Post entry

Betydelsen av A1Ms senaste forsknings resultat

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

A1M har den senast tiden kommit med ett par intressant vetenskapliga nyheter. Först och främst förstärker de deras mål att ta fram en behandling av havandeskapsförgiftning genom att presentera en ”proof of concept” modell där A1M har starkt skyddande effekt i denna modell gällande havandeskapsförgiftning, både på placenta och på njurskador. Vidare så inleder de ett sammarbete med en välkänd forskargrupp i Tyskland som är experter på akut njurskada med målet att undersöka om A1M kan avvändas för behandling på njurskador. Dessa två nyheter är veteskapligt sammanlänkade och förutom att de nu öppnar ett helt nytt behandlingsfällt så ökar sannolikheten för att deras läkemedel kommer att lyckas.

Jag har sedan ett tag tillbaka varit investerad i A1M. Bakgrunden är att jag själv jobbar med medicinsk forskning och efter att ha sett deras forskningresultat valde jag att investera. Jag tänkte här bidra med några tankar ur en forskares synvinkel på deras senaste nyheter.

12/5-2015 ”Forskare vid Lunds Universitet, knutna till A1M Pharma, har publicerat en vetenskaplig artikel med ett så kallat proof of concept för behandling av havandeskapsförgiftning (preeklampsi) med det kroppsegna proteinet alfa-1-mikroglobulin (A1M). Artikeln publicerades i den vetenskapliga publikationen PloS One.” http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0125499Enkelt beskrivet kan man säga. Havandeskapsförgiftning saknar helt effektiva behandlingsformer idag. I den nyligen publicerade artikeln försöker forskarna etablera en bra djurmodell för att kunna studera behandlingsmöjligheter mot havandeskapsförgiftning. Vidare studerar de effekterna av A1M på de symptom som uppkommer i denna modell. De demonstrerar först och främst att modellen ge upphov till skador i njurar samt placenta som liknar de vid havandeskapsförgiftning i gravida kaniner. Vid behandling med A1M kan de visa på en mycket stark skyddande effekt, där A1M till största delen tar bort de vävnads skador som uppstår vid havandeskapsförgiftning. För att summera kan man säga att de presenterar en bra modell för att kunna studera havandeskapsförgiftning och att A1M har en starkt skyddande effekt i denna modell. Som forskare är jag övertygad om fynden i artikeln och kan säga att A1Ms effekter i denna modell är mycket starka. ”proof of concept”

Om man sedan drar kopplingar till deras nyhet den 26/5-2015, ”A1M Pharma har initierat prekliniska studier inom akut njurskada (AKI) i samarbete med professor Faikah Güler vid forskningsorganisationen Phenos GmbH, en avknoppning från Hannover Medical School som är ett av Tysklands största transplantationscentrum. Samarbetet syftar till att undersöka mekanismerna bakom akuta njurskador och utvärdera eventuell behandling med A1M” (http://www.a1m.se/inleder-prekliniska-njurstudier-i-samarbete-med-tysk-forskningsorganisation/), kan man förstå att de har en god grund för att studera detta i en njurskademodell och att de har mycket bra chanser för att få positiva resultat här. Exempel från deras artikel ovan, de tittar på ”% extracellular matrix integrity”, vilket enkelt kan överstättas till att njurvävnaden ser frisk ut, i havandeskapsförgiftnings modellen skadas njurvävnaden och endast 22 % återstår som helt frisk. Efter behandling med A1M återställs integriteten av vävnaden till 71 % (ursprungligt 93 %). Som forskare kan jag enkelt säga att detta är en mycket stark positiv effekt av ett läkemedel. Detta återupprepas på flera parametrar i njuren med minst lika god effekt.

Sammanfattningsvis säger detta tre saker.

1. De har nu en bra ”proof of concept” modell för att testa A1M på havandeskapsförgiftning. Vilket är viktigt inför en klinisk studie.

2. A1M har mycket starkt skyddande effekt i denna modell både på placenta och på njurskador.

3. A1M kommer med hög sannolikhet ha god effekt vid akut njurskada, som de nu kommer att testa i sammarbete med en välkänd forskargrupp som är experter på just detta.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?