarenhet från läkemedelsbranschen omfattande alla faser av läkemedelsutveckling från idékoncept, target identifiering/validering, preklinisk utveckling, translationell medicin och biomarkörsutveckling, tidig klinisk utveckling och proof of conecpet så väl som klinisk utveckling, regulatoriskt godkännande och life cycle management. Han har en stark vetenskaplig bakgrund inom områdena ateroskleros, dyslipidemi, diabetes och han har publicerat mer än 80 vetenskapliga artiklar. Före det att han medgrundade Antaros Medical 2014 var Hulthe VP Clinical Development för kardiovaskulära, metabolia och renala sjukdomar på AstraZeneca där han ansvarade för alla kliniska program från Fas III genom regulatoriskt godkännande och life cycle management. Pågående uppdrag innefattar uppdrag som styrelseordförande i Antaros Renostic AB, styrelseledamot och VD i Antaros Medical AB och Antaros Holding AB samt styrelseledamot i Metynex Pharmaceuticals AB. 

A1M Pharma har varit relativt anonyma på marknaden hittills, då det tagit 10 år i forskningsarbete för att ta dom dit bolaget befinner sig idag!

Bolaget har i dagsläget ett börsvärde på 100 miljoner kronor, extremt undervärderade, och står nu inför dörren att ta en MILJARDMARKNAD.

Delårsrapport den 22 Maj kommer bevisa varför, och jag skulle inte bli förvånad om nyheter om detta bolag och självklart PM börjar hagla inom kort.

Riktkursen på 11,5 kronor kan motiveras under Q3-Q4 då fler kliniska resultat blir offentliggjorda, men 3-4 kronor borde redan nås under Q2 redan nu i Maj. Självklart baseras denna kurs på bolagets potential och ej intäkter i dagsläget, men när intäkterna börjar rulla in kan vi enkelt sätta en till siffra på dessa värderingar..

Det finns även TO att teckna för 0,35 kronor med inlösenpris på 1kr/aktie i oktober. Om nu bolaget värderas till den kurs det borde, finns en trevlig rabatt att inhämta där långsiktigt.

Se även VD: https://www.youtube.com/watch?time_continue=442&v=vqhUTyAQjGk

Med garanter för den genomförda emissionen som Max Mitteregger, känner jag med betryggad.

Trevlig resa!

Disclamer: Självklart äger jag själv aktier i bolaget då jag är övertygad om dess framtid. Men gör en egen bedömning på analyser jag bifogat och A1M's egen hemsida. Aktiehandel sker alltid på egen risk efter sitt eget bedömmande.

https://a1m.se/

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-a1m-pharma-pa-troskeln-till-klinisk-fas

https://www.biostock.se/2017/03/analys-a1m-pharma-attraktiv-vardering-infor-avgorande-utvecklingsfas/

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?