Community posts

Arena Personal: med tydlig uppsida

74
74adb54743fa


0 comments

Arena Personal är ett bolag som har bemanning som sin spelplan. Bolaget gjorde entré på börsen så sent som i slutet av 2006. Något större uppmärksamhet har bolaget inte fått, lite oförtjänt, men så of...

WBM - häng med på kort sikt

AL
aliasii


0 comments

WBM har under det dryga året visat en formidabel kursutveckling och förväntningarna på framtida tillväxt och lönsamhet är mycket högt ställda. Till stöd för förväntningarna ligger det faktum att Bolag...