Community posts

WBM - häng med på kort sikt

AL
aliasii


0 comments

WBM har under det dryga året visat en formidabel kursutveckling och förväntningarna på framtida tillväxt och lönsamhet är mycket högt ställda. Till stöd för förväntningarna ligger det faktum att Bolag...