Post entry

FirstNorth 2 & 3

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

2Entertain – kort om…

_...bolaget_Bolaget arbetar med att sälja underhållning främst i form av ”live” uppsättningar. För tillfället arbetar de bland annat med Magnus Uggla, Robert Gustavsson, ”Pippi Långstrump”.

...siffrorna
Omsättningen ökade kraftigt under 2008 till 480Mkr (290) med en sjunkande vinst per aktie som hamnade på 1,41 kr (2,26). För årets första kvartal var omsättningen i stort sätt oförändrad medan vinsten ökade till 0,49 kr per aktie (-0,19).
Bolaget har dock ett väldigt varierande kvartalsresultat, beroende på hur deras föreställningar påbörjas/avslutas under året.

...första intrycket Bolaget verkar ha en god historik med lönsamma produktioner, men konjekturen har slagit lite mot bolaget. Det är realistiskt att tro att många företag minskar på sina kundevent även om många privatpersoner fortfarande har en god ekonomi och kan unna sig underhållning.

...aktien Aktien utvecklade väldigt starkt mellan 2005-2007 och toppade på strax under 40 kronor, kursen har sedan dalat till runt 15 kronor. Sedan årsskiftet är kursen i stort sätt oförändrad. Bolaget har lämnat utdelning under de senaste åren.

Utan någon grundligare analys så ser aktien intressant ut på dagens nivå.

360 Holding – kort om…

_...bolaget_Bolaget äger ett antal mindre spelsidor för betting och poker. Själva grundtekniken licensieras in och bolaget utvecklar egna gränssnitt, detta är ett billigt sätt att komma in på marknaden, men genererar en något lägre marginal.

...siffrorna
Omsättningen har varierat något och ligger på strax under 2 Mkr per kvartal, men någon vinst har bolaget inte kunnat visa upp ännu.

...första intrycket Ett väldigt litet bolag som verkar i en bransch med stora konkurrenter, riktade nyemissioner och väl nischade sidor gör inte att bolaget känns som en aktör som kommer bli någon större spelare. Bolaget i sig känns för litet för att vara ett noterat bolag på FirstNorth.

...aktien Aktien har rastat från en nivå strax under kronan till att handlas i ören på den lägre intervallen, 2-4 öre.

Inget intressant bolag för mig att satsa på, för den spelsugna, men då kanske möjligheten till vinst är större genom att satsa på grönt (enkel eller dubbel nolla) på något roulettebord.

3L System – kort om…

...bolagetÄr ett mjukvarubolag med två huvudprodukter riktade mot så kallade katalogbolag (tex Eniro). Historiskt har 3L System haft Eniro som största kund, men stadigt breddat sin kundbas och har tom lyckats slå sig in på den amerikanska marknaden hos en betydande katalogaktör.

...siffrorna
Bolaget växte med 63 procent under 2008 till en omsättning på strax under 95 Mkr, med en vinst per aktie på 5,65kr (1,32). Det första kvartalet började också bra med en fortsatt kraftig tillväxt under ökad lönsamhet.

...första intrycket Bolaget ger ett mycket bra intryck, även om jag får känslan av att man är väldigt beroende av ett fåtal kunder. Bolaget har också visat att nya kunder innebär ökad lönsamhet. Detta är en aktie jag kommer att ta mig en djupare titt på.

...aktien Under åren har aktien rört sig kraftigt upp och ner, sedan årsskiftet har aktien utvecklats väl, upp drygt 40 procent. Bolaget har lämnat utdelning på nivån 1-1,50kr de senaste åren.

Svårt att avgöra om aktien är billig, spontan ja, men som sagt en djupare analys kommer säkert göras.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?